Zaległy urlop wypoczynkowy


Zaległy urlop – prawa pracownika i pracodawcy …

Pracownik powinien do końca marca 2011 r. wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy za 2010 r.

Co to oznacza dla pracodawcy i pracownika?

W interesie pracodawcy leży to, by udzielał on prawidłowo urlopów swoim pracownikom. Bo, gdy podczas kontroli inspekcji pracy, zostaną stwierdzone nieprawidłowości, to może być na niego nałożona grzywna.

Może się tak stać, gdy duża cześć kadry pracowniczej ma zaległe urlopy lub uchybienia stwierdzone są przez kontrolerów nie pierwszy raz.

Pamiętaj! O terminie urlopu (również tego zaległego) decyzje powinni wspólnie podjąć – pracodawca i pracownik.

Co oznacza brak zgody z którejś ze stron na urlop?

Brak zgody pracownika

Gdy pracownik nie złoży wniosku o udzielenie zaległego urlopu wypoczynkowego do końca marca, to pracodawca sam podejmuje decyzję. Ma prawo nakazać pracownikowi pójście na ten urlop do 31 marca. Może też zgodzić się na inny termin.

Rozważając te kwestię, pracodawca powinien wziąć pod uwagę sytuacje zakładu pracy, a więc czy nie narazi się na zapłatę grzywny i czy nie narusza praw pracowniczych.

Pamiętaj! Jeżeli pracodawca będzie chciał wysłać pracownika na zaległy urlopy wypoczynkowy bez jego zgody, to musi postępować wedle określonej procedury, by jego działanie było zgodne z prawem pracy.

Pracodawca powinien sporządzić notatkę służbową (będzie ona dowodem, ze pracownik odmówił wykorzystania zaległego urlopu do końca marca) i podać w niej termin wykorzystania tego urlopu wypoczynkowego.

Musi ona być podpisana przez pracodawcę oraz pracownika. Jeżeli pracownik odmówi, to podpis składa inny członek załogi, który był świadkiem, ze pracownik odmówił złożenia wniosku o zaległy urlop.

Brak zgody pracodawcy

Może się też tak zdarzyć, że to pracodawca odmówi  z ważnych powodów udzielenia urlopu w terminie do końca marca.

Takie powody to np.:

  • pilne zamówienia,
  • zaplanowane wcześniej dużej części kadry pracowniczej,
  • duża liczba zwolnień lekarskich w danym czasie w dziale.

Pamiętaj! Pracownik nie może samowolnie nie stawić się w miejscu pracy. Jeżeli pracownik będzie nieobecny w pracy i nie będzie mógł tego usprawiedliwić, to może to zostać uznane za ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych, a za to grozi nawet dyscyplinarne zwolnienie z pracy.

W przypadku uporczywego odmawiania przez pracodawcę udzielenia zaległego urlopu wypoczynkowego, bez podania istotnych powodów on także naraża się na poważne konsekwencje.

Pracownik pozbawiony  urlopu ma prawo złożyć wypowiedzenie w trybie natychmiastowym oraz wystąpić do sądu o odszkodowanie od pracodawcy.

Plan urlopów

Pracodawca powinien zaplanować urlopy wypoczynkowe na dany rok i sporządzić plan urlopów.

Prawo zezwala na umieszczenie także zaległych urlopów w takim polanie (zaległe urlopy z 2010 r. – w planie urlopów na 2011r.)

Pracodawca (ustalając to z pracownikiem) może więc ustalić termin wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego w innym terminie niż do końca marca i odnotować to w planie.

Pamiętaj! Urlop, który nie zostanie wykorzystany do końca maca nie przepada. Urlop wypoczynkowy za dany rok ulega przedawnieniu dopiero,po trzech latach.

Dla przykładu: urlop za 2010 r. przedawni się 31 grudnia 2013 r.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s