Wysokość odpisu na ZFŚS 2011


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Obowiązuje: od 2011-04-04

Podstawa do obliczenia wysokości odpisów na ZFŚS: 2917,14 zł.

Podstawa naliczania Wysokość
Na jednego pracownika – 37,5% 1093,93 zł
Na jednego pracownika, który wykonuje pracę w szczególnych warunkach lub pracę o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych – 50% 1458,57 zł
Na jednego pracownika młodocianego:
w pierwszym roku nauki – 5% 145,86 zł
w drugim roku nauki – 6% 175,03 zł
w trzecim roku nauki – 7% 204,20 zł
Na każdą zatrudnioną osobę, w stosunku do której został orzeczony znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, wysokość odpisu podstawowego może być zwiększona o 6,25% – do 43,75 % podstawy wymiaru 1276,25 zł
Pracodawca, który sprawuje opiekę socjalną nad emerytami i rencistami, w tym także ze zlikwidowanych zakładów pracy, może zwiększyć fundusz o 6,25% na każdego emeryta i rencistę uprawnionego do tej opieki 182,32 zł
Pracodawca, który utworzył zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczył na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą 7,5 punktu procentowego tego odpisu może zwiększyć fundusz na każdą zatrudnioną osobę o 7,5% (warunkiem jest tutaj przeznaczenie całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego). 218,79 zł

Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli

Na ZFŚS dokonuje się corocznych odpisów, a ich wysokość, to iloczyn planowanej, przeciętnej w danym roku kalendarzowym, liczby nauczycieli, którzy są zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze zajęć (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) skorygowanej w końcu roku do faktycznej przeciętnej liczby zatrudnionych nauczycieli (po przeliczeniu na pełny wymiar zajęć) oraz 110 % kwoty bazowej, którą określono w ustawie budżetowej w dniu 1 stycznia danego roku.

Odpis na jednego nauczyciela w 2011 r. wynosi 2691,50 zł.

Jeżeli nauczyciel jest emerytem, rencistą lub nauczycielem, który pobiera świadczenie kompensacyjne, to wtedy należy dokonać odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 5 % pobieranej przez niego emerytury, renty oraz nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (j.t. Dz.U. z 1996 r. Nr 70, poz. 335 z późn. zm.);
  • obwieszczenie Prezesa GUS z 18 lutego 2011 r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2010 r. i w drugim półroczu 2010 r. (M.P. Nr 15, poz. 156).
  • ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (j.t. Dz.U. 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.);
  • ustawa budżetowa na rok 2011 z dnia 20 stycznia 2011 r. (Dz.U. Nr 29, poz. 150).

Działalność socjalna pracodawcy (2010 r.)To Ci może pomóc

Działalność socjalna pracodawcy

Czy masz u siebie zakładowy fundusz świadczeń socjalnych? Chciałbyś wiedzieć wszystko o naliczaniu i korekcie odpisów oraz wydawaniu środków funduszu? A może wypłacasz świadczenia urlopowe?

Z publikacji dowiesz się przede wszystkim:

  • czym różni się działalność socjalna małego i dużego pracodawcy?
  • jak prawidłowo ustalić odpis na ZFŚS i dokonać jego korekty na koniec roku?
  • jak prawidłowo ustalić wysokość świadczenia urlopowego?
  • co można finansować z ZFŚS?
  • jak zrezygnować z działalności socjalnej?
  • jak sporządzać dokumenty związane z działalnością socjalną?


Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s