Jakie prawa przysługują pracownikowi, gdy pracodawca opóźnia się z wypłatą wynagrodzenia za pracę?Jeżeli pracodawca zwleka z wypłaceniem wynagrodzenia za pracę, pracownik ma prawo zażądać odsetek ustawowych z tytułu zwłoki w wypłacie. Dzień wypłaty wynagrodzenia za prace ustalony jest w regulaminie pracy i jeżeli wyplata pieniędzy nie następuje w tym dniu, a np. dopiero po kilku dniach, pracownik w myśl
art . 481 Kodeksu cywilnego w związku z art 300 Kodeksu pracy, może żądać odsetek od pracodawcy.

Ponadto Sąd Najwyższy uchwalił (19 września 2002 r. sygn. akt: III PZP 18/02), że odsetki z tytułu zwłoki w wypłacie wynagrodzenia za pracę, przysługują pracownikowi także za część wynagrodzenia od której pracodawca odprowadził składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych…

Jeżeli pracodawca narusza art . 94.pkt 5 Kodeksu pracy, czyli nie wypłaca w terminie i w prawidłowej wysokości wynagrodzenia za pracę, pracownik może to potraktować jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy. Pracownik może wtedy skorzystać z praw jakie daje mu art. 55 § 1 Kodeksu pracy, czyli rozwiązać z nim umowę o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia..

Jeżeli pracownik rozwiązuje umowę o pracę w trybie określonym w art. 55 § 1 , czyli powodem jest ciężkie naruszenie obowiązków przez pracodawcę, ma prawo do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia umowy o prace.

Jeżeli umowę zawarto na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy – w wysokości wynagrodzenia za pracę za okres dwóch tygodni..

Każdy pracownik, któremu pracodawca nie wypłaci wynagrodzenia w terminie, albo nie wypłaci w ogóle, może dochodzić swoich praw w sądzie ( art. 242 § 1 kp). Jeżeli w zakładzie pracy działa organizacja związkowa, to pracodawca może wspólnie z nią powołać komisje pojednawczą. Będzie miała ona za zadanie polubownie załatwić spór o roszczenie pracownika ze stosunku pracy (art. 244 kp), w tym roszczeń związanych z wypłatą wynagrodzeniem za pracę i innych świadczeń…

Wynagrodzenie to nie łaska, ale ekwiwalent za świadczoną pracę, bo pracownik dobrze opłacony lepiej pracuje, oszukiwanie zaś, z czasem dosięga pracodawcę, choćby nawet dysponował potężnym zapleczem prawników! – Wynagrodzenie za pracę

Advertisements

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s