Co zawiera świadectwo pracy ?


Kiedy pracownik powinien otrzymać świadectwo pracy i jakie informacje muszą być w nim zawarte ?

Zgodnie z przepisami obowiązkiem pracodawcy jest niezwłoczne wydanie świadectwa pracy, czyli w dniu rozwiązania umowy o pracę.

Jeżeli nie jest to możliwe, to powinien to zrobić w ciągu 7 dni od tej daty. Świadectwo pracy można również przesłać pocztą – listem poleconym.

Pracownik powinien po otrzymaniu świadectwa pracy sprawdzić, czy nie zawiera ono błędów.

Dokument powinien zawierać następujące informacje:

  • okres oraz rodzaju wykonywanej przez pracownika pracy,
  • zajmowane stanowiska,
  • informacje, które są niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych oraz uprawnień z ubezpieczenia społecznego (np. ile pracownik wykorzystał urlopu wypoczynkowego, okresy korzystania z zasiłku chorobowego).

Na żądanie pracownika w świadectwie pracy może być wysokość wynagrodzenia za pracę, a także jego składniki oraz informacja o uzyskanych przez pracownika kwalifikacjach.

W przypadku nieścisłości lub błędów  świadectwie pracy, należy wystąpić do pracodawcy z wnioskiem o sprostowanie. Pracownik powinien zrobić to w ciągu 7 dni od otrzymania dokumentu.

Gdy pracodawca nie będzie chciał sprostować świadectwa pracy, to pracownik powinien wystąpić przeciw niemu do sądu pracy.

Pamiętaj ! Pracodawca nie ma prawa uzależniać wydania świadectwa pracy od uprzedniego rozliczenia się pracownika z firmą.

 

Wniosek o sprostowanie świadectwa pracy


Gdy pracownik odchodzi z zakładu pracy, to obowiązkiem pracodawcy jest wydanie mu świadectwa pracy. Jest bardzo ważny dokument, który zawiera informacje o zatrudnieniu.

Świadectwo pracy powinno zawierać m.in. następujące informacje:

  • okres, w którym był zatrudniony pracownik w danym zakładzie pracy,
  • stanowisko pracownika,
  • okres, w którym pracownik był niezdolny do pracy.

W przypadku braku jednej (lub więcej) z tych informacji lub któraś jest nieprawdziwa lub niekompletna, to świadectwo pracy ma wadę i trzeba będzie je sprostować.

Sprostowane świadectwa pracy będzie także potrzebne, gdy będzie ono zawierać informacje, które są zbędne (np. opinia o pracowniku). W każdej z tych sytuacji pracownik ma prawo domagać wydania świadectwa pracy, które nie zawiera błędów.

Pracodawca, który uwzględni wniosek pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, musi wydać nowe świadectwo w ciągu 7 dni, licząc od daty otrzymania wniosku (wliczane są soboty oraz niedziele).

Pracodawca, który nie uwzględni wniosku pracownika o sprostowanie świadectwa pracy, ma obowiązek zawiadomić go na piśmie, także w ciągu 7 dni. Pracownik będzie miał wtedy prawo do odwołania się do sądu pracy.

Jak napisać wniosek o sprostowanie świadectwa pracy ?

Data, miejscowość, nazwa zakładu pracy – w prawym górnym rogu kartki należy wpisać nazwę miejscowości, a także datę złożenia wniosku, poniżej podajemy nazwę swojego zakładu pracy oraz jego adres ( w przypadku firmy prywatnej można podać nazwisko jej właściciela).

Dane osobowe – w lewym górnym rogu kartki należy wpisać swoje imię, nazwisko, stanowisko oraz adres zamieszkania lub adres do korespondencji, na który pracodawca będzie mógł przesłać sprostowane świadectwo pracy.

Opisane żądania – wniosek powinno się zacząć od podania swoich żądań, dokładnie wyjaśniamy, jakie informacje w świadectwie pracy trzeba poprawić lub uzupełnić. Warto powołać się się na art. 97 & 2 1 kodeksu pracy. Artykuł ten daje pracownikowi możliwość żądania sprostowania świadectwa pracy.

Uzasadnienie wniosku – wniosek trzeba będzie uzasadnić, by pracodawca miał podstawy do sprostowania świadectwa pracy. Tak wiec opisujemy, dlaczego są one zgodne z prawdą (np. posiadamy dokumenty, które potwierdzą z ilu dni urlopu wypoczynkowego korzystaliśmy).

Informacja o dalszych krokach – Na końcu wniosku należy powiadomić pracodawcę, że jeżeli nie uwzględni naszego żądania, to będzie dochodzić naszych praw w sadzie pracy.

Podpis – wniosek trzeba będzie podpisać. Cały wniosek można napisać odręcznie, ale gdy napisany zostanie na komputerze, to podpisać trzeba go odręcznie.