Jak otworzyć żłobek?


Jak otworzyć żłobek prywatny?

W Polsce mamy ok. 400 żłobków publicznych i niepublicznych, gdzie opiekę znajduję blisko 30 tys. dzieci.

Potrzeby są dużo większe. Dzieci w wieku 0-3 jest 1,5 mln.

Jeszcze do niedawna, osoba, która chciała otworzyć żłobek musiała borykać się z problemami, bo był on uznawany za zakład opieki zdrowotnej i trzeba było spełnić ostre rygory, które dotyczyły warunków pobytu dzieci oraz kwalifikacji opiekunek.

Jakie warunki trzeba spełnić?

Niedawno weszły w życie nowe przepisy, dzięki którym żłobki zostały pozbawione statusu ZOZ-u i obecnie otworzenie takiej placówki jest prostsze i mniej kosztowne

Jak założyć i prowadzić żłobek po zmianie przepisów

Obowiązujące od 4 kwietnia przepisy tzw. ustawy żłobkowej pozbawiają żłobki statusu zakładów opieki zdrowotnej. Nie będą więc już zobowiązane do przestrzegania rygorystycznych przepisów dotyczących warunków pobytu dzieci oraz zatrudnienia i zasad wynagradzania kadry, które obowiązują placówki medyczne, np. szpitale.

Konieczność spełniania wymagań określonych dla zakładów opieki zdrowotnej powodowała, że założenie i prowadzenie żłobka było kosztowne i skomplikowane. Wprowadzone w ustawie regulacje dotyczące działalności żłobków mają spowodować, że łatwiej będzie je zakładać. Nie oznacza to jednak, że żłobki będą całkowicie zwolnione ze spełniania określonych standardów. Wymagania lokalowe i sanitarne dotyczące żłobków i klubów dziecięcych, określone zostały w rozporządzeniu minister pracy i polityki społecznej.

Zgodnie z nową ustawą prawo do zakładania i prowadzenia żłobków mają:

■ gminy,
■ osoby fizyczne,
■ osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Gmina będzie mogła prowadzić żłobek w formie gminnej jednostki budżetowej. Do jego utworzenia potrzebna więc będzie uchwała radnych.

Źródło: Poradnik Michaliny Topolewskiej Jak założyć żłobek, klub dziecięcy lub zatrudnić nianię

W żłobku opiekę mogą znaleźć dzieci w wieku od 20 tygodnia życia do 3 lat. Dziecko może w nim przebywać 10 godzin dziennie, z możliwością przedłużenia (trzeba będzie za to dodatkowo zapłacić).

Żłobek może być prowadzony, gdy zapewni się:

  • odpowiedni lokal, który powinien posiadać co najmniej dwa pomieszczenia:
  • jedno przystosowane do zabawy oraz jedzenia posiłków;
    drugie do odpoczynku.

należy też:

  • zatrudnić odpowiednio wykwalifikowaną kadrę (liczba opiekunów zależna jest od liczby dzieci).

Pamiętaj! Jeden opiekun może zajmować się maksymalnie ośmiorgiem dzieci, a gdy w grupie jest dziecko niepełnosprawne lub takie, które nie skończyło jeszcze roku, to może ona liczyć pięcioro dzieci.

Opiekun powinien być odpowiednio wykwalifikowany (np. pielęgniarka, opiekunka dziecięca, wychowawca nauczania przedszkolnego). Może to też być osoba z wykształceniem średnim, ale tutaj warunkiem jest co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z małymi dziećmi lub odbycie 280 – godzinnego szkolenia.

  • wpisać placówkę do rejestru, który prowadzony jest przez gminę. prowadząc żłobek, należy nadać mu statut, w którym określa się m.in. warunki, na których będą przyjmowane dzieci, wysokość opłaty. Trzeba również opracować regulamin, a w nim podać m.in. godziny otwarcia.

Otwórz własną firmę

Pierwszym krokiem jest otwarcie własnej działalności gospodarczej. Wypełnia się formularz, a w nim podaje się rodzaj prowadzonej działalności (może to być np. opieka nad dziećmi). Wniosek należy złożyć w urzędzie gminy wraz z dołączonym wnioskiem o nadanie numerów REGON i NIP (będą niezbędne przy rejestracji żłobka).

