Ochrona danych osobowych pracownika


Dane osobowe pracownika

Informacje związane ze stosunkiem pracy, a znajdujące się w aktach osobowych pracownika podlegają odpowiedniej ochronie. Za dane osobowe uważa się każdą informacje, która pozwala na ustalenie tożsamości osoby fizycznej.

Zgodnie z ustawą przetwarzanie danych osobowych może mieć jedynie miejsce, gdy chodzi o dobro publiczne, dobro osoby, której dotyczą te dane lub dobro osoby trzeciej w zakresie i trybie, który określa ustawa.

Przez przetwarzanie danych osobowych pracownika rozumiemy m.in:

 • zbieranie danych osobowych pracownika
 • przechowywanie danych osobowych pracownika
 • udostępnianie danych osobowych pracownika

Przetwarzać dane można również, jeżeli:

 • pracownik, którego dane dotyczą wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o ich usunięcie
 • jest to zgodne z przepisami prawa
 • jest niezbędne pracownikowi, którego dane dotyczą , a celem jest wywiązanie się z umowy, której jest stroną, a także na życzenie pracownika w celu podjęcia niezbędnych działań przed zawarciem umowy
 • dane są niezbędne, bo realizowane są określone prawem zadania dla dobra publicznego
 • pracodawca potrzebuje tych danych do swoich usprawiedliwionych celów, a przetwarzanie danych nie narusza praw i wolności pracownika, którego te dane dotyczą

Pracownik ma prawo wglądu do swoich akt osobowych i dokumentacji pracowniczej, a pracodawca ma obowiązek mu to umożliwić. Jeżeli pracownik stwierdzi że wystąpiły jakieś nieprawidłowości w jego aktach, ma prawo zażądać uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania informacji, które zawiera jego dokumentacja pracownicza. Odmowa przez pracodawcę prawa wglądu do akt osobowych pracownikowi jest podstawą do dochodzenia swoich praw przez pracownika w Sądzie Pracy, a także poprzez skargę w Państwowej Inspekcji Pracy .

Jeżeli pracownik nie wyrazi na to zgody, pracodawca nie może zezwolić osobom trzecim na wgląd do akt osobowych i dokumentacji pracowniczej związanych ze stosunkiem pracy pracownika. Zakaz nie dotyczy osób uprawnionych do kontroli i wglądu do dokumentacji pracowniczej czyli :

 • sądu pracy
 • Państwowej Inspekcji Pracy
 • społecznego inspektora pracy
 • pracowników urzędu pracy
 • ZUS

Jeżeli pracodawca naruszy przepisy ustawy w zakresie przetwarzania danych osobowych pracownika grożą mu odpowiednie sankcje z odpowiedzialnością cywilną włącznie.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.