Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego


Urlop wypoczynkowy

Pracodawca udziela urlopu wypoczynkowego w dni, które są dla pracownika dniami pracy w zgodzie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy. Bez znaczenia jest to, czy dzień pracy danego pracownika przypada w dnu powszednim, w niedzielę lub w dzień świąteczny.

Urlop wypoczynkowy powinien być udzielony pracownikowi w pełnych dniach. Jest tylko jeden wyjątek ot tej zasady, urlop może zostać udzielony pracownikowi w dniu pracy w wymiarze godzinowym, który odpowiada części dobowego wymiaru czasu pracy, ale musi zajść sytuacja, gdy część urlopu wypoczynkowego, która została pracownikowi do wykorzystania jest niższa niż pełny dobowy wymiar jego czasu pracy w dniu, na który ma być mu udzielony urlop.

Urlop proporcjonalny

Gdy stosunek pracy z pracownikiem, który jest uprawniony do kolejnego urlopu wypoczynkowego ustaje w danym roku kalendarzowym, to przysługuje mu urlop:

u dotychczasowego pracodawcy – wymiar tego urlopu wypoczynkowego powinien być proporcjonalny do okresu, który pracownik przepracował u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, wyjątkiem jest tutaj wykorzystanie urlopu przez pracownika w przysługującym mu lub wyższym wymiarze przed ustaniem tego stosunku pracy.

u kolejnego pracodawcy –  wymiar tego urlopu wypoczynkowego:

powinien być proporcjonalny do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego ( w przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest na czas, który jest nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego).

powinien być proporcjonalny do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym (w przypadku, gdy pracownik zatrudniony jest na czas krótszy niż niż do końca danego roku kalendarzowego).

Zasady ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego u kolejnego pracodawcy stosowane są odpowiednio, gdy:

pracownik, podejmuje u kolejnego pracodawcy w ciągu innego roku kalendarzowego niż rok, w którym ustał jego stosunek pracy z poprzednim pracodawca oraz

pracownik powraca do pracy u swojego dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie:

  • bezpłatnego urlopu,
  • urlopu wychowawczego,
  • tymczasowego aresztowania,
  • kary pozbawienia wolności,
  • nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy
Advertisements

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Log Out / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Log Out / Zmień )

Facebook photo

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Log Out / Zmień )

Google+ photo

Komentujesz korzystając z konta Google+. Log Out / Zmień )

Connecting to %s