Wniosek o podwyżkę wynagrodzenia


Podwyżka wynagrodzenia w pracy

Nie warto czekać z rozmową w sprawie podwyżki wynagrodzenia za pracę. Najlepszym rozwiązaniem jet uprzedzenie pracodawcy/przełożonego i napisanie wniosku, w którym przedstawimy krótko swoje argumenty.

Pracodawca/przełożony powinien zaprosić nas na rozmowę w sprawie podwyżki wynagrodzenia.

Kiedy można liczyć na podwyżkę?

Gdy:

  • wyniki naszej pracy są lepsze od współpracowników,
  • posiadamy wyższe kwalifikacje oraz umiejętności niż inni pracownicy,
  • wykonujemy znacznie więcej obowiązków niż dotychczas,

Na rozmowę z pracodawcą/przełożonym warto udać się ze sporządzoną listą naszych osiągnięć zawodowych oraz zadań, które zostały zrealizowane dzięki naszym staraniom. Trzeba przekonać szefa do udzielenia nam podwyżki.

O czym nie warto wspominać w rozmowie z pracodawcą/przełożonym?

Nie powołujemy się na względy osobiste. Pracodawcy/przełożonego nie będzie interesowało, że nie mamy pieniędzy np. na spłatę kredytu, kupno mieszkania lub, że brakuje nam na bieżące wydatki.

Też nie warto argumentować podwyżki tym, że np. kolega/koleżanka z działu zarabia więcej od nas, a to dlatego,że wysokość wynagrodzenia za pracę jest utajniona i pracownicy nie maja prawa wiedzieć o wysokości pensji innych zatrudnionych.

Nie groź też pracodawcy/przełożonemu zmianą pracy. W ten sposób na pewno nie wywalczysz podwyżki.

Jak napisać wniosek o podwyżkę wynagrodzenia?

Data, Nazwisko przełożonego/pracodawcy – po prawej stronie kartki piszemy nazwę miejscowości oraz datę sporządzenia wniosku, a poniżej – nazwisko oraz funkcję bezpośredniego przełożonego, do którego kierowany jest wniosek o podwyżkę wynagrodzenia za pracę.

Nasze nazwisko i stanowisko – w lewym górnym roku kartki piszemy swoje imię, nazwisko oraz zajmowane stanowisko. Nie trzeba podawać miejsca zamieszkania.

Uzasadnienie - tutaj krótko wyjaśniamy, dlaczego naszym zdaniem zasługujemy na podwyżkę wynagrodzenia za pracę. Jest to bardzo ważny punkt wniosku, ale trzeba pamiętać o tym, że nasze argumenty muszą być poparte faktami (np. obecnie mamy wyższe kwalifikacje, bo skończyliśmy studia, kurs specjalistyczny, mamy więcej obowiązków itp.).

Podpis – wniosek na końcu odręcznie podpisujemy w dolnym rogu kartki pełnym imieniem i nazwiskiem.

O jaką podwyżkę się starać

Najlepszym rozwiązaniem jest poproszenie o podwyżkę w wysokości 10-15 % dotychczasowej pensji.

Pracodawca nie musi obowiązkowo spełnić prośby pracownika. Jego obowiązkiem jest jedynie co roku podwyższanie minimalnego wynagrodzenia za pracę. W 2011 r minimalna pensja będzie wynosiła 1386 zł.

Czytaj też: Awans w pracy -  jak awansować i zdobyć podwyżkę w pracy?