Kapitał początkowy emerytury


Kapitał początkowy emerytury

Według przepisów, osoba, która nabędzie prawo do emerytury, otrzyma ją z ZUS, otwartego funduszu emerytalnego, a gdy opłaca dodatkowe ubezpieczenie, to także z tzw. trzeciego filaru.

Na wysokość emerytury z ZUS osoby, która pracowała przed 1999 r. (wtedy weszła w życie reforma emerytalna) będą miały wpływ nie tylko zwaloryzowane składki, które były przekazywane co miesiąc przez pracodawcę i gromadzone na jej indywidualnym koncie. Pod uwagę będzie także brany kapitał początkowy.

Kapitał początkowy to nasze składki na ubezpieczenie społeczne, jakie płaciliśmy, pracując przed reformą. To tzw. rodzaj „posagu”, który otrzymujemy z ZUS za nasz długi staż pracy.

Kapitał początkowy wylicza się każdej osobie, która urodziła się po 31 grudnia 1948 r i do 1 stycznia 1999 r. przepracowała, opłacając składki emerytalne, co najmniej 6 miesięcy i jeden dzień.

Jak tworzony jest kapitał początkowy?

Wyliczany jest przez ZUS na podstawie naszych średnich zarobków z:

 • 10 kolejnych lat pracy od 1980 r. do 1998 r.,
 • 20 lat, które zostaną dowolnie wybrane z całego okresu zatrudnienia (nie muszą następować kolejno po sobie),
 • z faktycznego czasu ubezpieczenia w przypadku osób, które urodziły się po 31 grudnia 1968 r. i nie mogą oni udowodnić kolejnych 10 lat z powodu korzystania z urlopu wychowawczego, nauki w szkole wyższej, ubezpieczenia przez okres krótszy niż 10 lat.

Jak wybrać korzystne lata?

To my możemy zdecydować o tym, z którego okresu pracy kapitał początkowy zostanie nam wyliczony. Należy wskazać te lata, w których nasze zarobki przekraczały średnie roczne wynagrodzenie w gospodarce lub najbardziej się do niego zbliżały.

Aby to zrobić, bierzemy karetkę i dzielimy ją na pół. Po jednej stronie wypisujemy kolejno swoje lata pracy, a obok nich – nasze zarobki.

Pamiętaj! To ma być dochód roczny, nie miesięczny. Nie wliczamy do tego premii oraz nagród, jakie otrzymaliśmy w firmie.

Po drugiej stronie kartki zapisujemy średnie roczne wynagrodzenie w Polsce w danym roku (poszukaj je np. w roczniku statystycznym). Porównujemy kwoty ze sobą i wybieramy najbardziej dla nas korzystne lata.

Pamiętaj! Gdy przed styczniem 1999 r. legalnie pracowaliśmy w którymś z państw UE i byliśmy ubezpieczeni, to można ten okres  uwzględnić przy ustalaniu kapitału początkowego, pod warunkiem że wynosi mniej niż rok.

Potrzebne dokumenty

ZUS nie obliczy kapitału początkowego z własnej inicjatywy. Trzeba będzie złożyć wniosek.

W swoim oddziale ZUS składamy:

 • wniosek o ustalenie kapitału początkowego (druk ZUS Kp-1),
 • wypełniony kwestionariusz, który dotyczy okresów składkowych i nieskładkowych ( druk ZUS Rp-6),
 • zaświadczenie o zatrudnieniu oraz wynagrodzeniu (druk ZUS RP-7) lub legitymacje ubezpieczeniową, która zawiera wpisy o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Pamiętaj!

Jeżeli opłacaliśmy indywidualnie składkę na ubezpieczenie społeczne lub współpracowaliśmy przy prowadzeniu działalności, to powinniśmy w kwestionariuszu ( druk ZUS Rp-6) podać: adres firmy i jednostkę ZUS, do której odprowadzaliśmy składki, a także Numer Konta Płatnika (NKP) nadany kiedyś przez ZUS oraz REGON i NIP.

Dokumenty muszą być dołączone w oryginale. ZUS dopuści wyjątkowo kopię (muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem) następujących dokumentów:

 • książeczki wojskowej,
 • dyplomu ukończenia studiów,
 • wyciągu z akt, które wystawiły urzędy stanu cywilnego,
 • danych z dowodu osobistego (książeczkowego).

A co, gdy nie mamy dokumentów?

Jeżeli Twoje dokumenty się gdzieś zapodziały, to będzie trzeba ich poszukać. Gdy firmy, w których się pracowało, istnieją, to wystarczy się do nich udać i poprosić o wydanie stosownych dokumentów.

Jeżeli firmy już nie ma:

 • udajemy się do oddziału ZUS, który posiada specjalny informator z wykazem ponad 6 tysięcy upadłych lub zlikwidowanych przedsiębiorstw.
 • sprawdzamy archiwa, które działają przy urzędzie wojewódzkim, na którego terenie znajdował się zlikwidowany zakład pracy, dokumentów można tez poszukać w archiwach resortowych,
 • szukamy osób, które potwierdziłby nasze zatrudnienie (gdy zaginęły dokumenty sprzed 15 listopada 1999r.).

Pamiętaj! Świadek będzie musiał udowodnić, ze z nami pracował.

Jeżeli mimo poszukiwań nie uda się udowodnić zarobków za wskazane lata, to ZUS sam wyliczy nam kapitał początkowy, przyjmując za te okresy kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w gospodarce uspołecznionej w danym okresie.

Odwołanie

ZUS będzie miał pół roku od otrzymania dokumentów  na obliczenia naszego kapitału początkowego. Gdy po otrzymaniu decyzji, będziemy uważać, że obliczenie jest błędne, można będzie złożyć reklamacje (formularz ZUS ZRU).

Okresy składkowe i nieskładkowe

Do okresów składkowych (są to okresy, za które opłacano składki na ubezpieczenie społeczne) wlicza się m.in okresy:

 • zatrudnienia, pracy nakładczej, pracy w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych, innej pracy zarobkowej (umowa agencyjna, umowa zlecenia), pobierania zasiłku macierzyńskiego, zasiłku dla bezrobotnych.

Okresy nieskładkowe to:

 • okresy, w których pobierano zasiłki z ubezpieczenia społecznego (chorobowy, opiekuńczy) oraz otrzymywania świadczenia rehabilitacyjnego, urlopy wychowawcze, czas nauki w szkole wyższej na jednym kierunku (gdy nauka została ukończona), nie wykonywania pracy przed 4 czerwca 1989 r. na skutek represji politycznych (nie więcej niż 5 lat).

Pamiętaj! Okresy składkowe uwzględniane są w wymiarze, który nie przekracza 1/2 udowodnionych okresów składkowych.

Wniosek o przeliczenie emerytury

http://kodekspracy.blogspot.com/2014/09/wniosek-o-przeliczenie-emerytury.html

Miłego dnia 😉

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s