Ulgi podatkowe za 2008 rokPodstawowy zestaw formularzy PIT

PIT – 37 – ten formularz przeznaczony jest dla tych wszystkich osób, które opodatkowują swoje dochody indywidualnie albo razem z małżonkiem, bądź jako samotni z dziećmi. Z tego formularza korzystają także osoby za których zaliczki na podatek odprowadzali pracodawcy lub ZUS.

PIT – 36 – ten formularz przeznaczony jest dla osób, które same wpłacały zaliczki na podatek dochodowy ( przedsiębiorcy rozliczający się według skali, rodzice, którzy muszą doliczyć dochody małoletnich dzieci (renta rodzinna), osoby, które uzyskały dochód za granicą ).

PIT – 36 L – ten formularz przeznaczony jest dla osób, które prowadzą działalność gospodarczą i opodatkowani są liniowo.

PIT – 38 – ten formularz przeznaczony jest dla osób, które osiągnęły zyski z giełdy, które są objęte stawką liniową 19 % (sprzedaż papierów wartościowych)

PIT – 28 – ten formularz przeznaczony jest dla osób, które opłacały ryczałt od przychodów ewidencjonowanych.

Załączniki do PIT-ów podstawowych :

PIT/D do PIT – 36 i PIT – 37 – załącznik ten potrzebny jest wtedy, gdy mamy odliczenia wydatków mieszkaniowych (także ulga odsetkowa) od dochodu albo od podatku . Małżonkowie, obojętnie czy rozliczają się razem, czy osobno składają jeden PIT/D.

PIT/2K – do PIT – 28, PIT – 36 i PIT – 37 – załącznik ten informuje o wysokości wydatków związanych z inwestycją ( także tych udokumentowanych fakturami od podatników VAT, którzy nie korzystali ze zwolnienia od tego podatku).

PIT/0 – do PIT – 36 i PIT – 37 i PIT – 28 – załącznik ten potrzebny jest gdy mamy odliczenia od dochodu i od podatku inne niż mieszkaniowe ( ulga rehabilitacyjna, darowizny, internet, ulga na dzieci ).

PIT/ZG – załącznik ten wypełniają osoby, które miały dochody z zagranicy i za granicą zapłaciły podatek.

PIT/B – razem z zeznaniem PIT-36 i PIT – 37 – wypełniają osoby, które prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą.

PIT/Z – wypełniają osoby, które są początkującymi przedsiębiorcami i korzystają ze zwolnienia w art.44 ustęp 7a ustawy tzw. podatkowej.

PIT/M – do PIT – 36 – wypełniają osoby, które rozliczają się wraz z dochodami małoletnich dzieci…

Co można odliczyć od dochodu ?

Od dochodu można odliczyć tzw. koszty uzyskania przychodu.

Zsumuj wszystkie swoje dochody z 2008 roku i odlicz koszty uzyskania przychodu.

A więc :

 • 1335 zł – można odliczyć, gdy przez cały rok pracowało w jednym zakładzie pracy
 • 2002,05 zł – może odliczyć osoba, która była zatrudniona w dwóch lub więcej zakładach pracy jednocześnie .
 • 1668,72 zł – może odliczyć osoba, która dojeżdżała do pracy (w jednym zakładzie pracy) spoza miejsca zamieszkania i nie otrzymywała dodatku za rozłąkę z rodziną.
 • 2502,56 zł – odlicza osoba, która dojeżdżała do pracy, będąc zatrudnioną w co najmniej dwóch firmach.

Od swojego dochodu można jeszcze odliczyć :

