Sprzeciw od orzeczenia lekarza ZUS


Sprzeciw od orzeczenia ZUS

Jeżeli nie jesteś zadowolony z orzeczenia orzecznika ZUS, to w takiej sytuacji masz prawo złożyć sprzeciw od orzeczenia.

Uwaga! Należy to zrobić w ciągu 14 dni od daty otrzymania orzeczenia.

Po tych 14 dniach orzeczenie lekarza orzecznika ZUS staje się prawomocne i nic już nie będziesz mógł zrobić. Gdy złożysz sprzeciw w terminie, to ZUS skieruje Cię ponownie na badanie do trzyosobowej komisji lekarskiej.

Badanie przed komisją ZUS

Może ona wydać inne orzeczenie lub pozostawić je niezmienione. Na badanie przed komisją lekarską może też skierować prezes ZUS (za pośrednictwem głównego lekarza orzecznika), jeśli orzeczenie było wadliwe.

Wzór sprzeciwu od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS

………………………., ………………
(miejscowość) (data)

…………………………………….
(ubezpieczony)
…………………………………….
(adres)
…………………………………….
(numer akt)

Do Komisji Lekarskiej ZUS
za pośrednictwem
Zakład Ubezpieczeń Społecznych
Oddział w …………………
………………………………….
………………………………….
(adres oddziału ZUS)

SPRZECIW

Niniejszym wnoszę sprzeciw od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS
z dnia ……………………….., numer akt ……………….., w którym lekarz orzecznik nie stwierdził
mojej niezdolności do pracy.

Uzasadnienie

Zaskarżonym orzeczeniem z dnia ……………………… lekarz orzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych ustalił brak mojej niezdolności do pracy. W uzasadnieniu lekarz orzecznik podaje, iż ……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………….
(tutaj należy w skrócie opisać co podaje lekarz orzecznik ZUS w uzasadnieniu swojego orzeczenia)

Z powyższym ustaleniem nie sposób się zgodzić, bowiem całkowicie rozbiega się z załączonymi do wniosku dokumentami w postaci …………………………………………………………..
…………………………………………………………., które poddane zostały badaniu.
(tutaj należy wskazać dokumenty tj. karty informacyjne/wypisowe z leczenia szpitalnego, zaświadczenia o stanie zdrowia i inne poddane badaniu przez lekarza orzecznika ZUS)

Stąd wynikają dla mnie zalecenia dalszego leczenia, poddawania się kontroli w poradni ………………… oraz stosowania środków farmakologicznych, co wespół świadczy, że jestem osobą niezdolną do pracy. Nie bez znaczenia jest też okoliczność, iż muszę liczyć się z postępem powikłań zdrowotnych i brak jest rokowań poprawy stanu zdrowia.
(to jest przykładowy wzór uzasadnienia) (zamiast tego lub w uzupełnieniu można opisać inne okoliczności, które wynikają z treści dokumentów załączonych do wniosku)

W związku z tym wnoszę o skierowanie mnie do właściwej Komisji Lekarskiej ZUS.

Załączniki:

1. ……………………. (tutaj w kolejnych punktach należy wymienić dokładnie jakie załączniki załączane są do sprzeciwu).

…………
(podpis)

Wyższe zasiłki stałe


Zasiłki stałe

Od 1 października kwota zasiłku stałego jest wyższa i wynosi teraz 604 zł (wcześniej było 529 zł). Podniesiono również kryterium dochodowe, więc więcej osób będzie mogło skorzystać z pomocy finansowej.

Kryterium dochodowe

Jednym z warunków otrzymania zasiłku lub innych świadczeń z pomocy społecznej jest kryterium dochodowe. Jeśli Twój dochód jest wyższy niż ten, który jest określony w przepisach, świadczenia nie otrzymasz.

Uwaga! Od 1 października kryterium dochodowe dla osoby samotnie gospodarującej wzrosło o 92 zł i wynosi obecnie 634 zł, w przypadku rodzin graniczna kwota dochodu została podwyższona o 58 zł i wynosi 514 zł dla osoby w rodzinie.

W przypadku pomocy dla rolników wartość dochodu miesięcznego na 1 ha przeliczeniowego wzrośnie z 250 zł do 288 zł. Kryterium dochodowe bierze się pod uwagę nie tylko przy przyznawaniu zasiłku, ale także jego wyliczaniu.

Dla kogo zasiłek stały?

Przyznawany jest osobom, których dochody nie wystarczają na utrzymanie lub całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

Jego wysokosć to różnica pomiędzy kryterium dochodowym oraz faktycznym dochodem na osobę w rodzinie, z tym, że nie może być on niższy niż 30 zł.

