Ulgi podatkowe za 2008 rok


Ulgi podatkowe

Podstawowy zestaw formularzy PIT

PIT – 37  – ten formularz przeznaczony jest dla tych wszystkich osób, które opodatkowują swoje dochody indywidualnie albo razem z małżonkiem, bądź jako samotni z dziećmi. Z tego formularza korzystają także osoby za których zaliczki na podatek odprowadzali pracodawcy lub ZUS.

PIT – 36 – ten formularz przeznaczony jest dla osób, które same wpłacały zaliczki na podatek dochodowy ( przedsiębiorcy rozliczający się według skali, rodzice, którzy muszą doliczyć dochody małoletnich dzieci (renta rodzinna), osoby, które uzyskały dochód za granicą ).

PIT – 36 L – ten formularz przeznaczony jest dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą i opodatkowani są liniowo.

PIT – 38 – ten formularz przeznaczony jest dla osób, które osiągnęły zyski z giełdy, które są objęte stawką liniową 19 % (sprzedaż papierów wartościowych)

PIT – 28 – ten formularz przeznaczony jest dla osób, które opłacały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Załączniki do PIT-ów podstawowych:

PIT/D do PIT – 36 i PIT – 37 – załącznik ten potrzebny jest wtedy, gdy mamy odliczenia wydatków mieszkaniowych (także ulga odsetkowa) od dochodu albo od podatku . Małżonkowie, obojętnie czy rozliczają się razem, czy osobno składają jeden PIT/D.

PIT/2K – do PIT – 28, PIT – 36 i PIT – 37 – załącznik ten informuje o wysokości wydatków związanych z inwestycją ( także tych udokumentowanych fakturami od podatników VAT, którzy nie korzystali ze zwolnienia od tego podatku).

PIT/0 – do PIT – 36 i PIT – 37 i PIT – 28 – załącznik ten potrzebny jest gdy mamy odliczenia od dochodu i od podatku inne niż mieszkaniowe ( ulga rehabilitacyjna, darowizny, internet, ulga na dzieci ).

PIT/ZG – załącznik ten wypełniają osoby, które miały dochody z zagranicy i za granicą zapłaciły podatek.

PIT/B – razem z zeznaniem PIT-36 i PIT – 37 – wypełniają osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą.

PIT/Z – wypełniają osoby, które są początkującymi przedsiębiorcami i korzystają ze zwolnienia w art.44 ustęp 7a ustawy tzw. podatkowej.

PIT/M – do PIT – 36 – wypełniają osoby, które rozliczają się wraz z dochodami małoletnich dzieci…

Co można odliczyć od dochodu?

Od dochodu można odliczyć tzw. koszty uzyskania przychodu.

Zsumuj wszystkie swoje dochody z 2008 roku i odlicz koszty uzyskania przychodu.

A więc :

 • 1335 zł – można odliczyć, gdy przez cały rok pracowało w jednym zakładzie pracy
 • 2002,05 zł – może odliczyć osoba, która była zatrudniona w dwóch lub więcej zakładach pracy jednocześnie .
 • 1668,72 zł – może odliczyć osoba, która dojeżdżała do pracy (w jednym zakładzie pracy) spoza miejsca zamieszkania i nie otrzymywała dodatku za rozłąkę z rodziną.
 • 2502,56 zł – odlicza osoba, która dojeżdżała do pracy, będąc zatrudnioną w co najmniej dwóch firmach.

Od swojego dochodu można jeszcze odliczyć:

