Pracownicy podlegający ochronie przed wypowiedzeniem umowy o pracę..


Wypowiedzenie umowy o pracę

Ochronę pracownika przed wypowiedzeniem umowy o pracę regulują przepisy Kodeksu pracy, a także tzw. przepisy okołokodeksowe..

Usprawiedliwiona nieobecność w pracy

Pracodawca nie może wypowiedzieć pracownikowi umowy o pracę w czasie jego urlopu, a także w czasie jego innej usprawiedliwionej nieobecności w pracy, jeżeli okres, który uprawnia do rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia nie upłynął. (art. 41 Kp).

Nie dotyczy to pracowników, którzy zatrudnieni są u pracodawcy w razie jego upadłości lub likwidacji.

Pojęcie urlop oznacza każdy jego rodzaj: urlop wypoczynkowy, wychowawczy, bezpłatny czy okolicznościowy . Usprawiedliwiona nieobecność, to najczęściej zwolnienie lekarskie, ale wyżej wymieniony przepis obejmuje też tymczasowe aresztowanie czy inne okresy zwolnień od pracy, które przewidział w swoim rozporządzeniu Minister Pracy i Polityki Społecznej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (DzU nr 60, poz. 281).

Pracownik w wieku przedemerytalnym

Pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownikowi, który ma nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego, jeżeli jego okres zatrudnienia umożliwia mu uzyskanie prawa do emerytury z osiągnięciem tego wieku (art. 39 Kp) . Ochrona ta nie dotyczy pracownika z prawem do reny z tytułu całkowitej niezdolności do pracy..

Pracownica w ciąży i okres macierzyństwa

Pracodawca nie prawa wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownicą w ciąży, a także w okresie urlopu macierzyńskiego pracownicy. Może tak postąpić w wypadku, gdy zachodzą przyczyny, które uzasadnią rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy , a zakładowa organizacja związkowa, która reprezentuje pracownicę wyrazi zgodę na rozwiązanie umowy..

Ochrona nie dotyczy pracownicy, którą zatrudniono na okres próbny nieprzekraczający jednego miesiąca. Umowa o pracę zawarta na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy albo na okres próbny, który przekracza jeden miesiąc, a uległaby rozwiązaniu po upływie trzeciego miesiąca ciąży, przedłużana jest do dnia porodu. Nie dotyczy to pracownic zatrudnionych na czas zastępstwa nieobecnego pracownika..

Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę z ciężarną pracownicą lub z pracownicą na urlopie macierzyńskim w razie upadłości lub likwidacji zakładu pracy. Uzgadnia wtedy z zakładową organizacją związkową termin rozwiązania umowy i jeżeli w uzgodnionym terminie nie może zapewnić pracownicy innego zatrudnienia, nabywa ona prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Przepis te mają także zastosowanie do ojca wychowującego dziecko w okresie korzystania z urlopu macierzyńskiego ..

Urlop wychowawczy

Pracodawca nie ma prawa wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę w okresie od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego do dnia jego zakończenia. Pracodawca w tym okresie może rozwiązać umowę o pracę jedynie bez zachowania okresu wypowiedzenia lub w razie upadłości lub likwidacji zakładu pracy.

Przy zwolnieniach grupowych lub indywidualnych z przyczyn niedotyczących pracownika, ochrona przed rozwiązaniem umowy o pracę ulega w niektórych przypadkach daleko idącym ograniczeniom.

Nie stosuje się wtedy przepisów odrębnych, które dotyczą szczególnej ochrony pracowników prze wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę ( m.in ochrona pracownika w czasie urlopu wychowawczego).

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s