Kto może prowadzić żłobek, klub dziecięcy i jak zatrudnić nianię?


Prowadzenie prywatnego żłobka, klubu dziecięcego i zatrudnienie niani

Budżet gminy opłaci składki do ZUS i NFZ, także wtedy, gdy rodzic zatrudni jako nianię do dziecka członka rodziny (np. babcię, siostrę, kuzynkę). Jeżeli ktoś będzie chciał opiekować się dziećmi w swoi domu (tzw. klub dziecięcy) – musi wziąć udział w gminnym konkursie.

Czy rodzic może zatrudnić jako nianię członka rodziny?

Jako nianię można zatrudnić członka swojej rodziny (np. babcię, siostrę, kuzynkę). Ustawa żłobkowa nie stawia warunków, które dotyczą pokrewieństwa między rodzicami dziecka, a jego opiekunką, która zawiera tzw. umowę uaktywniającą.

Uwaga! Rodzic dziecka musi zgłosić opiekunkę do ZUS, spełniać warunek dotyczący pracy, a dziecko nie może być objęte opieką w żłobku, klubie dziecięcym oraz przez dziennego opiekuna.

Jeżeli rodzic dziecka podpisze z nianią umowę uaktywniającą, to budżet gminy opłaci składki na ubezpieczenie zdrowotne, a także ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz wypadkowe od podstawy nie wyżej niż wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę, a gdy w umowie zostanie określona wyższa pensja, to opłacą składki od kwoty, która stanowi nadwyżkę nad minimalną płacą.

Uwaga! Przepisy nie określiły kwalifikacji zawodowych dla niani i nie zabraniają zatrudnienia osoby przebywającej na emeryturze lub świadczeniu przedemerytalnym.

Dotacja dla prywatnego żłobka

Uwaga! Gmina nie ma obowiązku przyznania dotacji celowej ze swojego budżetu na każde dziecko, które jest objęte opieką w żłobku lub klubie dziecięcym.

Dotacja jest obowiązkowa wyłącznie w przypadku prywatnego przedszkola, które działa na terenie gminy, a gdy gmina zdecyduje się na wspieranie prywatnych miejsc opieki, to wysokość dotacji musi zostać określona w uchwale radnych gminy.

Ustawa żłobkowa nie precyzuje także, czy dotacja powinna stanowić procent kosztów miesięcznego utrzymania dziecka w gminnym żłobku lub klubie dziecięcym. Wybór pozostawiono radnym i jej wysokość może być zależna od dochodów gminy.

Natomiast podmiot, który prowadzi żłobek lub klub dziecięcy, samodzielnie musi określić wysokość opłaty  za pobyt dziecka i posiłki (uwzględniając np. nieobecność dzieci).

Czy niania będzie kontrolowana?

Przepisy ustawy żłobkowej nie przewidują specjalnego trybu kontroli, który będzie sprawdzał, czy opieka nad dziećmi jest sprawowana zgodnie z warunkami, które zostały określone w umowie uaktywniającej.

Niania będzie sprawowała opiekę nad dzieckiem na podstawie umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego stosowane są przepisy, które dotyczą umowy zlecenia. Dlatego jej zatrudnienie nie będzie podlegało kontroli ze strony państwowej inspekcji pracy.

Uwaga! Obowiązkiem rodzica jest informowanie ZUS o każdej zmianie, która wpływa na opłacanie składek, a w szczególności o wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy uaktywniającej. Należy także zgłosić w ZUS utratę pracy przez jednego rodzica lub rodzica samotnego, bo wtedy składki będą opłacane przez trzy miesiące od dnia, w którym nastąpił  koniec zatrudnienia, a także przekroczenie przez dziecko wieku, który uprawnia do korzystania z opłacania składek. Gdy rodzic tego nie zrobi, to ZUS będzie żądał zwrotu opłaconych składek.

Czy opiekun musi ukończyć szkolenie?

Jeżeli ktoś chce zostać opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym, dziennym opiekunem, który sprawuje opiekę w swoim domu lub osobą, która kieruje pracami klubu dziecięcego, to musi spełnić wymagania dotyczące ich wykształcenia, a gdy ich nie spełnia, to musi ukończyć szkolenie.

