Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych


Pieniądze z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Firma w której pracujesz Ty albo ktoś z Twojej rodziny może ogłosić upadłość i martwisz się, ze nie dostaniesz zaległych pensji? Ochronę w takiej sytuacji zapewni Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Zwłaszcza, ze przepisy zmieniły się na korzyść zatrudnionych.

Każdy pracodawca ma obowiązek odprowadzać składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

To z nich finansowane są wypłaty dla pracowników w sytuacji, gdy zakład pracy jest niewypłacalny.

W takim przypadku zatrudniony ma prawo otrzymać:

 • zaległe pensje (maksymalnie za trzy miesiące);
 • wynagrodzenia za czas przestoju;
 • wynagrodzenia za czas choroby (ale tylko za okres, który opłaca pracodawca, a nie ZUS). Czyli maksymalnie 33 dni zwolnienia w roku kalendarzowym, a dla osób, które ukończyły 50 lat – za maksymalnie 14 dni;
 • rekompensatę za niewykorzystany urlop – nie tylko za rok, w którym została rozwiązana umowa o pracę, ale i za rok poprzedzający.

Wniosek o zaległe świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Aby uzyskać świadczenia z FGŚP, należy złożyć stosowany wniosek. Takie prawo mają nie tylko obecni, ale także byli pracownicy. Druki wniosków są dostępne w każdym wydziale FGŚP (działają przy wojewódzkich urzędach pracy).

Wniosek składa się wówczas, gdy pracodawca jest niewypłacalny. Przepisy opisują takie sytuacje, bo wbrew pozorom to, że zakład pracy nie płaci pensji pracownikom, nie zawsze oznacza, że według prawa jest niewypłacalny.

Uwaga! Tak więc wniosek można złożyć m.in. wtedy, gdy sąd ogłosi upadłość pracodawcy lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (naprawczego). A także, gdy miną dwa miesiące od daty faktycznego zaprzestania działalności.

Faktyczne zaprzestanie działalności

Wcześniej termin ten był bardziej ogólny. Obecnie nowe przepisy dokładnie precyzują, kiedy można uznać, że zakład pracy przestał funkcjonować.

Dzięki temu pracownicy mogą wystąpić do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o wypłatę zaległych pensji.

Uwaga! O faktycznym zaprzestaniu działalności przez pracodawcę można mówić, gdy przez ponad 2 miesiące: nie prowadził działalności gospodarczej, nie przebywał w siedzibie firmy i miejscu wykonywania działalności, nie wypłacał wynagrodzeń pracownikom, nie odprowadzał za nich składek d o ZUS-u i podatków.

Miłego dnia 😉

Reklamy

Co dalej z emeryturą pomostową?


Emerytura pomostowa

Jeżeli masz emeryturę pomostową lub częściową, świadczenie kompensacyjne, to Ciebie też dotyczą zmiany w przepisach.

Przepisy o obniżeniu wieku emerytalnego (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) wejdą wżycie 1 października. Dotyczą one nie tylko osób, które chcą przejść na emeryturę, ale również tych, którzy już otrzymują świadczenia z ZUS:

 • emeryturę pomostową;
 • świadczenie kompensacyjne;
 • świadczenie przedemerytalne.

Uwaga! Jeśli otrzymujesz jedno z tych świadczeń, zachowasz do nich prawo aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego, który obowiązuje teraz.

Inaczej będzie z osobami, które dopiero ubiegają się o takie świadczenia. Od 1 października 2017 r. emerytura pomostowa, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne i świadczenie przedemerytalne będą przysługiwały do dnia przed 60 urodzinami (kobiety) lub 65. (mężczyźni).

Wniosek o przyznanie emerytury

Jeśli ukończyłeś 60 lub 65 lat możesz od 1 października złożyć wniosek o przyznanie zwykłej emerytury. ZUS sam z siebie nie zmieni świadczenia tylko dlatego, że osiągnąłeś wiek emerytalny.

Uwaga! Oczywiście dotyczy to także osób, które ukończą 60 lub 65 lat później (po 30 września).

Co z emeryturą częściową?

Od 1 października 2017 roku nie będzie już przyznawana. Przepisy przewidują jednak jeden wyjątek od tej zasady.

Jeśli do końca września 2017 r. spełnisz warunki wymagane do tego, aby otrzymać emeryturę częściową, ZUS przyzna Ci to świadczenie.

Uwaga! Także wówczas, gdy złożysz wniosek po 30 września 2017 r. Prawo do tej emerytury oraz jej wysokość będzie ustalone na zasadach obowiązujących do 30 września 2017 r.

Po co występować po emeryturę częściową, skoro można dostać zwykłą?

W tym pierwszym przypadku nie będziesz musiał rezygnować z pracy, by ZUS przyznał Ci świadczenie. Tak wiec możesz dostawać pensje, i pieniądze z ZUS.

Uwaga! Każda pobrana emerytura częściowa pomniejsza wysokość emerytury powszechnej.

Z emerytury częściowej można zrezygnować w każdej chwili i wystąpić o przyznanie zwykłej. Musisz wówczas złożyć stosowny wniosek do ZUS.

