Niezgodne z prawem rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy o pracę


Rozwiązanie lub wypowiedzenie umowy o pracę

Jeżeli pracodawca rozwiązał z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia lub wypowiedział umowę o pracę niezasadnie lub niezgodnie z prawem, to pracownik ma prawo dochodzić swoich praw przed sadem pracy.

Pracownik może odwołać się od wypowiedzenia umowy o pracę w ciągu 7 dni od dnia, w którym mu je doręczono, a w przypadku żądania przywrócenia do pracy lub odszkodowania w ciągu 14 dni od dnia, w którym doręczono mu zawiadomienie o rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia.

Jeżeli powództwo zostanie złożone po upływie tych terminów, to sąd je oddali. Wyjątkiem będzie wykazanie przez pracownika, że spóźnienie nastąpiło bez jego winy (np.z powodu choroby). W takim przypadku pracownik ma prawo zażądać przywrócenia terminu do złożenia pozwu i musi wskazać okoliczności powodujące opóźnienie.

Gdy pracodawca zastosuje okres wypowiedzenia, który jest krótszy od wymaganego przepisami prawa pracy, to umowa o pracę i tak ulegnie rozwiązaniu z upływem wymaganego okresu . Pracownik będzie miał prawo w tym czasie do wynagrodzenia do czasu rozwiązania umowy.

Jeżeli pracownikowi wypowiedziano umowę o pracę na czas nieokreślony, to ma on prawo do jednego z roszczeń:

  • gdy nie upłynął jeszcze okres wypowiedzenia – uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne,
  • gdy minął okres wypowiedzenia – przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach.
  • do odszkodowania w wysokości wynagrodzenia za okres 2 tygodni do 3 miesięcy (jednak nie mniej od wynagrodzenia za okres wypowiedzenia)

Gdy sąd przywróci pracownika do pracy, to będzie miał on prawo do wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy. Wysokość jest limitowana i nie może być ona większa od wysokości wynagrodzenia za 2 miesiące. W przypadku trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia – wynagrodzenia za 1 miesiąc.

Pracownik powinien w ciągu 7 dni od uprawomocnienia się wyroku, który przywraca go do pracy zgłosić pracodawcy gotowość do niezwłocznego podjęcia pracy. Jeżeli nie zrobi tego w tym terminie, to pracodawca będzie miał prawo  odmówić ponownego przyjęcia do pracy.

Jeżeli pracownikowi wypowiedziano z naruszeniem przepisów umowę o pracę, która została zawarta na czas próbny, czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy, to ma on prawo wyłącznie do odszkodowania:

  • umowa na okres próbny – wysokość pensji za okres, do końca którego miała trwać umowa,
  • umowa na czas określony, umowa na czas wykonywanej określonej pracy – wysokość pensji za okres, do końca którego miała trwać umowa (jednak nie więcej niż trzymiesięczne wynagrodzenie za pracę)

Jeżeli pracownikowi rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów, to ma on prawo do następujących roszczeń:

  • pracodawca powinien go przywrócić do pracy na poprzednich warunkach,
  • odszkodowanie w wysokości: przy zatrudnieniu na czas nieokreślony: wynagrodzenie za okres wypowiedzenia, zatrudnienie na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy: wysokość pensji za okres, do końca którego miała trwać umowa (jednak nie więcej niż trzymiesięczne wynagrodzenie za pracę).

W tym przypadku pracownik, który zostanie przywrócony do pracy również ma prawo do wypłaty wynagrodzenia za czas pozostawania bez pracy, a jego wysokość to co najmniej jednomiesięczne wynagrodzenie. Nie może to być więcej niż wynagrodzenie za 3 miesiące i nie mniej niż wynagrodzenie za 1 miesiąc.

Jeżeli pracownikowi rozwiązano umowę terminową (czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy) z naruszeniem przepisów, to ma on prawo jedynie do wypłaty odszkodowania jeżeli:

  • termin, do którego miała trwać umowa już upłynął,
  • sąd uzna, że przywrócenie pracownika do pracy jest niewskazane bo za krótki jest okres, jaki pozostał do upływu tego terminu.

Miłego dnia 😉

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.