Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowegoOsoba młodociana (od 16 do 18 lat), nieposiadająca kwalifikacji zawodowych, może zostać na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego.

Pracodawca, który zatrudnia osobę młodocianą prowadzi jego ewidencje. Dokumentacja pracownicza osoby młodocianej musi zawierać m.in: zaświadczenie lekarskie, które stwierdza,że młodocianemu nie zagraża rodzaj pracy określony w umowie.

Obowiązkiem pracodawcy jest opiekowanie się i pomaganie pracownikowi młodocianemu. Aby osoba młodociana mogła być zatrudniona musi mieć ukończone gimnazjum. ( ze względu na obowiązek szkolny w Polsce). Są jednak przypadki, gdy osoba młodociana może zostać zatrudniona bez spełnienia kryterium wieku i ukończenia gimnazjum.

Pracodawca z osoba młodocianą może zawrzeć umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego w formie nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy (okres trwania nauki zawodu to nie krócej niż 24 miesiące i nie dłużej niż 36 miesięcy, jeżeli chodzi o przyuczenie do określonej pracy to okres ten trwa od 3 do 6 miesięcy). Inspekcja pracy kontroluje to wybierając losowo akta osobowe pracowników młodocianych.

Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego z pracownikiem młodocianym zawierana jest na piśmie na czas nieokreślony ze zmianami, które przewidziano w art. 195 i 196 Kodeksu pracy ( czas nauki zawodu jest ściśle określony, zawarta w ten sposób umowa jest elementem szczególnej ochrony zatrudnienia pracownika młodocianego).

Przygotowując umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, pracodawca zawiera w niej następujące elementy :

  • rodzaj przygotowania zawodowego,
  • czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
  • sposób dokształcania teoretycznego,
  • wysokość wynagrodzenia .

Pracownik młodociany ma prawo do wynagrodzenia za pracę , a obowiązkiem pracodawcy jest wypłacanie tego wynagrodzenia i odprowadzanie składki na ubezpieczenie społeczne.

Rozwiązanie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego możliwe jest tylko w przypadkach, które określają przepisy art. 196 Kodeksu pracy. Wypowiedzenie umowy przez pracodawcę wymaga zachowania trybu konsultacji związkowej z art. 38 kp.

Jeżeli chodzi o czas pracy pracownika młodocianego, to nie może on przekraczać 6 godzin na dobę jeżeli nie ukończył 16 lat, a jeżeli ukończył 16 lat to 8 godzin na dobę. Do czasu pracy wliczany jest czas nauki w wymiarze, który wynika z obowiązkowego programu zajęć szkolnych, nie ma na to wpływu to, że odbywa się w godzinach pracy. Gdy dobowy wymiar czasu pracy młodocianego przekracza 4,5 godziny, to obowiązkiem pracodawcy jest wprowadzenie przerwy w pracy, która powinna trwać nieprzerwanie 30 minut i wlicza się ją do czasu pracy.

Młodocianego absolutnie nie można zatrudniać w w godzinach nadliczbowych i porze nocnej (pora nocna dla młodocianego przypada między 22.00. a 6.00.). Przerwa w pracy pracownika młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż 14 godzin. Pracownik młodociany ma także prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku, który powinien objąć niedzielę i ten odpoczynek przysługuje w każdym tygodniu.

Urlop wypoczynkowy przysługuje młodocianemu po upływie 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy w wymiarze 12 dni roboczych, a po upływie roku pracy uzyskuje prawo do 26 dni roboczych urlopu wypoczynkowego ( w pierwszym roku pracy urlop ten będzie wynosił 38 dni). W roku kalendarzowym w którym pracownik młodociany kończy 18 lat ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 20 dni, jeżeli nabył prawo do urlopu przed ukończeniem 18 lat.

Jeżeli pracownik młodociany się uczy, to obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie mu urlopu w czasie ferii szkolnych. Obowiązkiem pracodawcy jest także udzielenie na wniosek pracownika młodocianego, który jest uczniem szkoły dla pracujących, urlopu bezpłatnego, a jego wymiar powinien nie przekraczać łącznie z urlopem wypoczynkowym dwóch miesięcy.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.