Czas pracy lekarzy i pielęgniarek oraz dyżur medyczny


Czas pracy w służbie zdrowia

Podstawowy system czasu pracy w zakładach opieki zdrowotnej

Czas pracy lekarzy oraz pielęgniarek, nie może przekraczać 7 godzin i 35 minut na dobę i przeciętnie  37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Jeżeli chodzi o pracownika technicznego, obsługi lub gospodarczego, to jego czas pracy nie może przekraczać 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Skrócone normy czasu pracy

Czas pracy nie będzie mógł przekraczać 5 godzin na dobę i przeciętnie  25 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym, gdy pracownik zatrudniony jest w komórce organizacyjnej (zakładzie lub pracowni) :

  • radiologii, radioterapii, medycyny nuklearnej, która w celach diagnostycznych lub lecząc pacjentów, stosuje źródła promieniowania jonizującego,
  • fizykoterapii, patomorfologii, histopatologii, cytopatologii, cytodiagnostyki, medycyny sądowej lub prosektoriów,

Czas pracy pracowników niewidomych

Pracownik niewidomy, który zatrudniony jest na stanowisku , który wymaga kontaktu z pacjentami, nie może pracować w przyjętym okresie rozliczeniowym, więcej niż 6 godzin na dobę i przeciętnie 30 godzin na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Okres rozliczeniowy, to przedział czasu, który wyrażony jest w tygodniach lub miesiącach. Na ten czas planuje się i po jego upływie, rozliczana jest praca każdego pracownika. Dla pracowników zakładów opieki zdrowotnej okres ten nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Równoważny system czasu pracy

Przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy do 12 godzin

Zgodnie z przepisami lekarz lub pielęgniarka, mogą pracować 12 godzin na dobę w ramach równoważnego systemu pracy. Ich łączny czas pracy w tygodniu nie może przekraczać przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.

W przypadku pracownika technicznego (obsługi lub gospodarczego) dobowy wymiar czasu pracy został przedłużony do 12 godzin, w tygodniu czas pracy nie może przekraczać przeciętnie 40 godzin ma tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym.

Okres rozliczeniowy

Okres rozliczeniowy pracowników służby zdrowia, którzy pracują w równoważnym systemie czasu pracy nie może przekraczać 1 miesiąca. Pracodawca może ten okres wydłużyć, gdy zaistnieją szczególne, uzasadnione przypadki (jednak nie więcej niż do 4 miesięcy).

Rozkład czasu pracy

Pracownik ZOZ, który pracuje w równoważnym systemie czasu pracy, musi mieć ustalone przez pracodawce w rozkładzie czasu pracy – dokładne dni i godziny pracy, a także dni wolne od pracy.

Pracownicy, którzy nie mogą mieć wydłużonego dobowego czasu pracy do 12 godzin

Do grupy tej należą pracownicy:

radiologii,
radioterapii,
medycy nynuklearnej,
fizyko terapii,
patomorfologii,
histopatologii,
cytopatologii,
cytodiagnostyki,
medycyny sądowej,
prosektoriów

oraz wykonujący pracę w zakresie, który jest ustalony w ustawie.

Wykonując obowiązki, które wynikają z charakteru zakładu lub pracowni, pracownik może pracować maksymalnie 5 godzin w ciągu dnia.  Także pracownik niewidomy, który ma kontakt z pacjentami, nie może pracować dłużej niż 6 godzin na dobę.

Dyżur medyczny

Dyżur medyczny – jest to czas, poza normalnymi godzinami pracy, w których pracownik pozostaje do dyspozycji pracodawcy w ZOZ.

Może być on pełniony przez lekarza lub innego pracownika, który posiada wyższe wykształcenie i pracuje w ZOZ, który przeznaczony jest dla osób, ze stanem zdrowia wymagającym udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych.

Czas dyżuru medycznego jest wliczany do czasu pracy, jednak w jego ramach pracodawca może zlecić pracownikowi pracę w wymiarze, który przekracza 37 godzin 55 minut na tydzień w okresie rozliczeniowym.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za dyżur medyczny, otrzymuje się powiększone o 100 % dodatku za każdą godzinę dyżuru, która przypada w nocy, w niedzielę i święta, które nie są dla pracownika dniami pracy zgodnie z rozkładem czasu pracy oraz w dniu wolnym od pracy, który został udzielony pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Dodatek w wysokości 50 % wypłacany jest za każda godzinę dyżuru, który przypada w innym dniu niż wyżej wymieniony.

Klauzula opt-out

Lekarza lub inny pracownik, który posiada wyższe wykształcenie i pracuje w ZOZ, który przeznaczony jest dla osób, ze stanem zdrowia wymagającym udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych, może zostać zobowiązany do pracy w ZOZ w wymiarze, który przekracza 48 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym ( jednak w tym przypadku trzeba wyrazić na to zgodę na piśmie).

Zgoda może również zostać cofnięta, trzeba tylko uprzednio poinformować o tym pracodawcę na piśmie z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie za pracę  w wymiarze, który przekracza 48 godzina na tydzień – powinno być powiększone o stosowane dodatki : 100 % lub 50 % za każdą przepracowaną godzinę pracy, która przekracza przeciętnie 48 godzin pracy.

Pracodawca ma obowiązek prowadzić i przechowywać ewidencje czasu pracy pracowników, którzy są objęci klauzulą opt-out, a także udostępnić ją organom, które sprawują nadzór i kontrolę. Jeżeli zagrożone jest zdrowie lub bezpieczeństwo pracowników, a także w celu zapewnienia właściwego poziomu udzielania świadczeń zdrowotnych, organy te mogą zakazać lub ograniczyć możliwość wydłużenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy.

Autor, wybitny specjalista prawa pracy, omawia problematykę dyżurów medycznych, urlopów wypoczynków i inne zagadnienia związane z czasem pracy w ZOZ. Jeśli jesteś pracodawcą lub pracownikiem w placówce ZOZ – ta pozycja dotyczy właśnie Ciebie…

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.