Dyskryminacja w pracy


W Konstytucji RP (art.33), zapisane jest , że każdy pracownik ma prawo do równego traktowania z innymi w dziedzinie zatrudneinia. Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania tych samych obowiązków, a jakakolwiek dyskryminacja nie może mieć miejsca…Pracodawca jest zobowiązany (Kodeks pracy) do równego traktowania pracowników, a także osób ubiegających się o pracę. Pracodawca nie może kierować się kryteriami dyskryminacyjnymi, które są związane:

 • płcią,
 • wiekiem,
 • niepełnosprawnością,
 • rasą,
 • religią,
 • narodowością,
 • przekonaniami politycznymi,
 • przynależnością związkową,
 • pochodzeniem etnicznym,
 • wyznaniem,
 • orientacją seksualną,
 • faktem zatrudnienia na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Pracownik jest dyskryminowany, jeżeli pracodawca wyłącznie ze względu na wskazane kryteria dyskryminacyjne :

 • płaci Ci mniej niż innemu pracownikowi,choć robicie dokładnie to samo albo wykonujecie prace wymagające porównywalnych kwalifikacji zawodowych, potwierdzonych dokumentami lub praktyką i doświadczeniem zawodowym, a także porównywalnej odpowiedzialności i wysiłku,
 • nie daje Ci awansu lub nie przyznaje innych świadczeń związanych z pracą,
 • pomija Cię przy typowaniu do udziału w szkoleniach podnoszących kwalifikacje zawodowe

Postanowienia umów o pracę i innych aktów, na których podstawie powstał stosunek pracy, a naruszają one zasadę równego traktowania w zatrudnieniu są nie ważne.

Stosuje się zamiast nich odpowiednie przepisy prawa pracy, a gdy takich przepisów nie ma, postanowienia zastępuje się odpowiednimi postanowieniami niemającymi charakteru dyskryminacyjnego…

Advertisements

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s