Co musisz wiedzieć o emeryturze?


Przejście na emeryturę

Nowe przepisy emerytalne zaczną obowiązywać od 1 października 2017 r. Nie wystarczy jednak skończyć 60 lat (kobiety) lub 65 (mężczyźni), aby dostać emeryturę.

Musisz o nią wystąpić, składając wniosek w ZUS. Możesz to zrobić najwcześniej 30 dni przed wejściem w życie przepisów o obniżeniu wieku emerytalnego, czyli 1 września 2017 r.

Jeśli nie zamierzasz pracować dłużej, nie zwlekaj z załatwieniem formalności. Do oddziałów ZUS może bowiem zgłosić się wielu chętnych.

Zostać czy odejść na emeryturę?

Pamiętaj, że o wysokości emerytury decydują głównie składki do ZUS. Im krócej pracujesz, tym ich mniej. Na szczęście przejście na emeryturę po osiągnięciu wymaganego wieku nie jest obowiązkiem, lecz przywilejem.

Jeśli masz siły i chęć, nadal możesz pracować.

Uwaga! Pracodawca nie może zwolnić osoby, która skończyła 60 lub 65 lat, tylko z powodu wieku. Musi to uzasadnić obiektywnymi przyczynami, np. koniecznością zatrudnienia osób o innych kwalifikacjach, reorganizacją firmy itp.

Doradca emerytalny

Jeśli nie możesz się zdecydować, czy przejść na emeryturę, czy pracować dłużej, zgłoś się do doradcy emerytalnego. Od lipca można zasięgnąć jego opinii w oddziałach ZUS.

Doradca pomoże Ci obliczyć wysokość świadczenia oraz wypełnić wnioski i formularze. Podpowie też, jakie dokumenty należy dołączyć. Sprawdzi, o ile może wzrosnąć Twoje świadczenie, jeśli postanowisz pracować dłużej.

Emerytura dla rolnika

Rolnicy mogą przejść na emeryturę w tym samym wieku co pozostali, jeśli przez 25 lat opłacali składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Dotychczas możliwe było zakończenie pracy w wieku 55 lat (kobiety) i 60 (mężczyźni) pod warunkiem opłacania składek przez 30 lat, a potem przekazania gospodarstwa dzieciom.

Po staremu emeryturę dostaną tylko ci, którzy warunki wiekowe i stażowe spełnią do końca 2017 r.

Emerytura minimalna po nowemu

Obniżenie wieku emerytalnego będzie wiązało się również ze zmianami dotyczącymi emerytury minimalnej.  Od 1 marca 2017 r. wynosi ona 1000 zł brutto. Aby ją otrzymać, kobiety będą musiały udokumentować 20-letni staż pracy, a mężczyźni 25-letni.

Do stażu wliczają się okresy składkowe, czyli gdy pracowałeś i do ZUS były odprowadzane składki, oraz nieskładkowe (np. bezpłatne urlopy).

Uwaga! Okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć 1/3 okresów składkowych.

Dorabianie na emeryturze bez zmian

Limity dorabiania, tak jak dotychczas, nie będą dotyczyły osób, które osiągną wymagany wiek i przejdą na emeryturę. Ci, którzy są na wcześniejszej emeryturze muszą się liczyć z ograniczeniami.

Gdy z dodatkowej pracy uzyskają dochód wyższy niż 70% przeciętnego wynagrodzenia, emerytura zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia limitu. Jeśli uda im się zarobić powyżej 130% przeciętnego wynagrodzenia, emerytura zostanie zawieszona.

Miłego dnia 😉

Windykacja długów


Jak postępować przy windykacji długów?

Jeśli dostaniesz list od firmy windykacyjnej żądającej spłaty długu, sprawdź, czy rzeczywiście masz jakieś nieuregulowane rachunki a prąd, gaz, telefon. A może zdarzyło Ci się nie zapłacić raty kredytu?

Nie unikaj kontaktu z firmą windykacyjną

Unikanie kontaktu to nie jest dobry pomysł. Zmiana numeru telefonu nic nie da. Firma przejęła dług od wierzyciela, z którym się nie rozliczyłeś i nie zrezygnuje z odzyskania pieniędzy.

Jeśli będziesz się uchylać od spłaty, odda roszczenie do sądu, który wyda orzeczenie będące podstawą do przymusowej egzekucji długu przez komornika. A tego lepiej uniknąć.

