Zmiany w interpretacjach podatkowych


Interpretacje podatkowe

Jeżeli nie masz pewności, czy powinieneś zapłacić podatek, czy też nie, nie wiesz, jak wyliczyć zobowiązanie wobec urzędu skarbowego, to w takiej sytuacji możesz wystąpić o indywidualną interpretację podatkową do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Wcześniej (przed 1 marca) takie interpretacje składano do dyrektora jednej z pięciu izb skarbowych.

Uwaga! Warto pytać, jak fiskus interpretuje przepisy, zwłaszcza w przypadku dużych sum. Wbrew pozorom dotyczy to nie tylko właścicieli firm. Każdy z nas może stanąć przed dylematem, czy oddać urzędowi skarbowemu kilka, kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dotyczy to np. sytuacji, gdy odziedziczymy mieszkanie i postanowimy je sprzedać.

Dyrektor KIS może interpretować przepisy w zakresie wszystkich podatków ściganych przez organy skarbowe. Dochodowego od osób fizycznych i prawnych, VAT, akcyzy, podatku od spadku i darowizn czy od czynności prawnych.

Uwaga! Twoje pytanie może dotyczyć stanu faktycznego (np. otrzymałeś darowiznę i nie wiesz, czy musisz się z niej rozliczyć z fiskusem) lub też zdarzenia przyszłego (wiesz, ze niebawem dostaniesz darowiznę).

Wnioski o wydanie interpretacji podatkowej

Druk ORD-IN, oraz ewentualne załączniki ORD-IN/A są dostępne w urzędach skarbowych. Możesz je też wydrukować z internetu.

Uwaga! Wszystkie wnioski oraz inna korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować na adres: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej: ul. Teodora Sixta 17; 43-300 Bielsko-Biała.

Jeśli masz tzw. Profil Zaufany (rodzaj elektronicznego podpisu) możesz zrobić to również droga elektroniczną. Logujesz się na platformie e-PUAP i wysyłasz wniosek na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.

Jakie opłaty?

Opłata za wniesienie wniosku wynosi 40 zł od każdego przedstawionego w nim odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Należy ją wpłacić na konto KIS (25 1010 1212 0064 6422 3100 0000).

Dyrektor KIS ma na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku. Jego decyzję można zaskarżyć.

Jak się odwołać?

Jeśli interpretacja podatkowa nie będzie po Twojej myśli, możesz to zaskarżyć do sądu. Zwłaszcza, ze od 1 czerwca zmieniły się przepisy. Teraz jest to łatwiejsze i trwa krócej.

Skargę wnosisz bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA). Dawniej przed wniesieniem skargi do WSA trzeba było wezwać dyrektora KIS do usunięcia naruszenia prawa.

Skargę wnosisz za pośrednictwem dyrektora KIS w ciągu 30 dni od doręczenia interpretacji podatkowej.

Dyrektor KIS będzie mógł w ciągu 30 dni zmienić z urzędu interpretację, uwzględniając Twoją skargę do sądu administracyjnego.

Czy emerytury zostały dobrze wyliczone?


Dobrze wyliczone emerytury

ZUS co roku ma obowiązek wysyłać Informacje o Stanie Konta Ubezpieczonego. To pismo już dostało lub w najbliższym czasie dostanie ok. 19 mln Polaków.

Pismo zawiera m.in. informacje na temat składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzonych do tej pory na nasze indywidualne konto oraz subkont w ZUS. Jednak największe zainteresowanie budzą wyliczenia naszych przyszłych emerytur. ZUS przedstawia je w czterech wariantach.

Pierwsze dwa warianty informują, jaką będziemy mieć emeryturę w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego i w kolejnych 5 latach. Jeden oparty jest na założeniu, że do momentu przejścia na emeryturę składki będą wpłacane na nasze konto w ZUS tak jak obecnie, a druga zakłada, ze już żadna składka do ZUS nie wpłynie i emerytura będzie obliczona na podstawie pieniędzy, które o tej pory zgromadziliśmy.

Pozostałe dwa warianty uwzględniają także nasze składki zgromadzone w OFE.

Zaniżone emerytury

Okazuje się, że emerytury wyliczone przez ZUS w wielu przypadkach mogą być zaniżone, ale nie jest to wina urzędników, tylko przepisów na podstawie których wyliczana jest hipotetycznie emerytura.

Według nich ZUS bierze pod uwagę dwie rzeczy:

 • składki dotychczas zgromadzane (a w wariancie drugim także te przyszłe);
 • średnie dalsze trwanie życia w momencie prognozowanego przejścia na emeryturę.