 • składkę na ubezpieczenie społeczne ( w całości) – kwotę, którą możesz odliczyć znajdziesz w PIT 11 od swojego pracodawcy.
 • darowizny – można odliczyć darowizny na akcje charytatywne, społeczne, edukacyjne, na kościół, związek wyznaniowy. Darowizny na kościół można odliczyć w całości, a na cele społeczno-edukacyjne w wysokości, która nie przekracza 6 % twojego rocznego dochodu. Żeby odliczyć darowiznę trzeba posiadać dowód wpłaty na rachunek bankowy, a gdy darowizna była inna niż pieniężna, dokument, który potwierdzi wartość darowizny i oświadczenie obdarowanego, że ją przyjął. Nie można odliczyć darowizn przekazanym partiom politycznym, związkom zawodowym ani osobom prywatnym.
 • wydatki na internet – odliczyć można wydatki na internet, ale trzeba posiadać faktury VAT wystawione na nasze nazwisko. Można odliczyć faktycznie poniesione wydatki, ale nie więcej niż 760 zł (na każda osobę). A wiec każde z małżonków ma odrębny limit odliczeń ( do 760 zł).
 • Ekwiwalent za oddana krew – aby określić kwotę odliczenia mnożymy ilość oddanej krwi ( w litrach) przez kwotę ekwiwalentu. Obecnie wynosi on 130 zł za litr krwi i 170 zł za litr osocza. Ulgę odliczasz w załączniku PIT 0. Musisz w nim podać kwotę dokonanego odliczenia i adres stacji krwiodawstwa.
 • wydatki na rehabilitacje i leczenie – aby skorzystać z tej ulgi trzeba mieć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i decyzje ZUS o przyznaniu renty. Odliczyć można wydatki przeznaczone na rehabilitacje i te, które związane są ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Z ulgi rehabilitacyjnej może też skorzystać osoba, która jest opiekunem osoby niepełnosprawnej. Jest warunek : roczny dochód podopiecznego nie przekracza 9120 zł
 • ulga odsetkowa ( dla tych, którzy z niej korzystali) – odliczamy wydatki na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego. Można odliczyć od kwoty nie większej niż 212870 zł

Co można odliczyć od podatku?

Podstawę do obliczenia podatku uzyskujemy odejmując od dochodu wszystkie kwoty wynikające z przysługujących Ci ulg. A podatek obliczasz biorąc pod uwagę progi podatkowe :

Progi podatkowe w 2008 r

 • pierwszy próg : podstawa obliczania podatku wyniosła 44 490 zł lub mniej – więc podatek to 19 % podstawy minus kwota wolna od podatku w 2008 r. (586,85 zł)
 • drugi próg – podstawa obliczenia podatku wyniosła ponad 44 490 zł, ale mniej niż 85 528 zł, więc podatek to 7 866, 25 zł plus 30 % nadwyżki ponad 44 490 zł
 • trzeci próg – podstawa obliczania podatku to zarobki powyżej 85 528 zł, więc podatek wyniesie 20 177, 65 zł plus 40 % nadwyżki ponad 85 528 zł

Potem można jeszcze odliczyć od podatku :

 • składkę za powszechne ubezpieczenie zdrowotne – można odliczyć 7,75 % postawy wymiaru składki, kwota znajduje się w PIT 11 od pracodawcy
 • ulgę prorodzinną – można odliczyć po 1173,70 zł na każde dziecko jeśli dziecko jest : niepełnoletnie , ma powyżej 18 lat, ale nie więcej niż 25 i uczy się oraz w 2008 roku nie osiągnęło dochodów wyższych niż kwota zwolniona od podatku ( wyjątkiem jest renta rodzinna, stypendium itp.), pobierasz na dziecko zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ulga przysługuje osobom, które podatki płacą według skali podatkowej ( 19, 30,40 %). Z ulgi nie mogą skorzystać osoby, które płaca podatek liniowy lub zryczałtowanyZwrot nie może przekroczyć kwoty wpłaconej w formie zaliczek. Ulgę podatkową na dzieci wyliczasz w załączniku PIT – 0. Ulg przysługuje w całości, nawet jeżeli dziecko urodziło się 31 grudnia 2008 r.
 • 1 procent podatku – każdy ma prawo przeznaczyć na rzecz organizacji pożytku publicznego ( fundacje ) 1 % swojego podatku. Wpisujesz w PIT nazwę organizacji wybranej przez ciebie i jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a urząd skarbowy przekaże jej pieniądze.
 • ulga dla oszczędzających w kasie mieszkaniowej – można odliczyć 30 % rocznych wydatków, ale nie więcej niż 11 340 zł .
 • ulga na pomoc domową – można odliczyć wydatki na ubezpieczenie społeczne niani, jeżeli umową z nią zarejestrowana została w urzędzie pracy.
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s