Rozwiąż problem zadłużenia jak najszybciej

Nie możesz liczyć na taryfę ulgową, jeśli zalegasz z niewielką kwotą. Dla wierzyciela 200 zł od wielu osób składa się na dziesiątki tysięcy. Opłaca mu się ponieść koszty działań windykacyjnych, zwłaszcza, że doliczy jeszcze odsetki karne.

Może się okazać, ze będziesz musiał zapłacić nawet kilka razy więcej, niż początkowo wynosił dług.

Windykator ma doprowadzić do ugody…

Firma windykacyjna ma doprowadzić do ugody z dłużnikiem. Widząc, ze ma szansę odzyskania pieniędzy z reguły godzi się na pewne ustępstwa, np. na rozłożenie wierzytelności na raty. W wyjątkowych sytuacjach może nawet uda Ci się wytargować umorzenie części zobowiązania.

Dlatego warto negocjować sposób spłaty długu.

Uwaga! Zanim jednak podpiszesz ugodę, dokładnie ją przeczytaj, nie bój się pytać o szczegóły. Musisz wiedzieć, jakie będą konsekwencje spóźnienia się z zapłatę raty choćby o jeden dzień.

Czego nie wolno firmie windykacyjnej?

Przede wszystkim nie może straszyć dłużnika. Nękanie nieustannymi telefonami i SMS-ami jest karalne. Firma windykacyjna nie ma prawa wejść do mieszkania bez Twoje zgody.

Nie wolno mu również rozmawiać o Twoich problemach finansowych z sąsiadami czy kolegami z pracy. Nie może występować z ZUS czy innych urzędów z prośbą o ujawnienie źródeł Twojego majątku.

Uwaga! Na złe praktyki firmy windykacyjnej możesz się poskarżyć do UOKiK.

Warto widzieć:

1. Nie zaczynaj negocjacji z firmą windykacyjną bez zastanowienia się nas sytuacją finansową rodziny, czyli na co Cię stać.

2. Panuj nad emocjami – krzyk, płacz czy też odpowiedzi „wszystko mi jedno” na pewno nie pomogą w dojściu do porozumienia.

3. Nie obwiniaj za dług windykatora, to nie on odpowiada za sytuację, w jakiej się znajdujesz.

Czy emerytury zostały dobrze wyliczone?


Dobrze wyliczone emerytury

ZUS co roku ma obowiązek wysyłać Informacje o Stanie Konta Ubezpieczonego. To pismo już dostało lub w najbliższym czasie dostanie ok. 19 mln Polaków.

Pismo zawiera m.in. informacje na temat składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzonych do tej pory na nasze indywidualne konto oraz subkont w ZUS. Jednak największe zainteresowanie budzą wyliczenia naszych przyszłych emerytur. ZUS przedstawia je w czterech wariantach.

Pierwsze dwa warianty informują, jaką będziemy mieć emeryturę w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego i w kolejnych 5 latach. Jeden oparty jest na założeniu, że do momentu przejścia na emeryturę składki będą wpłacane na nasze konto w ZUS tak jak obecnie, a druga zakłada, ze już żadna składka do ZUS nie wpłynie i emerytura będzie obliczona na podstawie pieniędzy, które o tej pory zgromadziliśmy.

Pozostałe dwa warianty uwzględniają także nasze składki zgromadzone w OFE.

Zaniżone emerytury

Okazuje się, że emerytury wyliczone przez ZUS w wielu przypadkach mogą być zaniżone, ale nie jest to wina urzędników, tylko przepisów na podstawie których wyliczana jest hipotetycznie emerytura.

Według nich ZUS bierze pod uwagę dwie rzeczy:

 • składki dotychczas zgromadzane (a w wariancie drugim także te przyszłe);
 • średnie dalsze trwanie życia w momencie prognozowanego przejścia na emeryturę.

Czyli pieniądze ze składek dzielone są przez prognozowaną liczbę miesięcy dalszego życia i w ten sposób wyliczana jest miesięczna emerytura. Ale składki są co roku waloryzowane (w 2016 r. było to aż 6%). Jednak symulacje nie biorą tego pod uwagę.

