Umowa na czas zastępstwa


Pracownik na zastępstwo

Umowa na zastępstwo jest umową na czas określony, ale trzeba pamiętać o tym, że osoba, która jest zatrudniana na podstawie takiej umowy jest pełnoprawnym pracownikiem.

Podobnie jak pozostali pracownicy ma prawo korzystać m.in. z dostępu do szkoleń, świadczeń z funduszu socjalnego, urlopu wypoczynkowego.

Pamiętaj ! Praca na zastępstwo może mieć także minusy.

Wynagrodzenie za pracę pracownika zatrudnionego na zastępstwo nie musi być takie samo, jak zastępowanej osoby. Jednak nie powinno odbiegać zbytnio od pensji na danym stanowisku pracy.

Umowa na zastępstwo nie chroni pracownicy w ciąży przed zwolnieniem z pracy i gdy pracownica zajdzie w ciążę, to umowa o pracę nie będzie przedłużona do dnia porodu. Zostanie rozwiązana zgodnie z terminem w umowie.

Urlop wypoczynkowy

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego na zastępstwo, jak i innych pracowników, zależny jest od stażu pracy i wynosi:

  • 20 dni, przy stażu pracy, który wynosi mniej niż 10 lat;
  • 26 dni, gdy staż pracy to minimum 10 lat.

Wypowiedzenie umowy o pracę na zastępstwo wynosi 3 dni.

Pamiętaj ! Zastępcy nie przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy.

Wzór umowy o pracę na zastępstwo

Przedstawiony poniżej wzór umowy o pracę na zastępstwo jest tylko przykładem, a dane osób są fikcyjne.

Umowa o zatrudnienie na zastępstwo

Zawarta 20 października 2011 r. w Katowicach między Magma sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Krzywej 23, reprezentowaną przez prezesa zarządu Annę Nowak, zwaną dalej Pracodawcą

a Magdaleną Wilk, zamieszkałą w Katowicach przy ulicy Mostowej 2/4, zwaną dalej Pracownikiem, o następującej treści.

Strony zgodnie  postanawiają, że niniejsza umowy o pracę  zostaje zawarta w celu czasowego  zastępstwa za Panią Marię Kowalską, która od 20 stycznia 2013 r. przebywa na urlopie wychowawczym.

Warunki zatrudnienia:

1) Stanowisko pracy – recepcjonistka.
2) Miejsce wykonywania pracy – Katowice, ul. Krzywa 23.
3) Wymiar czasu pracy – pełny, tj. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień, w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
4) Wynagrodzenie za pracę – 2400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych) brutto miesiecznie.
5) Termin rozpoczęcia pracy – 24 października 2011 r.
6) Umowa o pracę może ulec rozwiązaniu za 3-dniowym okresem wypowiedzenia.

Pracownik oświadcza, ze zapoznał się z regulaminem pracy obowiązującym u Pracodawcy, co poświadcza własnym podpisem na umowie o pracę.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

Pracownik                 Pracodawca
Magdalena Wilk         Anna Nowak

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s