Zasady dotyczące regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania


Regulamin pracy i regulamin wynagrodzenia

Kilka zasad dotyczących regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania:

1. Pracodawca ma obowiązek wprowadzenia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania, jeśli zatrudnia co najmniej 20 pracowników. Mniejsze zakłady mogą jednak również wprowadzić ww. regulaminy.

2. Regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania nie wprowadza się, jeżeli organizacja i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawców i pracowników ustalone są w układzie zbiorowym.

3. Każdego Pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy musisz zapoznać z treścią regulaminu pracy (nie dotyczy to regulaminu wynagradzania). Pracownik musi to potwierdzić na piśmie. Takie potwierdzenie przechowuj w części „B” akt osobowych.

4. Postanowienia regulaminu pracy i regulaminu wynagradzania mniej korzystne dla pracowników niż przepisy i postanowienia prawa pracy nie mają mocy wiążącej.

5. Regulaminy możesz zmienić lub uzupełnić – w trybie przewidzianym dla ich wprowadzenia.

Tryb wprowadzenia oraz zmiany regulaminów

Gdy nie ma związków…

Gdy w Twojej firmie nie ma związków zawodowych, treść regulaminu pracy oraz regulaminu wynagrodzenia ustalasz sam, podając ją do wiadomości pracowników.

Gdy są związki…

Wprowadzając regulamin pracy:

– przesyłasz im do uzgodnienia projekt regulaminu pracy,

– organizacja związkowa przesyła swoje uwagi, do których się odnosisz, lub organizujecie spotkanie, podczas którego uzgadniacie treść zapisów budzących kontrowersje,

– uzgodniony regulamin podajesz do wiadomości pracowników.

Po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości regulamin zaczyna obowiązywać.

Gdy nie uzgodnisz ze związkami regulaminu w wyznaczonym terminie lub kilka związków nie przedstawi Ci uzgodnionego wspólnie stanowiska co do treści regulaminu, regulamin pracy wprowadzasz sam.

Gdy wprowadzasz regulamin wynagradzania:

Możesz wprowadzić regulamin wynagradzania samodzielnie, gdy nie działają u Ciebie związki zawodowe lub działa kilka organizacji, ale nie przedstawiły w terminie 30 dni od przedłożenia im projektu regulaminu wspólnego stanowiska co do jego treści (wówczas wprowadzając regulamin, rozpatrujesz ich odrębne stanowiska).

Jednak w przypadku gdy w Twoim zakładzie jest tylko jedna organizacja związkowa (międzyzwiązkowa), aby regulamin mógł zostać wprowadzony, musisz uzgodnić z nią jego treść. Gdy nie uda się porozumieć, regulamin nie wejdzie w życie; nie wejdzie w życie także wtedy, gdy kilka organizacji związkowych przedstawi wspólnie uzgodnione negatywne stanowisko co do projektu regulaminu.

Zmiana regulaminu – tak jak jego wprowadzenie

Procedura powyższa ma zastosowanie także w przypadku zmian w obowiązujących już regulaminach. Uwaga! Jeżeli zmiana regulaminu wynagradzania jest niekorzystna dla pracowników, aby zmiany mogły wejść w życie – konieczne jest dokonanie zmian warunków umów o pracę pracowników poprzez wypowiedzenia lub porozumienia zmieniające. Takiego wymogu nie ma w przypadku regulaminu pracy.

Decyzja wprowadzająca regulamin

Jeżeli wydajesz zarządzenia w sprawach związanych z funkcjonowaniem firmy, wprowadzając regulamin pracy lub wynagradzania, możesz posłużyć się tego typu pismem:

WZÓR

ZARZĄDZENIE Dyrektora Generalnego w sprawie ustalenia Regulaminu pracy IKS sp. z o.o.

z dnia ………………….. 2009 r.

Działając na podstawie art. 1042 § 2 kp, wobec faktu, że w IKS sp. z o.o. (dalej „Spółka” lub „Pracodawca”)
nie działa zakładowa organizacja związkowa, zgodnie
z przysługującymi mi uprawnieniami do dokonywania za Spółkę czynności w sprawach z zakresu prawa
pracy:

§ 1. Niniejszym ustalam Regulamin pracy IKS sp. z o.o. o treści wskazanej w załączniku do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Kwestie wdrożenia w życie Regulaminu pracy, zgodnie z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia, powierzam:

1) ……………………………. – w zakresie kwestii

prawa pracy oraz

2) ……………………………. – w zakresie zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego.

§ 3. Regulamin pracy wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników przez rozesłanie do pracowników Spółki pocztą elektroniczną za zwrotnym potwierdzeniem przeczytania oraz przez umieszczenie jej w intranecie.

………………………………..
Dyrektor Generalny

Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od dnia podania go do wiadomości pracowników, w sposób zwyczajowo przyjęty w zakładzie, np. poprzez wywieszenie go na tablicy, rozesłanie go e-mailem do wszystkich pracowników itp. Zdaniem Sądu Najwyższego wystarczy podać treść regulaminu w sposób zwyczajowo przyjęty, nie jest jednak wymagane zapoznanie się z nim pracowników (tak Sąd Najwyższy rozstrzygnął co do regulaminu wynagradzania w wyroku z 5 grudnia 2006 r., II PK 124/06, M.Prawn. 2007/4/174).

Uwaga! W identyczny sposób dokonuje zmian w regulaminie, które wprowadzasz w formie aneksu.

Zatrudnienie spada, regulamin nie umiera

Wprowadzony w firmie regulamin nie przestaje obowiązywać mimo zmniejszenia zatrudnienia poniżej 20 pracowników. [..]

Jeśli zatrudniasz co najmniej 20 osób, musisz mieć w zakładzie zarówno regulamin pracy, jak i regulamin wynagradzania….

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s