Uwaga! Gdy mieszkasz sam i ma np. dochód 400 zł, comiesięczny zasiłek będzie wynosić 234 zł: 634 zł (kwota kryterium dochodowego) – 400 zł (dochód) = 234 zł.

Zasiłek stały nie przysługuje osobom, które mogą pobierać rentę, przysługuje im świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka.

Prócz zasiłku stałego pomoc społeczna wypłaca także:

  • zasiłek okresowy (dla osób, które przejściowo znalazły się w trudnej sytuacji finansowej);
  • zasiłek celowy (jednorazowa pomoc finansowa na sfinansowanie określonych wydatków, np. na zakup żywności, leków, opału).

Pomoc prawna online


Porady prawne przez Internet

Porady prawne przez InternetJak otrzymać pomoc prawną przez Internet?

1) Zadajesz pytanie i otrzymujesz link do panelu administracyjnego.

Zadając pytanie, podajesz tytuł i treść pytania + ewentualnie załączony odpowiedni plik, a także swoje imię oraz e-mail. Dzięki temu pozostajesz anonimowy (nawet dla prawnika, który udzieli Ci odpowiedzi).

2) Pytanie zostanie wycenione.

Twoje pytanie zostanie wycenione w ciągu 2 godzin (w dni robocze – w godzinach od 7 do 20. W weekendy i święta – do 12 godzin).

Pamiętaj ! Wycena pytania nic Cię nie kosztuje i gdy uznasz, że cena Cię nie satysfakcjonuje, to bez żadnych konsekwencji będziesz mógł zrezygnować z usługi.

W wiadomości, która zostanie wysłana na podany przez Ciebie adres e-mail – otrzymasz link do specjalnego panelu administracyjnego. Będziesz mógł tam sprawdzić wycenę swojego pytania.

Panel – miejsce, w którym poznasz wycenę swojego pytania i dzięki niemu będziesz mógł na bieżąco śledzić status pytania, zdać dodatkowe pytania, a także opłacić usługę.

Pamiętaj ! W przyszłości pytania należy zadawać bezpośrednio przez panel.

3) Akceptujesz wycenę i pytanie zostaje przydzielone.

Jeżeli zaakceptujesz wycenę, to Twoje pytanie trafi do odpowiedniego prawnika. Będziesz miał dzięki temu pewność, że Twój problem zostanie rozwiązany przez specjalistę.

Pamiętaj ! Jeżeli twoje pytanie dotyczy np. prawa spadkowego, to możesz być spokojny, odpowie na nie prawnik, który specjalizuje się w tej dziedzinie, a jeśli prawa karnego – odpowie karnista itd.

Nie ma takiej możliwości, by na Twoje pytanie odpowiedział prawnik, który nie ma doświadczenia w danej dziedzinie prawa.

4) Prawnik odpowiada na Twoje pytanie.

Jeżeli Twoja wpłata zostanie zaksięgowana na koncie, to licząc od tego czasu, już w ciągu 24 godzin otrzymasz odpowiedź na swoje pytanie (wyjątkiem są pytania skomplikowane – wtedy o terminie odpowiedzi zostaniesz poinformowany już przy wycenie). Pisma i pozwy są opracowywane w ciągu 3 dni.

Pamiętaj ! Jeżeli zależy Ci na tym, by prawnik szybciej zajął się twoim problemem, to możesz:

  • skorzystać z przelewu poprzez system platnosci.pl;
  • wpłacając przelewem możesz wysłać potwierdzenie wpłaty i odpowiedź zostanie udzielona szybciej.

Gdy będzie potrzebna Ci faktura, to musisz wtedy wpisać dane potrzebne do jej wystawienia w swoim panelu.

5) Pytania dodatkowe.

Serwis prawniczy jest przygotowany na to, że klienci mogą mieć dodatkowe pytania w zakresie pytania głównego. Dlatego umożliwiono zadawanie nieograniczonej ilości pytań dodatkowych w nieograniczonym czasie.

Co to znaczy?

Po prostu, gdy coś wyda Ci się niejasne w odpowiedzi prawnika, to możesz go dopytać. Jeżeli nadal będziesz miał wątpliwości, to możesz pytać do skutku, aż wszystko się wyjaśni.

6) Gwarancja satysfakcji.

Jeżeli nie będzie zadowolony z udzielonej odpowiedzi, to Serwis prawniczy oferuje Ci gwarancję satysfakcji.

Działa to w ten sposób, że jeżeli pomimo pytań dodatkowych nie będziesz zadowolony z odpowiedzi prawnika i uzasadnisz to – zostaną zwrócone Ci pieniądze.

Dlatego nie zwlekaj. Problem nie rozwiąże się sam. Zadaj pytanie i pozbądź się niepotrzebnych zmartwień.

Porady prawne przez Internet