Kiedy można zwolnić dyscyplinarnie?


Zwolnienie dyscyplinarne w orzecznictwie Sądu Najwyższego „Dyscyplinarka” możliwa tylko w 3 przypadkach Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 Kodeksu pracy), nazywane potocznie zwolnieniem dyscyplinarnym, jest jednostronnym oświadczeniem woli pracodawcy powodującym natychmiastowe rozwiązanie trwającego stosunku pracy. W oświadczeniu tym musisz wskazać pracownikowi na piśmie przyczynę uzasadniającą zastosowanie zwolnienia dyscyplinarnego. Zgodnie z… Czytaj dalej Kiedy można zwolnić dyscyplinarnie?

Motywowanie pracowników do pracy


Motywacja i budowanie zaangażowania pracowników Na czym polega skuteczna motywacja? Zarządzający przedsiębiorstwami zastanawiają się, jak osiągnąć i utrzymać stały, wysoki poziom efektów. Jednym z kluczowych środków do osiągnięcia tego celu jest motywowanie podwładnych w taki sposób, aby pracowali intensywnie i dawali z siebie maksimum wysiłku. Zmotywowany pracownik pracuje na sukces Twojej firmy Motywowanie to oddziaływanie… Czytaj dalej Motywowanie pracowników do pracy

Obowiązki kadrowej


Podstawowe obowiązki pracownika a obowiązki kadrowej Autor: Adrianna Jasińska-Cichoń, Łukasz Prasołek Kodeks pracy określa, jakie zobowiązania nakłada na pracownika pozostawanie w ramach stosunku pracy. Kadrowa, jak każdy pracownik, ma określone obowiązki, jednak jej stanowisko ma charakter szczególny. Obowiązki każdego pracownika Na każdym pracowniku, zgodnie z art. 100 kp, ciąży obowiązek wykonywania pracy sumiennie i starannie… Czytaj dalej Obowiązki kadrowej

Jak powinny wyglądać akta osobowe?


Obowiązek prowadzenia akt osobowych Artykuł jest fragmentem publikacji Akta pracownicze 2011 Nieprowadzenie akt osobowych jest wykroczeniem, za które pracodawca może zostać ukarany grzywną. Zapoznajcie się więc z zasadami prowadzenia i przechowywania akt pracowniczych, gdyż inspektor pracy w razie kontroli u Was z pewnością będzie sprawdzał, czy prowadzicie akta osobowe i czy robicie to prawidłowo. Podstawa… Czytaj dalej Jak powinny wyglądać akta osobowe?

Jak wręczyć wypowiedzenie pracownikowi?


Forma wypowiedzenia umowy o pracę Autor: Iwona Jaroszewska-Ignatowska Wypowiadaj umowę na piśmie! Kiedy już podejmiesz decyzję o wypowiedzeniu pracownikowi umowy o pracę, powinieneś sporządzić wypowiedzenie na piśmie (art. 30 § 3 kp). Przykład Bezpośredni przełożony widząc, że pracownik niewłaściwie wykonuje swoje obowiązki, odsunął go od pracy, powiedział mu, iż go zwalnia i nie chce go… Czytaj dalej Jak wręczyć wypowiedzenie pracownikowi?

Pracodawca przed sądem pracy


O co może Cię pozwać pracownik? O co Ty możesz go pozwać? O co może Cię pozwać pracownik? 1. o uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne i przywrócenie do pracy lub odszkodowanie. 2. o uznanie rozwiązania umowy bez wypowiedzenia (na podstawie art. 52 lub 53 kp) za niezgodne z prawem i przywrócenie do pracy lub odszkodowanie. 3.… Czytaj dalej Pracodawca przed sądem pracy

Pracownica w ciąży


Czy (i kiedy) można zwolnić kobietę w ciąży? Zaszła w ciążę – jest chroniona Zakaz wypowiedzenia umowy o pracę ciężarnej pracownicy jest bezwzględny. Oznacza to, że: – nie wolno wręczyć jej wypowiedzenia, – nie może dojść do rozwiązania umowy także wtedy, gdy wypowiedziałeś już pracownicy umowę, a potem okazało się, że jest ona w ciąży… Czytaj dalej Pracownica w ciąży