Szkolenia z zakresu bhp


Szkolenie bhp

Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności do jej wykonywania oraz wystarczającej znajomości przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca w związku z tym ma obowiązek szkolenia pracowników w zakresie BHP.

Szkolenia te dzielą się na:

  • szkolenia wstępne, które przeprowadza się przed dopuszczeniem pracownika do pracy,
  • szkolenia okresowe.

Pracodawca nie ma obowiązku przeprowadzania kolejnego szkolenia wstępnego z zakresu BHP, w przypadku kontynuowania przez pracownika zatrudnienia na tym samym stanowisku pracy, które było przez niego zajmowane u danego pracodawcy bezpośrednio przed nawiązaniem z tym pracodawcą kolejnej umowy o pracę.

Wyróżniamy następujące szkolenia wstępne:

  • szkolenie wstępne ogólne (tzw. instruktaż ogólny),
  • szkolenie wstępne na stanowisku pracy (tzw. instruktaż stanowiskowy).

Instruktaż ogólny – odbywany przez wszystkich nowo zatrudnionych pracowników. Jego celem jest zapewnienie uczestnikom szkolenia zapoznanie się z podstawowymi przepisami BHP oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy, gdy dojdzie do wypadku.

Instruktaż stanowiskowy –  odbywają tylko pracownicy, którzy są zatrudnieni na określonych stanowiskach pracy  (m.in. na stanowisku roboczym). Celem instruktażu stanowiskowego jest zapoznanie uczestników szkolenia z czynnikami środowiska pracy, które występują na ich stanowiskach pracy oraz ryzykiem zawodowym, które związane jest z wykonywaną pracą, sposobami ochrony przed zagrożeniami, a także metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tych stanowiskach.

Fakt odbycia wstępnego szkolenia w zakresie bhp pracownik musi potwierdzić na piśmie w karcie szkolenia wstępnego, którą przechowuje się w aktach osobowych pracownika.

Jeżeli chodzi o szkolenie okresowe, to jego celem jest aktualizacja oraz ugruntowanie wiedzy i umiejętności w dziedzinie BHP, a także zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczno- organizacyjnymi w tym zakresie.

Szkolenie te powinny odbyć m.in. osoby, które są pracodawcami, a także pracownicy, którzy pracują na stanowiskach robotniczych.

Szkolenia z zakresu BHP powinni organizować i prowadzić pracodawcy lub na ich zlecenie – jednostki organizacyjne, które są uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej, prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie BHP.

Szkolenia wstępne oraz okresowe przeprowadza pracodawca na swój koszt i odbywają się one w czasie pracy. Za czas szkolenia pracowniki zachowuje prawo do wynagrodzenia za pracę.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s