Miłego dnia 😉

Czy żona musi spłacać długi męża?


Czy trzeba spłacać długi męża?

Jeśli banki i osoby prywatne udzielały mężowi kredytów oraz pożyczek bez zgody żony, nie mogą domagać się zwrotu długów z majątku wspólnego małżonków.

Mogliby żądać oddania pieniędzy z tego, czego wspólnie dorobili się po ślubie, gdyby przed udzieleniem pożyczki zadbali o to, aby żona na piśmie potwierdziła, że mąż zaciąga pożyczki za wiedzą i zgodą żony.

Uwaga! Tylko z takim dokumentem, najlepiej potwierdzonym przez notariusza, mieliby szansę dochodzić swoich praw przed sądem.

Z czego ściągane długi?

Wierzyciele, czyli wszyscy, którym mąż jest winien pieniądze, mogą je odzyskać tylko:

 • z majątku osobistego dłużnika, czyli męża;
 • z jego wynagrodzenia za pracę lub dochodów z innej działalności;
 • z ewentualnych korzyści uzyskanych z praw autorskich, pokrewnych (rodzaju praw własności intelektualnej, podobnych do praw autorskich), wartości przemysłowej (projektów wynalazczych, racjonalizatorskich, wzorów przemysłowych);
 • z majątku firmy, jeśli dług powstał w związku z jej prowadzeniem.

Miłego dnia 😉

Pułapki w umowach na telefon


Umowy na telefon

Telewizja, internet, telefon… Liczba umów, które zawieramy, jest zawrotna. Uważaj! Wiele z nich zawiera przemyślne pułapki.

Umowa na telefon komórkowy

Nową ofertę dostajesz zwykle, gdy kończy Ci się umowa. Jeśli stare warunki Ci odpowiadają, bądź ostrożny, zanim zdecydujesz się na dodatkowe opcje.

1. Telefon za złotówkę.

Może okazać się, że złotówkę zapłacisz „na start”. Potem co miesiąc, oprócz abonamentu, trzeba będzie spłacać raty, np. po 40 zł miesięcznie.

2. Gratisy: serwis muzyczny, kanały TV, pakiet internetowy.

Zwykle po bezpłatnym okresie, trzeba je wyłączyć specjalnym kodem – inaczej poniesiesz koszty.

Umowa na telefon stacjonarny

Uważaj, gdy ktoś dzwoni do Ciebie z ofertą na telefon stacjonarny. Może się okazać, ze to zupełnie nowy operator! Na pewno nie potrzebujesz dwóch abonamentów.

1. Nowe pakiety.

Jesteś namawiany do zamówienia pakietów z nowej oferty, które … są droższe niż Twój obecny.

Nieważne, co twierdzi sprzedawca – nie mas obowiązku zmieniać pakietu na droższy.

Umowa przez telefon

Zgodnie z prawem nie wystarczy już powiedzieć „tak” przez telefon, aby umowa została zawarta. Przedsiębiorca musi jeszcze potwierdzić warunki zaproponowanej telefonicznie umowy przesyłając je pocztą , przez mail lub SMS.

Po otrzymaniu warunków umowy możesz ją potwierdzić np. odsyłając podpisaną umowę przesyłając swoją zgodę mailem lub SMS-em.

Uwaga! Bez potwierdzenia umowa nie obowiązuje.

Odstąpienie od umowy zawartej przez telefon

Na odstąpienie od umowy zawartej przez telefon masz 14 dni. Nie spiesz się przy zawieraniu umowy: zapoznaj się z je treścią, policz, ile usługa będzie Cię kosztować.

Twoja Telekomunikacja odstąpienie od umowy:
http://kodekspracy.blogspot.com/2017/11/twoja-telekomunikacja-odstapienie-od.html

Miłego dnia 😉

Zasiłek rodzinny 2017


Zasiłek rodzinny – dla kogo?

Zasiłek rodzinny przysługuje rodzicom, opiekunom, a także pełnoletniej osobie uczącej się w szkole wyższej do ukończenia 24. roku życia, jeśli nie pozostaje na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub ustalonym wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony.

Przyznawany jest do ukończenia przez dziecko:

 • 18. roku życia;
 • nauki w szkole, jednak nie dłużej  niż do ukończenia 21. roku życia;
 • 24. roku życia, jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub szkole wyższej i legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wysokość zasiłku rodzinnego

Wysokość zasiłku rodzinnego od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 października 2017 r. wynosi miesięcznie:

 • 95 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
 • 124 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 135 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Uwaga! Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie może przekroczyć 674 zł.

Wysokość zasiłku rodzinnego od 1 listopada 2017 r.

Od dnia 1 listopada 2017 r. zasiłek rodzinny wyniesie:

 • 100 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5. roku życia;
 • 130 zł na dziecko w wieku powyżej 5. roku życia do ukończenia 18 roku życia;
 • 140 zł na dziecko w wieku powyżej 18. roku życia do ukończenia 24. roku życia.

Uwaga! Dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie będzie mógł przekroczyć 754 zł.

