Limit umów na czas określony


Umowa o pracę na czas określony

Kodeks pracy przewiduje ograniczanie w zakresie zawierania kolejnych umów o pracę na czas określony między pracodawcą i tym samy pracownikiem, którzy są stronami tego samego stosunku pracy.

Na podstawie art. 251 § 1 pracodawca zwierając kolejną umowę o pracę na czas określony, zawiera z pracownikiem zgodnie z obowiązującym prawem umowę na czas nieokreślony, gdy poprzednio zawarł z pracownikiem dwukrotnie umowę o pracę na czas określony na następujące po sobie okresy, a przerwa między rozwiązaniem poprzedniej, a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę nie była dłuższa niż 1 miesiąc.

Przedłużenie umowy na czas określony w drodze aneksu jest równoznaczne z zawarciem kolejnej umowy o pracę.

Gdy pracodawca zawrze z pracownikiem trzecią umowę na czas określony (wcześniej były zawarte dwie umowy na czas określony), to staje się ona zgodnie z prawem umową na czas nieokreślony.

Np. Pracodawca zawarł z pracownikiem  umowę  na czas określony, następnie drugą umowę na czas określony, po czym kolejną umowę na czas określony, to ta ostania umowa, mimo, że nazwana jest umową na czas określony, będzie zgodnie z obowiązującym prawem traktowana jako umowę o pracę na czas nieokreślony, bo pracodawca zawiera już trzecią umowę z tym samym pracownikiem.

Przepisu z art. 251 § 1 nie stosuje się do umów na czas określony, które zostały zawarte:

  • na zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy,
  • dorywczo lub sezonowo oraz do zadań realizowanych cyklicznie.

Do limitu umów na czas określony nie wlicza się również umowy o pracę na okres próbny.

Np. pracodawca zawarł z pracownikiem pierwszą umowę na czas próbny, następnie zawarto umowę  na czas określony, to w takim przypadku pracodawca może bez przeszkód po jej rozwiązaniu, zawrzeć z pracownikiem kolejną umowę na czas określony. Pierwsza umowa została zawarta na czas próbny i nie uwzględnia się jej w ramach limitu umów o pracę na czas określony.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s