Ewidencja czasu pracy


Obowiązkiem każdego pracodawcy jest prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników, a celem tej ewidencji jest prawidłowe ustalanie wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń, które wiążą się z pracą.

Ewidencja czasu pracy powinna być prowadzona dla wszystkich pracowników, a jej szczegółowy zakres określa & 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r., który dotyczy zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji, która jest związana ze stosunkiem pracy oraz sposobem prowadzenia akt osobowych pracownika ( Dz.U.Nr 62, poz. 286 ze zm.).

Na podstawie tego przepisu pracodawca ma obowiązek założyć i prowadzić  dla każdego pracownika odrębnie kartę ewidencji czasu pracy, która obejmuje:

  • pracę w poszczególnych dobach,
  • pracę w niedziele i święta,
  • pracę w porze nocnej,
  • pracę w dni wolne od pracy,

które wynikają z rozkładu czasu pracy pracownika w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy.

Ewidencja czasu pracy obejmuje także:

  • dyżury,
  • zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

Jeżeli chodzi o pracownika młodocianego, to pracodawca w stosunku do niego w ewidencji czasu pracy, uwzględnia także czas jego pracy przy pracach, które są mu wzbronione, a są one dozwolone ze względu na odbycie przez młodocianego przygotowania zawodowego.

Rejestracji godzin pracy nie podlega:

  • pracownik, który objęty jest systemem zadaniowego czasu pracy,
  • pracownik, który zarządza w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
  • pracownik, który otrzymuje ryczałt za prac w godzinach nadliczbowych lub za prace w porze nocnej.

Pracodawca do karty ewidencji czasu pracy powinien też dołączyć wnioski pracownika, które dotyczą  udzielenia czasu wolnego od pracy w zamian za przepracowane przez niego godziny nadliczbowe.

Ewidencja czasu pracy, która jest prowadzona przez pracodawcę prawidłowo ma na celu z jednej strony, służyć ustaleniu wysokości przysługującego pracownikowi wynagrodzenia za pracę lub innego świadczenia, które wiąże się z pracą, a z drugiej może być dowodem prawidłowego rozliczania czasu pracy, gdy dojdzie do ewentualnego sporu  między pracodawcą a pracownikiem.

Obowiązkiem pracodawcy jest udostępnienie ewidencji do wglądu lub zrobienia potrzebnych kopii, gdy pracownik tego zażąda.

Pracodawca musi pamiętać, że jeżeli nie będzie prowadził (wbrew obowiązkowi) ewidencji czasu pracy, to popełnia wykroczenie przeciwko prawom pracownika. Kara za takie postępowanie to grzywna to 30.000 zł.

Przepis wykroczeniowy mówi o: „nieprowadzeniu dokumentacji w sprawach, które są związane ze stosunkiem pracy”, a więc pracodawca popełni wykroczenie, gdy całkowicie zaniecha prowadzenia ewidencji czasu pracy, a nie, gdy będzie prowadził ją w sposób nieprawidłowy.

To Ci może pomóc

Ewidencja czasu pracy Ewidencja czasu pracy – jak prowadzić ją bezbłędnie

Prowadzenie dokumentacji pracowniczej jest obowiązkiem każdego pracodawcy. W odniesieniu do czasu pracy oznacza to jego ewidencjonowanie – niezależnie od liczby zatrudnionych, formy ich wynagradzania i rodzaju umowy o pracę. Pamiętaj, że gdy pracodawca nie prowadzi kart ewidencji czasu pracy, popełnia wykroczenie. Również niewłaściwe wykazywanie godzin roboczych może przysporzyć mu kłopotów. Poznaj więc zasady prawidłowej ewidencji czasu pracy.

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s