Miłego dnia 😉

Emerytury będą trochę wyższe


Wyższe emerytury

Obniżenie wieku emerytalnego spowoduje, że niektóre osoby, które już dostają emeryturę, mogą mieć wyższe świadczenia.

Nowe przepisy emerytalne

1 października wejdą w życie przepisy przywracające wiek emerytalny 60 lat dla pań i 65 dla mężczyzn. W związku z tym tysiące obecnych emerytów może zyskać wyższe świadczenia, jeśli złożą wniosek o ponowne przeliczenie emerytury.

Uwaga! Dokładniej ci, którzy przeszli na emeryturę po podwyższeniu wieku emerytalnego (czyli przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2013 r.).

Na jakiej podstawie te wyliczenia emerytury mogą być wyższe niż wcześniejsze?

Przy wyliczaniu emerytury pod uwagę bierze się m.in. kwotę zgromadzonych przez nas składek oraz tabelę dalszego trwania życia, którą ogłasza prezes GUS.

Uwaga! Mówiąc wprost – kwota składek jest dzielona przez tyle miesięcy, ile od momentu przyznania emerytury żyje statystyczny Polak lub Polka.

Tabelę tę prezes GUS ogłasza co roku 1 kwietnia. I co roku średnia życia jest coraz dłuższa, a to – patrząc na wysokość emerytury – jest niekorzystne.  Bo im dłużej ma być wypłacane świadczenie, tym jest niższe.

Tak więc dzięki nowym przepisom o obniżeniu wieku emerytalnego, obecni emeryci mogą liczyć, że przy przeliczaniu świadczeń wzięta pod uwagę będzie wcześniejsza tabela trwania życia (ta, która obowiązywała, gdy mieli 60 lat – panie lub 65 lat – panowie).

Podwyżki nie będą duże – wyniosą ok. 1% otrzymywanego świadczenia, ale liczy się przecież każda złotówka.

Miłego dnia 😉

Zmiany w kredytach hipotecznych


Kredyty hipoteczne – zmiany

22 lipca weszły w życie zmiany w przepisach, które są korzystne dla osób zamierzających zaciągnąć kredyt hipoteczny lub już go mają. Prawdziwa rewolucja dotyczy sytuacji, gdy ktoś ma problemy finansowe i nie może terminowo spłacać rat.

Nowe przepisy mają mu pomóc wyjść z długów.

Najpierw bank wzywa do uregulowania zobowiązań. W ciągu 2 tygodni kredytobiorca może wnioskować o restrukturyzację kredytu. Zazwyczaj są to wakacje kredytowe (czasowe zawieszenie spłaty rat) lub wydłużenie okresu kredytowania (raty będą wówczas niższe).

Jeśli bank nie zaakceptuje proponowanych przez kredytobiorcę rozwiązań, konieczna będzie sprzedaż nieruchomości. I tu pojawia się rozwiązanie korzystniejsze dla kredytobiorców.

Uwaga! Wcześniej to bank wystawiał nieruchomość na licytację (licytacja komornicza). Z reguły uzyskana cena była niekorzystna dla właściciela, do tego dochodziła prowizja dla komornika. Jeśli kwota otrzymana ze sprzedaży nie pokrywała całego długu, komornik ściągał resztę z dłużnika. Teraz kredytobiorca musi mieć co najmniej 6 miesięcy na sprzedaż nieruchomości na wolnym rynku. Jeśli pieniądze ze sprzedaży nie wystarczą na spłatę zadłużenia, bank może żądać spłaty pozostałej kwoty, ale w sposób dostosowany do sytuacji kredytobiorcy.

Zmiany w procedurach związanych w przyznaniem kredytu hipotecznego

Zmiany są naprawdę duże. Zgodnie z nowymi regulacjami banki będą musiały przedstawić swą ofertę w przejrzysty sposób – tak, by było łatwo porównać oferty.

Otrzymasz szczegółowy formularz informacyjny, w którym będą wyszczególnione wszystkie możliwe koszty, dane pośrednika, banków, warunki spłaty itp.

Uwaga! Oferta jest wiążąca dla banku – przez 2 tygodnie od wydania dokumentu nie można jej zmienić.

Dzięki temu zyskasz czas na porównanie warunków kredytowych. Banki będą miały 21 dni od momentu złożenia kompletu dokumentów na wydanie decyzji ostatecznej dla Ciebie.

Uwaga! Jeśli bank odmówi udzielenia kredytu hipotecznego, będzie to musiał uzasadnić.

Ograniczenie prowizji

Za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego banki mogą ją pobierać tylko przez pierwsze 3 lata w maksymalnej wysokości 3%. Prowizja nie może być wyższa niż roczna suma odsetek, które zapłaciłeś od spłacanej kwoty.

Wcześniej wiele banków pobierało prowizję przez cały okres kredytowania. Nowe przepisy nakazują, by kredyt hipoteczny był udzielony w walucie, w której klient uzyskuje większość dochodów.

Banki nie mogą uzależniać udzielenia kredytu hipotecznego od zakupu innego produktu oferowanego przez bak, np. polisolkaty. Nada l są możliwe promocje – np. obniżenie oprocentowania, jeśli zdecydujesz się na kartę kredytową.

Miłego dnia 😉