Jest więcej…

W piśmie z ZUS nie zostało uwzględnione, ze od października zostanie obniżony wiek emerytalny (dla kobiet do 60 lat, a dla mężczyzn – 65 lat). Tak więc 300 tys. osób, które mogą skorzystać z tych przepisów, dostało prognozowane emerytury wyliczone tak, jakby pracowały dłużej – według obecnych zasad.

Jeśli wiec z informacji przesłanych przez ZUS wynika, że przyszły emeryt dostanie 2000 zł miesięcznego świadczenia, może się okazać, że tak naprawdę będzie to 1800 zł.

Trzeba też pamiętać, że są to kwoty brutto, od których trzeba odliczyć składki i podatki. Tak wiec 200 zł podane przez ZUS skurczy się do niecałych 1500 zł na rękę.

Ile komornik może zabrać z emerytury?


Ile komornik może zabrać z emerytury lub renty?

Od 1 lipca weszły w życie przepisy, które zwiększają kwotę wolną od zajęcia egzekucyjnego przy emeryturach, rentach oraz zasiłkach z ubezpieczenia społecznego.

Teraz wynosi ona:

 • 750 złotych – w przypadku emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (wcześniej kwota wolna od potrąceń wynosiła 500 zł);
 • 562,50 złotych – w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy (dotychczas było to 375 zł).

750 zł czyli 75% najniższej emerytury, musi pozostawić komornik nie tylko emerytom, ale także osobom, które otrzymują  z ZUS:

 • zasiłek chorobowy (czyli pracownikom na zwolnieniu lekarskim);
 • świadczenie rehabilitacyjne;
 • zasiłek macierzyński;
 • zasiłek opiekuńczy;
 • zasiłek wypadkowy.

Uwaga! Te przepisy nie dotyczą sytuacji, gdy egzekucja komornicza obejmuje zaległe alimenty, bo w tym przypadku (do 28 lutego 2018 r.) obowiązuje zasada, ze kwota wolna od zajęcia wynosi 50% najniższej emerytury – czyli 500 zł.

Dla seniorów, którzy nie są w stanie spłacą zadłużenia, każda złotówka jest ważna. To z myślą o nich zostały zmienione przepisy – by zapewnić im choć minimalną kwotę pieniędzy na przeżycie.

Może lepiej odmówić

Bardzo duża grupa seniorów nie jest w stanie spłacać zobowiązań finansowych, bo zaciągnęła kredyty lub wzięła pożyczki. Nie chodzi tu bynajmniej o finansową pomoc dla dzieci.  Dotyczy to wnuków.

Młodzi ludzie nie mają często zdolności kredytowej, a ich dziadkowie tak, bo gwarantuje to stały dochód – renta lub emerytura. Proszą więc np. dziadka, by kupił im na raty (albo pożyczył pieniądze) na nowy, często drogi telefon albo komputer.

Obiecują, że będą co miesiąc zwracać pieniądze. Dziadek nie odmawia, a potem obiecanych pieniędzy nie dostaje.

Jak przeliczyć emeryturę?


Przeliczenie emerytury

Na początek należy ustalić, czy są podstawy do przeliczenia emerytury. Z takim wnioskiem mogą wystąpić osoby już pobierające emeryturę, w tym takie, które:

 • odnalazły zaginione dokumenty, np. świadectwa pracy lub dokumenty płacowe (należy je dostarczyć do ZUS razem z wnioskiem);
 • dorabiają lub dorabiały na emeryturze;
 • na emeryturę przeszły przed 2009 rokiem i nie odnalazły do dziś części dokumentacji płacowej (do 2009 r. za takie okresy nie uwzględniano żadnej płacy, obecnie przyjmuję się tzw. płace minimalną).

Komu jeszcze przysługuje prawo do przeliczenia emerytury?

Prawo to przysługuje również kobietom pobierającym emeryturę, które skorzystały z urlopów wychowawczych przed 1999 rokiem, gdy:

 • naliczono im kapitał początkowy;
 • urlop wychowawczy wchodzi w okres przyjęty do naliczenia kapitału początkowego.

Uwaga! W razie wątpliwości, czy spełniasz kryteria, zawsze możesz skontaktować się z konsultantem infolinii ZUS (pon-pt. w godz. 7.00-18.00) pod numerem 22 560 16 00.

Jeśli masz podstawę, pozwalającą wystąpić o przeliczenie, nie musisz pisać pisma (nie jest potrzebny żadem wzór). Wystarczy wypełnić specjalny formularz wniosku: ZUS-ER-WSP-02). Otrzymasz go w oddziale ZUS, jest także dostępny na stronie internetowej ZUS.