Jeżeli chodzi o opiekuna w klubie dziecięcym, który nie posiada żadnego doświadczenia w pracy z małymi dziećmi, będzie to 280-godzinne szkolenie, z czego 80 godzin będą stanowić zajęcia praktyczne, które polegają na sprawowaniu opieki.

Uwaga!  Szkolenia będą prowadzone tylko przez te podmioty, które opracują ich tematykę. Musi ona być zgodna z zakresem programowym, który został określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Ich zatwierdzenie lub odmowa będzie odbywać się na podstawie decyzji administracyjnej, a decyzja akceptująca program szkolenia będzie ważna przez 5 lat. Lista programów jest dostępna w biuletynie informacji publicznej.

Czy można wydłużyć opiekę nad dzieckiem w klubie dziecięcym?

Klub dziecięcy i jest to niezależne od tego, czy prowadzi go gmina, czy osoba fizyczna zapewnia dziecku opiekę w wymiarze do 5 godzin dziennie i nie ma możliwości wydłużenia tego czasu o dodatkowe godziny za dodatkową opłatą.

Ustawa żłobkowa przewiduje taką możliwość tylko w przypadku żłobka.

Uwaga! Klub dziecięcy może działać przez więcej niż 5 godzin dziennie pod warunkiem, że każde dziecko nie będzie przebywać w nim dłużej niż 5 godzin. Osoby, które prowadzą klub dziecięcy, gdy chcą oferować opiekę przez większą ilość godzin, muszą przekształcić swoją placówkę w żłobek.

Wzór wniosku o rejestrację żłobka w gminnym rejestrze

Osoby, które chcą wpisać żłobek lub klub dziecięcy do rejestru, który prowadzony jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, muszą złożyć pisemny wniosek. Obowiązku tego nie ma gmina, ale może na swoje potrzeby opracować wzór wniosku i udostępnić go chętnym osobom.

Gmina powinna także udzielić informacji na temat pozostałych dokumentów, które należy dołączyć wraz z wnioskiem, by można było wpisać żłobek do rejestru.

Należą do nich:

  • oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON;
  • oświadczenie o identyfikacji podatkowej NIP;
  • oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione za przestępstwo umyślenie;
  • kopia opłaty, która pobierana jest za wpis do rejestru.

Gdy żłobek zakładany jest przez osobę prywatną lub jednostkę organizacyjną, która nie posiada osobowości prawnej, to konieczny jest wyciąg z rejestru publicznego, który potwierdza status podmiotu.

Do wglądu przedstawia się natomiast dokument, który potwierdzi tożsamość (np. dowód osobisty lub paszport), a także dokument stwierdzający tytuł prawny do lokalu, w którym będzie sprawowana opieka nad dziećmi.

Kto wskazuje opiekuna dziennego?

Opiekuna dziennego, który będzie sprawował opiekę w swoim domu lub mieszkaniu nad maksymalnie pięciorgiem dzieci, będzie zatrudniała i wybierała gmina. Ona także opłaci jego ubezpieczenie cywilne za ewentualne szkody wyrządzone w trakcie opieki nad dziećmi.

Rodzic będzie wnosił opłaty na rzecz gminy, ale nie będzie mógł wybierać, kto zostanie opiekunem dziennym.

Uwaga! Gmina na podstawie przepisów ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. nr 96, poz 873 z poźn. zm.) musi przeprowadzić konkurs na opiekuna dziennego.

Tak więc osoba, która chce  zostać opiekunem dziennym składa swoją ofertę, gdy gmina ogłosi konkurs na stronie swojego biuletynu informacji publicznej.

W ofercie należy podać informacje, które dotyczą wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego w pracy z małymi dziećmi, a także o posiadaniu lokalu, w którym będzie sprawowana opieka i posiadany do niego tytuł prawny.

Lokal może być udostępniony przez gminę. Przepisy nie zabraniają także tego, by opiekun dzienny mógł zajmować się swoimi dziećmi  oraz dziećmi innych rodziców.

Jak zbudować i prowadzić z sukcesem firmę opartą na pasji…

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉

 

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s