Co powinna zawierać umowa o pracę?


Umowa o pracę

Zanim umowa o pracę zostanie podpisana, to należy sprawdzić, czy wszystkie rzeczy, które strony uzgodniły we wcześniejszych rozmowach, w niej się znalazły. Przede wszystkim chodzi tutaj o wynagrodzenie za pracę, ale należy także sprawdzić kilka innych rzeczy (np. rodzaj umowy o pracę).

Pracownika można zatrudnić na okres próbny, na czas niepokreślony, na czas określony, na zastępstwo lub na czas wykonywania danej pracy.

Co jeszcze powinna zawierać umowa o pracę?

Data zawarcia umowy o pracę – gdy w umowie podano termin rozpoczęcia pracy, to stosunek pracy uznaje się za nawiązany od tego dnia, a jeśli go nie podano, to przyjmuje się, że datą nawiązania stosunku pracy jest data, w której zawarto umowę.

Miejsce wykonywania pracy – tutaj należy sprawdzić, czy jest to oznaczone miejsce (np. siedziba zakładu pracy), czy np. w przypadku przedstawiciela handlowego, który zaopatruje sklepy, całe województwo. Pozwoli to w przyszłości ustalić, co jest dla pracownika podróżą służbową, a co nie.

Wymiar czasu pracy – może to być np. pełny etat, pół etatu.

Rodzaj pracy – na jakim stanowisku dany pracownik będzie zatrudniony. Zwykle nazwa stanowiska (np. kierowca, magazynier), określa jednocześnie zakres obowiązków pracownika. Ale zdarzają się pracę (np. pracownik administracyjno-biurowy), w przypadku których nie jest to już tak oczywiste. Dlatego wtedy pracodawca powinien skonkretyzować zakres obowiązków, czy to ustnie, czy to w formie pisemnej (np. jako załącznik do umowy o pracę).

Pamiętaj! Zakres obowiązków pracownika, to może być całkowicie odrębny dokument. Ma to spore znaczenie, bo gdy jest załącznikiem do umowy o pracę, to za każdym razem, gdy pracodawca będzie chciał zmienić pracownikowi zakres obowiązków, to wręczy mu tzw. wypowiedzenie zmieniające, a pracownik ma prawo go nie przyjąć. Jednak musi on wiedzieć o tym, że konsekwencją tego jest rozwiązanie umowy o pracę). Chyba, że odwoła się on do sądu, który może uznać, że taka zmiana była nieuzasadniona ze względu na kwalifikacje pracownika lub istotnie wykracza poza obowiązki, które wiążą się z wykonywaną pracą.

Składniki wynagrodzenia – Trzeba sprawdzić, czy jest to wynagrodzenie stałe miesięczne, czy za godzinę?, a może prowizyjne? Dodatki do wynagrodzenia do pracy (np. dodatek służbowy, stażowy, za pracę w warunkach szkodliwych – powinny być wskazane w umowie.

Pamiętaj! Wynagrodzenie za pracę nie może być niższe niż tzw. pensja minimalna (obecnie wynosi 1500 zł brutto). Wliczane w to są jednak wszystkie składniki wynagrodzenia łącznie z dodatkami.

Wyjątkiem jest okres pierwszego roku pracy pracownika, w którym jego wynagrodzenie może być niższe i wynosić 80 % pensji minimalnej, czyli 1200 zł brutto.

Umowa o pracę musi być sporządzona na piśmie. Jest to przewidziane Kodeksem pracy. Jeżeli pracodawca nie dopełni obowiązku sporządzenia je na piśmie, to nie będzie to powodem jej nieważności, ale może to być powód wielu problemów np. gdy wystąpi jakiś konflikt między pracownikiem a pracodawcą i sprawa trafi do sądu.

Pamiętaj! Bez pisemnej umowy o pracę pracownikowi będzie trudno cokolwiek udowodnić. Oczywiście może powołać świadków, ale może być problem ze znalezieniem takich co będą chcieli zeznawać.

Gdy pracodawca nie sporządzi umowy na piśmie, to ma on obowiązek najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika potwierdzić na piśmie ustalenia co do stron umowy, rodzaju umowy, a także jej warunków.

Pamiętaj! Jeżeli pracodawca nie będzie chciał wydać pracownikowi tego potwierdzenia, to popełnia on wykroczenie, za które grozi kara grzywny od 1 tys. do 30 tys. zł. Inspektor pracy może na niego nałożyć mandat od 1 do 2 tys. zł, a gdy jest to recydywa, to wtedy mandat wynosi do 5 tys. zł.

Inspektor może również złożyć do sądu wniosek o ukaranie pracodawcy, który może wymierzyć karę do 30 tys. zł.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj / Zmień )

Zdjęcie na Google+

Komentujesz korzystając z konta Google+. Wyloguj / Zmień )

Connecting to %s