Pracownik opiekujący się dzieckiem – jakie ma prawa ?



Uprawnienia pracownicze związane z wychowywaniem dzieci

Pracownika, który opiekuje się dzieckiem do ukończenia przez nie 4 roku życia, nie wolno bez jego zgody zatrudniać w godzinach nadliczbowych, w porze nocnej oraz w systemie przerywanego czasu pracy.

Kobiety, które karmią piersią, mają prawo do dwóch półgodzinnych przerw w pracy wliczanych do czasu pracy z zachowaniem za czas przerwy prawa do wynagrodzenia. Pracownica karmiąca więcej niż jedno dziecko ma prawo do dwóch przerw w pracy po 45 minut każda. Przerwy mogą być na wniosek pracownicy udzielane łącznie.

Prawo do przerw na karmienie dziecka nie przysługuje wszystkim pracownicom. Nie mogą z nich korzystać kobiety zatrudnione przez czas krótszy niż 4 godziny dziennie. Natomiast gdy czas pracy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje tylko jedna przerwa.

Matka, która chce skorzystać z przerwy, powinna złożyć wniosek do pracodawcy. Na jego żądanie musi przedstawić zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że karmi dziecko piersią. Przepisy nie określają, jak długo matce przysługuje prawo do przerw. Dlatego może z nich korzystać przez cały okres karmienia piersią.

Matka karmiąca piersią nie może wykonywać prac, które byłby groźne dla jej zdrowia. Zostały one określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 1996 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom.

Taką pracownicę zatrudnioną przy pracy wzbronionej – bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne – pracodawca musi przenieść do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

Gdy kobieta w ciąży jest zatrudniona przy innych pracach wskazanych w rozporządzeniu (które są zabronione ze względu na stopień zagrożenia czynnikami szkodliwymi lub niebezpiecznymi), pracodawca musi dostosować jej warunki pracy do wymagań określonych w tych przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy. Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca powinien przenieść ją do innej pracy. Gdy nie ma takiej możliwości, powinien zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

Pracownikom rodzicom (w tym również ojcom dzieci) przysługuje też inne uprawnienie, które umożliwia skrócenie ich wymiaru czasu pracy. Jeżeli wychowują przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat w ciągu roku kalendarzowego, mogą skorzystać z dwóch dni zwolnienia z pracy.

Z prawa do zwolnienia można skorzystać w każdym roku kalendarzowym, w którym dziecko pozostające pod opieką nie ukończyło 14 roku życia. Niewykorzystanie uprawnienia w danym roku kalendarzowym nie oznacza, że w kolejnym roku pracownikowi przysługuje zwolnienie w większym wymiarze. W ostatnim dniu roku kalendarzowego podwładny traci bowiem prawo do wykorzystania zwolnienia, ale od 1 stycznia znowu będzie mu przysługiwało dwa dni wolnego na opiekę nad dzieckiem, jednak już tylko za kolejny rok.

Za okres dwudniowego zwolnienia pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia obliczanego na takich zasadach jak za urlop wypoczynkowy. Wniosek o udzielenie dni wolnych na opiekę nad dzieckiem jest wiążący dla pracodawcy.

PRZYKŁAD: Łączenie urlopu i zwolnienia

Pracownik wykorzystał już pełny wymiar swojego urlopu za rok 2010. Ostatni z zaplanowanych urlopów zakończy się w środę. Jeżeli wychowuje przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, może w takiej sytuacji skorzystać z dwóch dni zwolnienia w czwartek i w piątek. Dni wolne z tytułu opieki nad dzieckiem można wykorzystać łącznie lub oddzielnie. Dzięki zwolnieniu wydłuży swój ostatni urlop o cztery dni (dwa dni zwolnienia i dwa dni weekendu).

Autor: Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz
INFOR BIZNES Sp. z o.o.

Poradnik rodzinny – e-Poradnik rodzinny wyjaśnia: Jaka ochrona przysługuje pracującej kobiecie w ciąży? Jakie prawa ma kobieta po urodzeniu dziecka? Jak łączyć zatrudnienie i wychowanie dzieci? Kto może starać się…

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.