Obowiązki kadrowej


Podstawowe obowiązki pracownika a obowiązki kadrowej

Autor: Adrianna Jasińska-Cichoń, Łukasz Prasołek

Kodeks pracy określa, jakie zobowiązania nakłada na pracownika pozostawanie w ramach stosunku pracy. Kadrowa, jak każdy pracownik, ma określone obowiązki, jednak jej stanowisko ma charakter szczególny.

Obowiązki każdego pracownika

Na każdym pracowniku, zgodnie z art. 100 kp, ciąży obowiązek wykonywania pracy sumiennie i starannie oraz stosowania się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy i nie są sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.

Poza tym pracownik powinien:

 • przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy, regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku, przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów przeciwpożarowych,
 • dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz
 • zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 • przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach, a także – zasad współżycia społecznego.

Obowiązki kadrowej – zbliżone do obowiązków pracodawcy

W każdym zakładzie pracy są stanowiska, z zajmowaniem których wiążą się oprócz obowiązków typowych dla pracownika jeszcze inne obowiązki, zbliżone bardziej do obowiązków pracodawcy niż pracownika. Takim stanowiskiem jest niewątpliwie stanowisko kadrowej.

To na pracodawcy ciążą obowiązki w zakresie:

 • zaznajamiania pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,
 • terminowego i prawidłowego wypłacania wynagrodzenia,
 • prowadzenia dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników.

Ale – w rzeczywistości wykonywanie powyższych obowiązków pracodawca z reguły przerzuca na barki pracownika kierującego działem kadr lub prowadzącego sprawy kadrowe.

Zadaniem kadrowej pozostaje najczęściej:

 • sporządzanie umów o pracę oraz oświadczeń o ich rozwiązaniu,
 • wypełnianie świadectw pracy,
 • obliczanie wymiaru urlopu,
 • prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników,
 • prowadzenie akt osobowych pracowników, w których powinny znaleźć się wszystkie dokumenty niezbędne do ustalenia uprawnień pracowniczych uzależnionych od ogólnego lub zakładowego stażu pracy, uprawnień związanych z rodzicielstwem i in.

W konsekwencji więc kadrowa faktycznie odpowiada za to, by uprawnienia pracowników były realizowane.

Jeśli kadrowa nieprawidłowo ustali uprawnienia pracownicze, może to spowodować niekorzystne skutki nie tylko dla pracownika, który nie otrzyma przysługującego mu świadczenia, ale także dla pracodawcy – w przypadku gdy pracownik wystąpi o wypłacenie należności do sądu pracy lub złoży skargę do Państwowej Inspekcji Pracy.

Powstaje wówczas pytanie – czy za niedopatrzenie kadrowej konsekwencje poniesie sam pracodawca, czy też odpowiedzialność poniesie ona sama, a jeżeli tak, to w jakim zakresie?

UWAGA!

Kadrowa, jak każdy inny pracownik, odpowiada przed pracodawcą za niedopełnienie obowiązków pracowniczych oraz za szkodę, którą wyrządzi swoim działaniem. Może także być sprawczynią wykroczenia przeciwko prawom pracownika lub zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej, gdy wykonując swoje obowiązki, popełni przestępstwo.

Kontrole inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy są stałym elementem pracy każdej kadrowej. Niezwykle ważne jest, aby wiedzieć, co może skontrolować inspektor oraz za co odpowiada kadrowa w razie wykrycia błędów i naruszeń przepisów prawa pracy…

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

Ta witryna wykorzystuje usługę Akismet aby zredukować ilość spamu. Dowiedz się w jaki sposób dane w twoich komentarzach są przetwarzane.