Czyli pieniądze ze składek dzielone są przez prognozowaną liczbę miesięcy dalszego życia i w ten sposób wyliczana jest miesięczna emerytura. Ale składki są co roku waloryzowane (w 2016 r. było to aż 6%). Jednak symulacje nie biorą tego pod uwagę.

Jest więcej…

W piśmie z ZUS nie zostało uwzględnione, ze od października zostanie obniżony wiek emerytalny (dla kobiet do 60 lat, a dla mężczyzn – 65 lat). Tak więc 300 tys. osób, które mogą skorzystać z tych przepisów, dostało prognozowane emerytury wyliczone tak, jakby pracowały dłużej – według obecnych zasad.

Jeśli wiec z informacji przesłanych przez ZUS wynika, że przyszły emeryt dostanie 2000 zł miesięcznego świadczenia, może się okazać, że tak naprawdę będzie to 1800 zł.

Trzeba też pamiętać, że są to kwoty brutto, od których trzeba odliczyć składki i podatki. Tak wiec 200 zł podane przez ZUS skurczy się do niecałych 1500 zł na rękę.

Ile komornik może zabrać z emerytury?


Ile komornik może zabrać z emerytury lub renty?

Od 1 lipca weszły w życie przepisy, które zwiększają kwotę wolną od zajęcia egzekucyjnego przy emeryturach, rentach oraz zasiłkach z ubezpieczenia społecznego.

Teraz wynosi ona:

 • 750 złotych – w przypadku emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (wcześniej kwota wolna od potrąceń wynosiła 500 zł);
 • 562,50 złotych – w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy (dotychczas było to 375 zł).

750 zł czyli 75% najniższej emerytury, musi pozostawić komornik nie tylko emerytom, ale także osobom, które otrzymują  z ZUS:

 • zasiłek chorobowy (czyli pracownikom na zwolnieniu lekarskim);
 • świadczenie rehabilitacyjne;
 • zasiłek macierzyński;
 • zasiłek opiekuńczy;
 • zasiłek wypadkowy.

Uwaga! Te przepisy nie dotyczą sytuacji, gdy egzekucja komornicza obejmuje zaległe alimenty, bo w tym przypadku (do 28 lutego 2018 r.) obowiązuje zasada, ze kwota wolna od zajęcia wynosi 50% najniższej emerytury – czyli 500 zł.

Dla seniorów, którzy nie są w stanie spłacą zadłużenia, każda złotówka jest ważna. To z myślą o nich zostały zmienione przepisy – by zapewnić im choć minimalną kwotę pieniędzy na przeżycie.

Może lepiej odmówić

Bardzo duża grupa seniorów nie jest w stanie spłacać zobowiązań finansowych, bo zaciągnęła kredyty lub wzięła pożyczki. Nie chodzi tu bynajmniej o finansową pomoc dla dzieci.  Dotyczy to wnuków.

Młodzi ludzie nie mają często zdolności kredytowej, a ich dziadkowie tak, bo gwarantuje to stały dochód – renta lub emerytura. Proszą więc np. dziadka, by kupił im na raty (albo pożyczył pieniądze) na nowy, często drogi telefon albo komputer.

Obiecują, że będą co miesiąc zwracać pieniądze. Dziadek nie odmawia, a potem obiecanych pieniędzy nie dostaje.

Konkubinat a mieszkanie komunalne


Konkubinat a prawo do najmu w mieszkaniu komunalnym

Tylko niektóre przepisy traktują konkubentów jak obcych dla siebie osób. Dotyczy to m.in. prawa do najmu w mieszkaniu komunalnym. Kodeks cywilny gwarantuje konkubentowi uzyskanie prawa do mieszkania (prawa najmu) po śmierci tego z nich, któremu prawo do dotąd przysługiwało.

W razie śmierci konkubenta (najemcy mieszkania) w stosunek najmu wstępuje osoba, która pozostawała faktycznie we wspólnym pożyciu z najemcą i z nim mieszkała.

Wstępnie stosunek najmu następuje z mocy samego praw, a to oznacza, ze partner/partnerka najemcy nie musi podejmować żadnych czynności, aby po jego śmierci uzyskać prawo najmu.

Uwaga! Od tej zasady jest pewien wyjątek – gdy mieszkanie było przedmiotem współnajmu.

Co się dzieje w sytuacji, gdy ktoś ma mieszkanie, które jest odrębną własnością lub własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego?

