Poszukiwanie oszczędności w prawie pracy


Zawieranie umów cywilnoprawnych

Umowy zlecenia i o dzieło pozwalają zaoszczędzić na składkach ubezpieczeniowych. Ale uwaga: jeśli zawierasz je z własnym pracownikiem, są oskładkowane (czyli tego typu umowy nie przyniosą oszczędności).

Jeżeli zaś umowę zlecenia zawierasz z osobą, która nie jest ubezpieczona z innego tytułu, to odprowadzanie składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe jest obowiązkowe, natomiast na ubezpieczenie chorobowe – dobrowolne. Ubezpieczeniu wypadkowemu podlega dana osoba obowiązkowo, jeśli świadczenie wykonywane jest w siedzibie lub w miejscu prowadzenia działalności przez zleceniodawcę.

Ubezpieczenie zdrowotne jest obowiązkowe bez względu na miejsce wykonywania pracy. Najtańsza forma zatrudnienia w ramach umowy zlecenia to zawieranie umów z osobami uczącymi się do 26. roku życia. Osoby te nie podlegają u Ciebie ubezpieczeniom społecznym oraz zdrowotnemu. Nie ma znaczenia, czy studiują w systemie dziennym, wieczorowym, czy zaocznym.

Od umowy o dzieło – poza umową z własnym pracownikiem – nie płacisz składek.

ZALETY:

 • Mniej obowiązków związanych z realizacją umów. Nie dotyczą ich ograniczenia wynikające z Kodeksu pracy. Nie musisz np. płacić za nadgodziny, ewidencjonować czasu pracy, udzielać urlopów i świadczeń ochrony socjalnej. Nie trzeba prowadzić akt osobowych i kart ewidencji czasu pracy (oszczędność czasu).
 • Możliwość zaoszczędzenia na składkach ZUS.

WADY I OGRANICZENIA:

 • W zakresie bhp musisz zleceniobiorcom i wykonawcom dzieła zapewnić takie same warunki jak pracownikom.
 • Nie możesz zawierać umów cywilnoprawnych w warunkach, w których powinna zostać podpisana umowa o pracę. Narazisz się bowiem na proces o ustalenie istnienia stosunku pracy (może go wytoczyć pracownik lub inspektor pracy) oraz odpowiedzialność za wykroczenie zagrożone karą grzywny od 1.000 do 30.000 zł. W przypadku przegranej będziesz też musiał odprowadzić wszystkie zaległe składki.

Podstawa prawna:

 • art. 22 kp,
 • art. 627–646, 734–751 Kodeksu cywilnego, ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),
 • ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze zm.).

Umowa o praktykę absolwencką .

Z absolwentem, czyli osobą, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30 lat, możesz zawrzeć umowę o praktykę absolwencką, mająca na celu ułatwienie zdobywania doświadczenia i nabywanie umiejętności praktycznych.

Zawierając taka umowę masz mniej obowiązków niż wobec pracownika i możesz mu zapłacić znacznie mniej (maksymalnie dwukrotność minimalnego wynagrodzenia), o ile w ogóle zdecydujesz się płacić. Praktyka może bowiem być również nieodpłatna lub opłacana minimalnie, np. 300 zł za miesiąc praktyki.

ZALETY:

 • Umowa może być nieodpłatna lub minimalnie płatna
 • Nie płacisz składek na ZUS
 • Do umowy mają zastosowanie tylko niektóre przepisy prawa pracy (art. 183a – 183e, 129 § 1, 131 § 1, 132 § 1, 133 § 1, 134, 1517 Kp)

WADY I OGRANICZENIA:

 • Umowa może być zawarta najwyżej na 3 miesiące,
 • Absolwent nie będzie posiadał doświadczenia niezbędnego do efektywnego wykonywania niektórych prac.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz.U. nr 127, poz. 1052).

Anna Martuszewicz, Magdalena Rapacka-Wojdat, Edyta Marońska
Wiedza i Praktyka

Artykuł jest fragmentem publikacji Poszukiwanie oszczędności w kadrach

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s