Pracownica w ciąży – jakie ma prawa ?


Ochrona pracujących kobiet w ciąży

Ciężarnych kobiet nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, a bez ich zgody nie wolno delegować poza stałe miejsce pracy ani zatrudniać w systemie przerywanego czasu pracy (objęty takim systemem pracownik wykonuje pracę z jedną przerwą w ciągu doby, trwającą nie dłużej niż 5 godzin).

Pracodawca zatrudniający pracownicę w porze nocnej ma obowiązek na okres ciąży zmienić rozkład czasu pracy w sposób umożliwiający wykonywanie pracy poza porą nocną. Jeżeli jest to niemożliwe lub niecelowe, musi przenieść pracownicę do innej pracy, której wykonywanie nie wymaga pracy w nocy.

W razie braku takich możliwości pracodawca musi zwolnić pracownicę na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy.

Podobnie powinien postąpić, gdy zatrudnia pracownicę w ciąży przy pracy wzbronionej kobietom w takim stanie bez względu na stopień narażenia na czynniki szkodliwe dla zdrowia lub niebezpieczne. Musi przenieść ją do innej pracy, a jeżeli jest to niemożliwe, zwolnić na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Prace wzbronione kobietom są określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 września 1996 r. Gdy kobieta w ciąży jest zatrudniona przy innych pracach wskazanych w rozporządzeniu (zabronionych ze względu na stopień zagrożenia czynnikami szkodliwymi lub niebezpiecznymi), pracodawca musi dostosować warunki pracy do wymagań określonych w tych przepisach lub tak ograniczyć czas pracy, aby wyeliminować zagrożenia dla zdrowia lub bezpieczeństwa pracownicy.

Jeżeli dostosowanie warunków pracy na dotychczasowym stanowisku pracy lub skrócenie czasu pracy jest niemożliwe lub niecelowe, pracodawca powinien przenieść pracownicę do innej pracy. W razie braku takiej możliwości musi zwolnić ją na czas niezbędny z obowiązku świadczenia pracy. Podobne zasady postępowania należy zastosować w przypadku, gdy lekarz orzeknie przeciwwskazania zdrowotne do wykonywania dotychczasowej pracy przez pracownicę w ciąży.

W czasie zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy ciężarna zachowuje prawo do dotychczasowego wynagrodzenia. Przepisy chronią ją także w razie zmiany warunków pracy, skrócenia czasu pracy lub przeniesienia do innej pracy. Jeżeli z tego powodu ulegnie obniżeniu jej wynagrodzenie, to otrzyma dodatek wyrównawczy. Po ustaniu przyczyn uzasadniających przeniesienie do innej pracy, skrócenie czasu pracy lub zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy (czyli po urodzeniu dziecka lub poronieniu) pracodawca jest obowiązany zatrudnić kobietę przy pracy i w wymiarze czasu pracy określonych w umowie o pracę.

Pracodawca musi udzielać ciężarnej zwolnień od pracy na zalecone przez lekarza badania lekarskie przeprowadzane w związku z ciążą, jeżeli badania te nie mogą być przeprowadzone poza godzinami pracy. Za czas nieobecności w pracy z tego powodu pracownica zachowuje prawo do wynagrodzenia. Aby skorzystać z uprawnień związanych z ciążą, pracownica musi potwierdzić ten stan świadectwem lekarskim.

Przykładowe prace wzbronione w okresie ciąży

Bez względu na stopień narażenia czynnikami szkodliwymi:

■ każda praca w warunkach narażenia na drgania o ogólnym oddziaływaniu na organizm człowieka,

■ prace w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące,

■ każda praca w wykopach oraz w zbiornikach otwartych,

■ prace stwarzające ryzyko zakażenia m.in. wirusem zapalenia wątroby typu B, wirusem ospy wietrznej i półpaśca, wirusem różyczki, wirusem HIV,

■ prace w narażeniu na działanie czynników rakotwórczych lub substancji chemicznych (np. rtęci, ołowiu, manganu),

■ przy pracach w wymuszonym rytmie (np. przy taśmie produkcyjnej).

Ze względu na stopień narażenia czynnikami szkodliwymi lub niebezpiecznymi:

■ wszystkie prace, przy których najwyższe wartości obciążenia pracą fizyczną, mierzone wydatkiem energetycznym netto na wykonanie pracy, przekraczają 2,9 tys. kJ na zmianę roboczą,

■ prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godz. w czasie zmiany roboczej,

■ prace w środowisku, w którym poziom ekspozycji na hałas przekracza średnio wartość 65 dB,

■ prace przy obsłudze monitorów ekranowych – powyżej 4 godzin na dobę.

Ważne! Pracodawca może zwolnić pracownicę w ciąży z obowiązku świadczenia pracy, jeżeli nie może zapewnić jej pracy, która nie zagraża jej zdrowiu.

Autor: Małgorzata Piasecka-Sobkiewicz
INFOR BIZNES Sp. z o.o.

Poradnik rodzinny – e-Poradnik rodzinny wyjaśnia: Jaka ochrona przysługuje pracującej kobiecie w ciąży? Jakie prawa ma kobieta po urodzeniu dziecka? Jak łączyć zatrudnienie i wychowanie dzieci? Kto może starać się…

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s