W takiej sytuacji w razie śmierci właściciela mieszkania jego partner nie ma do niego żadnych praw, bo nie jest ustawowym spadkobiercą.

Uwaga! Aby to zmienić, należy spisać testament i zawrzeć w nim zapis na mocy którego partner dziedziczy mieszkanie/majątek. Niestety nie będzie on zwolniony z podatku od spadku, tak jak ma to miejsce w przypadku najbliższej rodziny.

Umowa dożywocia

Zawarcie umowy dożywocia to sposób na uniknięcie daniny dla fiskusa. Polega ona na tym, że właściciel mieszkania przenosi jego własność na partnera w zamian za zapewnienie m.in. mieszkania, utrzymania, wyżywienia (obowiązki te można szczegółowo ustalić w umowie).

Uwaga! Wówczas nie trzeba płacić podatku.

Składanie zeznań w procesie karnym

To kolejna sytuacja, gdy konkubenci mają takie same prawa jak małżonkowie. Partnerzy są traktowani jak najbliżsi krewni. Zgodnie z przepisami osoba najbliższa dla oskarżonego może odmówić składania zeznań lub odpowiedzi na pytania.

Uwaga! Do tego kręgu należy także osoba pozostająca faktycznie we wspólnym pożyciu. O tym prawie informuje sędzia przed składaniem zeznań.

Informacje o zdrowiu lub leczeniu

Warto zadbać, by partner miał informacje o naszym zdrowiu lub leczeniu. Najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie pisma, w którym wyrażamy na to zgodę – z podpisem poświadczonym przez notariusza. Taksa notarialna nie jest w tym przypadku wysoka.

Notarialne poświadczenie podpisu kosztuje 24,60 zł.

Jak przeliczyć emeryturę?


Przeliczenie emerytury

Na początek należy ustalić, czy są podstawy do przeliczenia emerytury. Z takim wnioskiem mogą wystąpić osoby już pobierające emeryturę, w tym takie, które:

 • odnalazły zaginione dokumenty, np. świadectwa pracy lub dokumenty płacowe (należy je dostarczyć do ZUS razem z wnioskiem);
 • dorabiają lub dorabiały na emeryturze;
 • na emeryturę przeszły przed 2009 rokiem i nie odnalazły do dziś części dokumentacji płacowej (do 2009 r. za takie okresy nie uwzględniano żadnej płacy, obecnie przyjmuję się tzw. płace minimalną).

Komu jeszcze przysługuje prawo do przeliczenia emerytury?

Prawo to przysługuje również kobietom pobierającym emeryturę, które skorzystały z urlopów wychowawczych przed 1999 rokiem, gdy:

 • naliczono im kapitał początkowy;
 • urlop wychowawczy wchodzi w okres przyjęty do naliczenia kapitału początkowego.

Uwaga! W razie wątpliwości, czy spełniasz kryteria, zawsze możesz skontaktować się z konsultantem infolinii ZUS (pon-pt. w godz. 7.00-18.00) pod numerem 22 560 16 00.

Jeśli masz podstawę, pozwalającą wystąpić o przeliczenie, nie musisz pisać pisma (nie jest potrzebny żadem wzór). Wystarczy wypełnić specjalny formularz wniosku: ZUS-ER-WSP-02). Otrzymasz go w oddziale ZUS, jest także dostępny na stronie internetowej ZUS.

Uwaga! W razie trudności z wypełnieniem formularza możesz skorzystać z pomocy pracowników ZUS w Sali Obsługi Klientów.

Wniosek należy podpisać i złożyć w oddziale ZUS (nie musisz robić tego osobiście) lub nadać go pocztą.

Rozpatrzenie wniosku następuje w ciągu 60 dni. W razie jego uwzględnienia świadczenie w nowej wysokości jest naliczane i wypłacane od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożyłeś formularz wniosku.

Nie musisz się obawiać obniżenia świadczenia. Gdyby wskutek przeliczenia wartość emerytury spadła, ZUS będzie wypłacał ją w dotychczasowej wysokości. Oznacza to, ze na przeliczeniu można tylko zyskać.

Czy można zwolnić pracownika, bo ma prawo do emerytury?


Pracownik z prawem do emerytury – czy można go zwolnić?

Za kilka miesięcy (od 1 października), zostanie obniżony wiek emerytalny. Kobiety będą mogły przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni – 65 lat.

Na pewno wiele osób skorzysta z tych nowych przepisów, ale dla niektórych mogą być powodem do zmartwienia, bo będą się obawiać zwolnienia z pracy z powodu prawa przejścia na emeryturę.