Uwaga! W razie trudności z wypełnieniem formularza możesz skorzystać z pomocy pracowników ZUS w Sali Obsługi Klientów.

Wniosek należy podpisać i złożyć w oddziale ZUS (nie musisz robić tego osobiście) lub nadać go pocztą.

Rozpatrzenie wniosku następuje w ciągu 60 dni. W razie jego uwzględnienia świadczenie w nowej wysokości jest naliczane i wypłacane od pierwszego dnia miesiąca, w którym złożyłeś formularz wniosku.

Nie musisz się obawiać obniżenia świadczenia. Gdyby wskutek przeliczenia wartość emerytury spadła, ZUS będzie wypłacał ją w dotychczasowej wysokości. Oznacza to, ze na przeliczeniu można tylko zyskać.

Czy można zwolnić pracownika, bo ma prawo do emerytury?


Pracownik z prawem do emerytury – czy można go zwolnić?

Za kilka miesięcy (od 1 października), zostanie obniżony wiek emerytalny. Kobiety będą mogły przechodzić na emeryturę w wieku 60 lat, a mężczyźni – 65 lat.

Na pewno wiele osób skorzysta z tych nowych przepisów, ale dla niektórych mogą być powodem do zmartwienia, bo będą się obawiać zwolnienia z pracy z powodu prawa przejścia na emeryturę.

Czy pracodawca może zwolnić pracownika, bo ten osiągnął wiek emerytalny?

Nie. Przepisy na to nie pozwalają.

Uwaga! Pracodawca nie ma prawa zwolnić pracownika jedynie dlatego, że osiągnął on wiek emerytalny. Można to zaznaczyć w wypowiedzeniu umowy o pracę, ale musi być także inny powód.

Potwierdza to ważna uchwała SN z 21 stycznia 2009 r. (sygn. II PZP 13/08) – do której muszą stosować się sądy w razie sporu z pracodawcą.

Według niej „Osiągniecie wieku emerytalnego i nabycie prawa do emerytury nie może stanowić wyłącznej przyczyny wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę (art. 45 par. 1 k.p.)”

Zdarza się jednak, ze pracodawca, który musi kogoś zwolnić, ze względu na dobro innych pracowników, typuje do tego osobę, która ma prawo do emerytury, bo wówczas, pomimo braku pensji, zabezpieczeniem finansowym będzie świadczenie z ZUS.

Uwaga! SN w wyroku z 19 stycznia 2016 r. (sygn. akt: I PK 72/15) uznał, ze jest to niedopuszczalne.

Jednocześnie wskazał jednak, zę aby nie doszło do dyskryminacji, pracodawca powinien dokładnie znać sytuację rodzinną i osobistą innych pracowników zajmujących takie samo stanowisko.

W praktyce trudno obiektywnie ocenić, kogo lepiej zwolnic, a zwłaszcza, że pracownik nie ma obowiązku udzielać informacji o dochodach czy sytuacji w rodzinie.

Miłego dnia  😉

Dni wolne na opiekę


Urlopy dla rodziców

Jeśli masz dziecko, które nie ukończyło 14 lat, przysługuje Ci rocznie 2 dni pełnopłatnego zwolnienia od pracy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem.

Uwaga! Te dwa dni przysługują obojgu rodzicom, więc np. z jednego dnia może skorzystać matka, z drugiego ojciec.

Nie musisz informować z jakiego konkretnego powodu chcesz wziąć wolne.

Uwaga! W przeciwieństwie do urlopu wypoczynkowego, te dni wolne nie przechodzą na kolejny rok i jeśli ich nie wykorzystasz – przepadną.

Rodzic ma prawo do 60 dni w roku wolnych od pracy na opiekę nad chorym dzieckiem, które nie ukończyło 14 lat. W przypadku młodszych dzieci – do 8 lat – 60 dni urlopu przysługuje także wtedy, gdy nagle okaże się, że nie kto się nimi zająć (np. przedszkole jest zamknięte albo opiekunka zachorowała).

Uwaga! Dotyczy to też opieki nad chorym dzieckiem. Taki urlop jest płatny w 80%.

Powyższe uprawnienia mają nie tylko rodzice, ale także opiekunowie prawni dzieci.