 • składkę na ubezpieczenie społeczne ( w całości) – kwotę, którą możesz odliczyć znajdziesz w PIT 11 od swojego pracodawcy.
 • darowizny – można odliczyć darowizny na akcje charytatywne, społeczne, edukacyjne, na kościół, związek wyznaniowy. Darowizny na kościół można odliczyć w całości, a na cele społeczno-edukacyjne w wysokości, która nie przekracza 6 % twojego rocznego dochodu. Żeby odliczyć darowiznę trzeba posiadać dowód wpłaty na rachunek bankowy, a gdy darowizna była inna niż pieniężna, dokument, który potwierdzi wartość darowizny i oświadczenie obdarowanego, że ją przyjął. Nie można odliczyć darowizn przekazanym partiom politycznym, związkom zawodowym ani osobom prywatnym.
 • wydatki na internet – odliczyć można wydatki na internet, ale trzeba posiadać faktury VAT wystawione na nasze nazwisko. Można odliczyć faktycznie poniesione wydatki, ale nie więcej niż 760 zł (na każda osobę). A wiec każde z małżonków ma odrębny limit odliczeń ( do 760 zł).
 • Ekwiwalent za oddana krew – aby określić kwotę odliczenia mnożymy ilość oddanej krwi ( w litrach) przez kwotę ekwiwalentu. Obecnie wynosi on 130 zł za litr krwi i 170 zł za litr osocza. Ulgę odliczasz w załączniku PIT 0. Musisz w nim podać kwotę dokonanego odliczenia i adres stacji krwiodawstwa.
 • wydatki na rehabilitacje i leczenie – aby skorzystać z tej ulgi trzeba mieć orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i decyzje ZUS o przyznaniu renty. Odliczyć można wydatki przeznaczone na rehabilitacje i te, które związane są ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Z ulgi rehabilitacyjnej może też skorzystać osoba, która jest opiekunem osoby niepełnosprawnej. Jest warunek : roczny dochód podopiecznego nie przekracza 9120 zł
 • ulga odsetkowa ( dla tych, którzy z niej korzystali) – odliczamy wydatki na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego. Można odliczyć od kwoty nie większej niż 212870 zł

Co można odliczyć od podatku ?

Podstawę do obliczenia podatku uzyskujemy odejmując od dochodu wszystkie kwoty wynikające z przysługujących Ci ulg. A podatek obliczasz biorąc pod uwagę progi podatkowe :

Progi podatkowe w 2008 r

 • pierwszy próg : podstawa obliczania podatku wyniosła 44 490 zł lub mniej – więc podatek to 19 % podstawy minus kwota wolna od podatku w 2008 r. (586,85 zł)
 • drugi próg – podstawa obliczenia podatku wyniosła ponad 44 490 zł, ale mniej niż 85 528 zł, więc podatek to 7 866, 25 zł plus 30 % nadwyżki ponad 44 490 zł
 • trzeci próg – podstawa obliczania podatku to zarobki powyżej 85 528 zł, więc podatek wyniesie 20 177, 65 zł plus 40 % nadwyżki ponad 85 528 zł

Potem można jeszcze odliczyć od podatku :

 • składkę za powszechne ubezpieczenie zdrowotne – można odliczyć 7,75 % postawy wymiaru składki, kwota znajduje się w PIT 11 od pracodawcy
 • ulgę prorodzinną – można odliczyć po 1173,70 zł na każde dziecko jeśli dziecko jest : niepełnoletnie , ma powyżej 18 lat, ale nie więcej niż 25 i uczy się oraz w 2008 roku nie osiągnęło dochodów wyższych niż kwota zwolniona od podatku ( wyjątkiem jest renta rodzinna, stypendium itp.), pobierasz na dziecko zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, ulga przysługuje osobom, które podatki płacą według skali podatkowej ( 19, 30,40 %). Z ulgi nie mogą skorzystać osoby, które płaca podatek liniowy lub zryczałtowany

  Zwrot nie może przekroczyć kwoty wpłaconej w formie zaliczek. Ulgę podatkową na dzieci wyliczasz w załączniku PIT – 0. Ulg przysługuje w całości, nawet jeżeli dziecko urodziło się 31 grudnia 2008 r.

 • 1 procent podatku – każdy ma prawo przeznaczyć na rzecz organizacji pożytku publicznego ( fundacje ) 1 % swojego podatku. Wpisujesz w PIT nazwę organizacji wybranej przez ciebie i jej numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, a urząd skarbowy przekaże jej pieniądze.
 • ulga dla oszczędzających w kasie mieszkaniowej – można odliczyć 30 % rocznych wydatków, ale nie więcej niż 11 340 zł .
 • ulga na pomoc domową – można odliczyć wydatki na ubezpieczenie społeczne niani, jeżeli umową z nią zarejestrowana została w urzędzie pracy.
Advertisements

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s