Pamiętaj! Można bez pośrednictwa gminy samumu wybrać się najpierw do urzędu statystycznego, a potem do skarbowego. Dokładne wskazówki, jak – krok po kroku – założyć własną firmę znajdziesz w poradniku Marka Zabiciela Jak wygrać w biznesie?.

Rejestracja żłobka

Wniosek o wpis do rejestru

Prowadzenie żłobka będzie działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów o swobodzie gospodarczej i w związku z tym wymaga wpisu do rejestru prowadzonego przez gminę właściwą ze względu na miejsce jego prowadzenia. To oznacza też, że podmiot, który chce prowadzić taką działalność, aby uzyskać wpis do rejestru, musi przestrzegać zasad i wymagań zawartych w tzw. ustawie żłobkowej.

Uzyskanie wpisu wymaga złożenia pisemnego wniosku i dołączenia do niego odpowiednich dokumentów.

Należą do nich:

■ wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu, jeżeli żłobek zakłada osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej,

■ oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP,

■ oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych,

■ w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

Natomiast do wglądu przez urzędników gminy należy przedstawić:

■ dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka, np. akt notarialny ustanawiający akt własności, umowa najmu lokalu, wypis z ksiąg wieczystych,

■ dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość – w przypadku osoby fizycznej.

Konieczność wniesienia opłaty

Za wpis do rejestru trzeba będzie zapłacić. Obowiązek ten dotyczy wszystkich podmiotów, które mogą prowadzić żłobek, z wyjątkiem gmin. Podmiot zakładający żłobek musi więc przedstawić do wglądu dowód wniesienia na konto gminy opłaty rejestracyjnej lub dołączyć jego kopię do wniosku.

Wysokość opłaty zostanie określona przez radnych gminy w uchwale. Przepisy określają, że może to być maksymalnie 50 proc minimalnego wynagrodzenia za pracę. Będzie to opłata jednorazowa. Zmiany danych zgłaszanych do rejestru oraz wykreślenie żłobka z rejestru są już zwolnione z opłaty.

Ważne! Art. 601 Kodeksu wykroczeń przewiduje, że prowadzenie działalności gospodarczej, która jest działalnością regulowaną, bez uzyskania wpisu do rejestru jest zagrożone karą ograniczenia wolności lub grzywną.

Źródło: Poradnik Michaliny Topolewskiej Jak założyć żłobek, klub dziecięcy lub zatrudnić nianię

Pamiętaj! Bezrobotny, który zdecyduje się na prowadzenie żłobka, może ubiegać się o dofinansowanie na ten cel (do sześciokrotności przeciętnego wynagrodzenia za pracę – 20,6 tys. zł).

Klub dziecięcy

Klub dziecięcy jest placówką (może być całkowicie prywatna), która sprawuje opiekę nad  dziećmi maksymalnie przez 5 godzin dziennie. Taki klub może być otworzony w mieszkaniu, gdy spełni się warunek dostosowania jednego pomieszczenia do opieki dziennej i odpoczynku dzieci.

Opiekunem w klubie dziecięcym może być:

  • położna, pielęgniarka, nauczyciel wychowania przedszkolnego, edukacji wczesnoszkolnej lub pedagog.

Może to też być osoba z wykształceniem średnim i co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi do lat 3 lub która

Pamiętaj! Osoba, która nie pracowała z dziećmi, musi odbyć 280-godzinne szkolenie).

Opiekun dzienny

Opiekunów dzienny zatrudnia wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Jego zadaniem jest zajmowanie się w swoim mieszkaniu pięciorgiem dzieci (wliczając własne dzieci). Wynagrodzenie opiekuna dziennego będzie sfinansowane z opłat pobieranych od rodziców. Opiekun dzienny będzie także miał opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC). By nim zostać potrzebne będzie ukończenie szkolenia.

Poznaj fachową instrukcję od A do Z realizacji własnej działalności, tak by cieszyć się niesłabnącymi dochodami…

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.