Zatrudnianie młodocianych


Zatrudnienie pracownika młodocianego

Osoba, która nie ukończyła 18 lat, może być zatrudniona, ale musi być spełnione wiele warunków.

Aby móc legalnie zatrudnić pracownika młodocianego, musi on mieć ukończone co najmniej 16 lat oraz gimnazjum. Gdy ten warunek nie będzie spełniony, to na prace takiej osoby, zgodę musi wyrazić rodzic lub opiekun, a gdy jest to uczeń gimnazjum – dodatkowo dyrektor szkoły.

Pracownik młodociany by móc podjąć pracę będzie potrzebował aktualne świadectwo lekarskie, które potwierdzi, że dana praca (obowiązki) nie zagrażają jego zdrowiu.

Wedle kodeksu pracy, osoba niepełnoletnia (pracownik młodociany), który nie posiada jeszcze żadnych kwalifikacji zawodowych, może być zatrudniony tylko w celu przygotowania zawodowego, a więc na staż i praktyki zawodowe.

Gdy młodociany w celu odbycia stażu lub praktyki zawodowej podpisuje z pracodawcą umowę, to stawia ona przed zatrudniającym takie same obowiązki jak umowa o pracę na czas nieokreślony. Umowa taka powinna zawierać informacje o rodzaju stażu lub praktyki.

Pracodawca zaznacza w niej, czy będzie młodocianego uczył zawodu, czy przyuczał do wykonywania określonej pracy. Umowa powinna też zawierać informacje o czasie trwania i miejscu odbywania określonych zajęć oraz sposoby dokształcanie teoretycznego i co bardzo ważne – wysokość wynagrodzenia za pracę.

Gdy pracujący nie ma ukończył jeszcze 18 lat, to musi on dokształcać się w szkole podstawowej i gimnazjum (jeśli nie ukończył tam nauki), ale też w szkole ponadgimnazjalnej, chyba że ją ukończył i posiada jakieś kwalifikacje zawodowe.

Pracownik, który pracując jednocześnie się uczy, musi zostać zwolniony przez pracodawcę z obowiązków na czas zajęć.

Przepisy kodeksu pracy zezwalają młodocianemu na pracę tylko przy wykonywaniu „lekkich prac”. Muszą to być pracę, które nie mogą zagrozić  jego życiu, zdrowiu, rozwojowi. Nie mogą także zakłócać nauki.

Pracodawca powinien zrobić spis takich zajęć i umieścić go w regulaminie pracy. Pracownik młodociany przez rozpoczęciem pracy powinien zostać zapoznany  z tym spisem – obowiązkiem pracodawcy jest pokazanie tego spisu przed przyjęciem młodocianego do pracy.

Pracownik młodociany przed podjęciem pracy musi mieć zaświadczenie od lekarza, a w trakcie pracy wykonywać badania okresowe i kontrolne.

Gdy zdaniem lekarza jakieś zajęcie będzie zagrażało życiu młodocianego, to obowiązkiem pracodawcy jest zmienienie rodzaju obowiązków, gdy będzie to niemożliwe, to należy rozwiązać umowę i zapłacić za okres wypowiedzenia.

Pracownik młodociany po 6 miesiącach od rozpoczęcia pierwszej pracy ma prawo do 12 dni roboczych (od poniedziałku do piątku) urlopu wypoczynkowego. Po przepracowaniu roku będzie mógł liczyć na 26 dni wolnego. Jednak tylko do 18 roku życia. Gdy osiągnie pełnoletność, to w tym roku będzie mu przysługiwało 20 dni urlopu wypoczynkowego.

Pracownik młodociany, który się uczy – ma prawo do wolnego w czasie ferii.

Czas pracy pracownika młodocianego

Pracownik młodociany w trakcie roku szkolnego nie może pracować dłużej niż 12 godzin w tygodniu. Gdy w danym dniu ma zajęcia w szkole, to nie może pracować dłużej niż 2 godziny. Jeżeli są ferie, to nie więcej niż 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu.

Gdy młodociany ma więcej niż 16 lat , to może maksymalnie przepracować 8 godzin na dobę. W przypadku  młodocianego, który nie ma jeszcze 16 lat, czas pracy jest krótszy i wynosi 6 godzin.

Pracownikowi młodocianemu, który pracuje dłużej niż 4,5 godziny, przysługuje 30-minutowa przerwa. Nie może on pracować w godzinach nadliczbowych oraz w nocy (między 22 a 6).

Pamiętaj! W tygodniu młodocianemu przysługuje prawo do 48 godzin nieprzerwanego odpoczynku (w tym wolna niedziela).

Młodocianemu można wypowiedzieć umowę, gdy:

  • nie wypełnia określonych w umowie obowiązków,
  • pracodawca ogłasza upadłość lub likwiduje firmę,
  • pracodawca reorganizuje firmę w taki sposób, że nie ma w niej miejsca na nieletnich praktykantów oraz stażystów,
  • pracodawca stwierdzi, ze nie jest on przydatny w pracy, której ma się uczyć.

Przykładowe prace lekkie:

  • udzielanie informacji,
  • obsługa centrali telefonicznej,
  • wydawanie i dobieranie kluczy,
  • sprzątanie biur, korytarzy,
  • mycie drzwi oraz okien do wysokości 3 m,
  • odbieranie poczty.
Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s