Czy pracodawca może zwolnić pracownika, bo ten osiągnął wiek emerytalny?

Nie. Przepisy na to nie pozwalają.

Uwaga! Pracodawca nie ma prawa zwolnić pracownika jedynie dlatego, że osiągnął on wiek emerytalny. Można to zaznaczyć w wypowiedzeniu umowy o pracę, ale musi być także inny powód.

Potwierdza to ważna uchwała SN z 21 stycznia 2009 r. (sygn. II PZP 13/08) – do której muszą stosować się sądy w razie sporu z pracodawcą.

Według niej „Osiągniecie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę (art. 45 par. 1 k.p.)”

Zdarza się jednak, ze pracodawca, który musi kogoś zwolnić, ze względu na dobro innych pracowników, typuje do tego osobę, która ma prawo do emerytury, bo wówczas, pomimo braku pensji, zabezpieczeniem finansowym będzie świadczenie z ZUS.

Uwaga! SN w wyroku z 19 stycznia 2016 r. (sygn. akt: I PK 72/15) uznał, ze jest to niedopuszczalne.

Jednocześnie wskazał jednak, zę aby nie doszło do dyskryminacji, pracodawca powinien dokładnie znać sytuację rodzinną i osobistą innych pracowników zajmujących takie samo stanowisko.

W praktyce trudno obiektywnie ocenić, kogo lepiej zwolnic, a zwłaszcza, że pracownik nie ma obowiązku udzielać informacji o dochodach czy sytuacji w rodzinie.

Miłego dnia  😉

Zniżki na bilety PKP


Zniżki PKP

W pociągach spółki PKP Intercity zniżka na bilet rodzinny wynosi 30% dla wszystkich podróżnych. Może z niej skorzystać id 2 do 5 osób, pod warunkiem, że jedną z nich jest dziecko, które nie ukończyło 16 lat.

Obowiązuje ona w:

 • Tanich Liniach Kolejowych (TLK);
 • pociągach Express InterCity (EIC) oraz pendolino – ich oficjalna nazwa to Express InterCity Premium (EIP);
 • pociągach Intercity (IC).

Uwaga! Zniżka dotyczy tylko biletów na podróż. Jeśli chcesz nieć miejsce w wagonie do leżenia lub z miejscami sypialnymi – dopłatę za to musisz uiścić w pełnej wysokości. Przy czym w wypadku dziecka, które ma mniej niż 10 lat nie jest to konieczne – może spać ono z opiekunem.

PKP Intercity ma też w swojej ofercie Super Promo, czyli zniżkę na pociągi EIC i pendolino – na wybranych trasach.

Ceny biletów na pociągi pendolino

Zaczynają od 29 zł (w 2 klasie). Tyle zapłacisz np. za przejazd z Katowic do Tych lub Zabrza. Podróż z Warszawy do Krakowa czy Sopotu kosztuje 49 zł, a z Wrocławia do Częstochowy lub Opola 59 zł.

Uwaga! Liczba tych biletów jest ograniczona. Można je kupić najwcześniej 30 dni przed podróżą.

Przy Super Promo możesz skorzystać ze zniżek ustawowych (czyli w przypadku dziecka od ceny odejmujesz 37%), ale nie łączy się ona z biletami rodzinnymi.

Imienne bilety weekendowe

To kolejna propozycja. Te bilety obowiązują od 19 w piątek do 6 rano w poniedziałek – lub dłużej, jeśli weekend obejmuje dodatkowy dzień wolny od pracy).

Najtańsze kosztują 81 zł i uprawniają do nieograniczonej liczby przejazdów w 2 klasie w pociągach TLK i IC.

Informacje o innych zniżkach na bilety PKP są dostępne na stronie internetowej Intercity.

Ustawowe zniżki na bilety

1. Dzieci do lat 4 nie płacą za przejazdy, ale trzeba dla nich wziąć w kasie bezpłatny bilet i mieć dokument potwierdzający ich wiek  (np. akt urodzenia). Starsze dzieci oraz uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, szkół średnich (do ukończenia 24 lat) mają 37% zniżki.

Studenci (do 26 lat) i doktoranci (do 35 lat) za bilet płaca 51% mniej.

Każdemu emerytowi przysługuje prawo do dwóch przejazdów w roku z ulgą 37%.

Zniżkowy bilet kupuje się na podstawie zaświadczenia wydanego przez jedno z kilkunastu stowarzyszeń emeryckich.

2. Każdy, kto korzysta ze zniżki, musi mieć dokument, który potwierdza, że ma do niej prawo.

Miłego dnia 😉