Ochrona wynagrodzenia za pracę


Ochrona wynagrodzenia

Wynagrodzenie pracownika jest szczególnie chronione przez kodeks pracy.

Nie może on zrzec się prawa do wynagrodzenia za pracę ani przenieść tego na inną osobę.

Pamiętaj! Nawet, gdy pracownik wyrazi zgodę na to, by jego wynagrodzenia za pracę otrzymywała inna osoba lub będzie chciał pracować bez wynagrodzenia i złoży stosowne oświadczenie, to nie będzie ono ważne.

Ten przepis nie dotyczy wolontariatu, bo w tym wypadku, zgodnie z przepisami za ten rodzaj świadczeń nie wypłaca się wynagrodzenia.

Pracodawca (poza ściśle określonymi potrąceniami) nie ma prawa dokonywać żadnych innych potrąceń z pensji pracownika.

Przepisy prawa pracy jasno określają, że z wynagrodzenia za pracę – po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne oraz zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – pracodawca może potrącić tylko następujące należności:

  • sumy, które podlegają egzekucji na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń alimentacyjnych,
  • sumy, które podlegają egzekucji na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • zaliczki pieniężne, które udzielił pracownikowi,
  • kary pieniężne za naruszenie porządku i dyscypliny.

Pamiętaj! Potrącenia powinny  być dokonane w powyższej kolejności, czyli pracodawca może dokonać potrąceń, które wskazane są w dalszej kolejności dopiero, gdy dokona potrącenia wskazanego w kolejności wcześniejszej.

Z wynagrodzenia pracownika ponadto odliczane są (w pełnej wysokości) kwoty, które wypłacono mu w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który nie zachowuje on prawa do wynagrodzenia.

Dla przykładu: pracownikowi, który wynagradzany jest stawką miesięczną wypłacono z góry wynagrodzenie za luty dnia 1.02. W trakcie tego miesiąca pracownik zachorował i nie wypracował wymiaru czasu pracy, który go obowiązywał.

Tak więc pracodawca, zgodnie z przepisami prawa pracy ma prawo odliczyć pracownikowi z jego wynagrodzenia za pracę kwotę, która odpowiada należności za okres nieobecności w pracy spowodowany chorobą.

Pracodawca ma prawo do potrąceń z wynagrodzenia pracownika tylko w ściśle określonych granicach.

Tak więc:

  • w przypadku egzekucji świadczeń alimentacyjnych – może potrącić do trzech piątych wynagrodzenia,
  • jeżeli chodzi o egzekucje innych należności lub potrącenia zaliczek pieniężnych – do wysokości połowy wynagrodzenia.

Dodatkowo egzystencje osób, które pobierają świadczenia podlegające potrąceniom  zabezpiecza się przez wprowadzenie tzw. kwoty wolnej. Jest to cześć wynagrodzenia za pracę, która nie jest objęta potrąceniami. Odpowiada ona określonemu procentowo ułamkowi minimalnego wynagrodzenia.

Gdy pracodawca dokona np. potrąceń w granicach powyżej określonych połowa wynagrodzenia pracownika będzie niższa od minimalnej pensji, to wówczas będzie musiał tak pobierać należności, by pracownikowi do wypłaty została minimum kwota wolna od potrąceń.

Od potrąceń wolna jest kwota w wysokości:

  • minimalnego wynagrodzenia za pracę, które ustalane jest na podstawie odrębnych przepisów, które przysługuje pracownikom zatrudnionym w pełnym wymiarze czasu pracy, po odliczeniu składek na ubezpieczenie społeczne, a także zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych – przy potrąceniu sum, które egzekwowane są na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne,
  • 75 % wynagrodzenia jak wyżej – gdy potrąca się pracownikowi udzielone mu zaliczki pieniężne,
  • 90 % wynagrodzenia jak wyżej – gdy potrąca się pracownikowi kary pieniężne.

Pamiętaj! Pracownikowi, który pracuje w niepełnym wymiarze czasu pracy, kwota wolna ulega zmniejszeniu proporcjonalnie od jego wymiaru czasu pracy.

Potrącenia tylko za zgodą pracownika

Inne należności (nie wskazane wyżej) mogą zostać potrącone z wynagrodzenia za pracę tylko za zgoda pracownika. Zgoda musi być wyrażona na piśmie i musi ona dotyczyć konkretnej i istniejącej należności.

Miłego dnia 😉

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s