Premie i nagrody dla pracowników


Premiowanie i nagradzanie pracowników

Premie i nagrody

Wynagrodzenie to nie tylko pensja zasadnicza

Często spotykanymi dodatkowymi elementami wynagrodzenia są premie. Mogą jednak różnić się rodzajem i zasadami wypłaty. A zatem pracodawca, który chce wypłacać pracownikom tego rodzaju świadczenie, powinien zdecydować, czy:

 • określić konkretne, mierzalne warunki, po których spełnieniu pracownicy byliby uprawnieni do premii,
 • pozostawić sobie znaczną swobodę w przyznawaniu pracownikom dodatkowego świadczenia za dobrze wykonaną pracę i zamiast premii wypłacać nagrodę.

Oba te świadczenia traktowane są bowiem często jako tożsame, tymczasem mają zupełnie różny charakter. Powinieneś przy tym pamiętać, że to nie nadana świadczeniu nazwa ma decydujące znaczenie. Nie wystarczy zatem nazwać świadczenia „premią uznaniową”, aby faktycznie mieć zupełną swobodę w jego przyznawaniu pracownikom.

Gdy bowiem jednocześnie w umowie lub wewnętrznych przepisach płacowych dokładnie określisz przesłanki nabycia takiego świadczenia, to nawet jeśli nazwiesz je „uznaniowym”, i tak pracownik będzie miał do niego prawo po spełnieniu wskazanych przez Ciebie warunków premiowych.

Zdaniem Sądu Najwyższego

O rodzaju premii decyduje jej charakter, a nie nazwa. Nazwanie premii premią uznaniową lub nagrodą przy jednoczesnym określeniu konkretnych i sprawdzalnych warunków jej nabycia bądź utraty oznacza, że faktycznie mamy do czynienia z premią regulaminową. Wyrok SN z 29 czerwca 2005 r., I PK 272/04, OSNP z 2006 r. nr 5–6, poz. 80.

Premia regulaminowa

Premia regulaminowa jest fakultatywnym składnikiem wynagrodzenia. A zatem żaden z powszechnie obowiązujących przepisów prawa pracy nie zobowiązuje pracodawcy do jej wprowadzenia. Jednak z reguły warto to zrobić, aby powiązać zaangażowanie i wydajność pracowników z wysokością ich wynagrodzenia.

Ważne! System wynagradzania zawierający premię regulaminową sprawdzi się przede wszystkim u pracodawców zajmujących się działalnością handlową lub produkcyjną.

Przykład:

W jednej z firm dla przedstawicieli handlowych przewidziano stałe miesięczne wynagrodzenie w wysokości 4.500 zł brutto. Pracownicy otrzymują je niezależnie od własnych wyników. Tak ukształtowana pensja nie motywuje ich do zwiększenia wydajności.

W innej firmie przedstawiciele handlowi mają pensję dwuskładnikową:

 • zasadniczą w wysokości 3.500 zł brutto

oraz

 • premię regulaminową w wysokości 50% wynagrodzenia zasadniczego, m.in. za zwiększenie sprzedaży. Poprzez powiązanie kryteriów przyznawania premii z wydajnością pracownicy są więc zmotywowani do poprawy wyników pracy.

Cel premii – motywowanie i „nakierowywanie pracowników na określone działania

Premie regulaminowe możesz stosować wówczas, gdy zależy Ci na powiązaniu wysokości wynagrodzenia otrzymywanego przez pracownika:

 • z efektami jego pracy czy
 • z zyskami osiąganymi przez firmę.

Jednak główną przesłanką stosowania premii regulaminowych jest wzmocnienie motywacji pracowników do osiągania konkretnychcelów, które w danym momencie są ważne z punktu widzenia pracodawcy (danego działu).

Skoro pracownicy ci będą mieli świadomość, że ostateczna wysokość ich pensji jest uzależniona od osiągnięcia określonych celów (np. odpowiednich wyników sprzedaży czy od wygenerowania odpowiedniego stopnia oszczędności budżetowych), będzie im zależało na wypracowaniu tych celów.

Wskazówka

Sposób, w jaki uregulujesz w przepisach wewnętrznych przesłanki przyznawania i wypłaty premii, zależy wyłącznie od Twojej decyzji.

Gdzie zapisać zasady przyznawania premii ?

Prawo do premii oraz warunki jej przyznawania mogą wynikać z:

 • regulaminu wynagradzania,
 • regulaminu premiowania,
 • układu zbiorowego pracy,
 • umowy o pracę.

Premia w regulaminie

Najczęściej prawo do premii wynika z regulaminu wynagradzania lub premiowania. Wprowadzenie odpowiednich zapisów do regulaminu wynagradzania, regulaminu premiowania czy też – układu zbiorowego pracy może nastąpić na etapie tworzenia tych aktów bądź też już w trakcie ich funkcjonowania. Pamiętaj jednak, że zarówno przy tworzeniu tych aktów prawa wewnątrzzakładowego, jak i przy dokonywaniu zmiany ich treści (np. poprzez dodanie zapisów o premii) należy zastosować właściwy tryb określony przepisami.

Tryb tworzenia lub zmiany regulaminu wynagradzania

Krok 1. Przygotowujesz projekt regulaminu bądź też odpowiednio – projekt aneksu do regulaminu wynagradzania zawierającego zapisy o premii.

Krok 2. Przedstawiasz projekt związkom zawodowym – jeśli działają w Twojej firmie – i uzyskujesz ich akceptację.

Krok 3. Wydajesz regulamin (aneks do regulaminu) w formie dokumentu podpisanego przez pracodawcę.

Krok 4. Podajesz regulamin (aneks) do wiadomości pracowników w sposób przyjęty w Twojej firmie np. poprzez wywieszenie go na tablicy ogłoszeń. Regulamin wejdzie w życie po upływie 2 tygodni od jego ogłoszenia.

Krok 5. Wręczasz pracownikom wypowiedzenia zmieniające warunki płacowe lub zawierasz z nimi porozumienia zmieniające, jeżeli nowy regulamin (aneks do regulaminu) pogarsza ich warunki wynagradzania.

Dodanie zapisów o premii do treści układu zbiorowego

Krok 1. Przygotowujesz projekt zmian w formie protokołu dodatkowego.

Krok 2. Przedstawiasz projekt związkom zawodowym w celu prowadzenia przez nie wspólnych rokowań.

Krok 3. Podejmujesz rokowania ze związkami i uzgadniasz treść zapisów.

Krok 4. Składasz wniosek o wpis protokołu dodatkowego do rejestru prowadzonego dla:

 • układów ponadzakładowych przez ministra właściwego do spraw pracy,
 • układów zakładowych przez właściwego okręgowego inspektora pracy.

Krok 5. Powiadamiasz pracowników o wejściu w życie zmian układu. Zmiany te wchodzą w życie w terminie określonym w protokole dodatkowym, nie wcześniej niż z dniem zarejestrowania (patrz: Krok 4).

Krok 6. Dostarczasz zakładowym organizacjom związkowym niezbędną liczbę egzemplarzy protokołów dodatkowych.

Krok 7. Wręczasz pracownikom wypowiedzenia zmieniające warunki płacowe lub zawierasz z nimi porozumienia zmieniające, jeżeli nowe zasady premiowania pogarszają ich warunki wynagradzania.

Artykuł jest fragmentem publikacji Premie i nagrody

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s