Wniosek o ponowne przeliczenie emerytury


Ponowne przeliczenie emerytury – wniosek

Gdy wystąpisz o przeliczenie emerytury, ZUS po przeliczeniu składek, ma obowiązek wybrać wariant korzystniejszy dla Ciebie.

Kiedy się opłaca złożyć wniosek o ponowne przeliczenie emerytury?

Gdy dorabiasz na emeryturze: na etacie, zleceniu, jako samozatrudniony, to odprowadzane składki emerytalne cały czas podwyższają emeryturę.

Jeżeli odnalazłeś jakiś dokument z okresu zatrudnienia, a nie dostarczyłeś go do ZUS, gdy składałeś wniosek o emeryturę zrób to teraz.

Emeryturę mogą podwyższyć:

  • zaświadczenia od pracodawcy, tzw. Rp-7;
    kopie dokumentów z archiwum, które przechowuje akta nieistniejącej firmy.

Gdy przechodzisz na emeryturę w wieku wyższym niż aktualnie obowiązujący (np. jeśli masz 62 lata kobieta – mężczyzna – powyżej 65 lat), to wtedy emeryturę może podwyższyć korzystniejszy wskaźnik średniego dalszego trwania życia. Bo im emeryt jest starszy, tym wskaźnik ten korzystniej wpływa na emeryturę.

Jak często można zażądać przeliczenia emerytury?

Raz w roku kalendarzowym, jeśli pobierasz emeryturę według nowych zasad.

Raz na kwartał – jeśli pobierasz emeryturę według starych zasad.

Gdzie się poskarżyć?

Jeśli uważasz, że ZUS nieprawidłowo naliczył emeryturę lub nie chce uwzględnić jakiegoś dokumentu, który dostarczyłeś, odwołuj się. Skieruj odwołanie do sądu rejonowego, ale złóż je w oddziale ZUS.  Jest szansa, że ZUS jeszcze raz wszystko sprawdzi.

Przykładowy wniosek o przeliczenie emerytury:
http://kodekspracy.blogspot.com/2014/09/wniosek-o-przeliczenie-emerytury.html

Miłego dnia 😉

Reklamy

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych


Pieniądze z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Firma w której pracujesz Ty albo ktoś z Twojej rodziny może ogłosić upadłość i martwisz się, ze nie dostaniesz zaległych pensji? Ochronę w takiej sytuacji zapewni Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP).

Zwłaszcza, ze przepisy zmieniły się na korzyść zatrudnionych.

Każdy pracodawca ma obowiązek odprowadzać składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

To z nich finansowane są wypłaty dla pracowników w sytuacji, gdy zakład pracy jest niewypłacalny.

W takim przypadku zatrudniony ma prawo otrzymać:

  • zaległe pensje (maksymalnie za trzy miesiące);
  • wynagrodzenia za czas przestoju;
  • wynagrodzenia za czas choroby (ale tylko za okres, który opłaca pracodawca, a nie ZUS). Czyli maksymalnie 33 dni zwolnienia w roku kalendarzowym, a dla osób, które ukończyły 50 lat – za maksymalnie 14 dni;
  • rekompensatę za niewykorzystany urlop – nie tylko za rok, w którym została rozwiązana umowa o pracę, ale i za rok poprzedzający.

Wniosek o zaległe świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Aby uzyskać świadczenia z FGŚP, należy złożyć stosowany wniosek. Takie prawo mają nie tylko obecni, ale także byli pracownicy. Druki wniosków są dostępne w każdym wydziale FGŚP (działają przy wojewódzkich urzędach pracy).

Wniosek składa się wówczas, gdy pracodawca jest niewypłacalny. Przepisy opisują takie sytuacje, bo wbrew pozorom to, że zakład pracy nie płaci pensji pracownikom, nie zawsze oznacza, że według prawa jest niewypłacalny.

Uwaga! Tak więc wniosek można złożyć m.in. wtedy, gdy sąd ogłosi upadłość pracodawcy lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego (naprawczego). A także, gdy miną dwa miesiące od daty faktycznego zaprzestania działalności.

Faktyczne zaprzestanie działalności

Wcześniej termin ten był bardziej ogólny. Obecnie nowe przepisy dokładnie precyzują, kiedy można uznać, że zakład pracy przestał funkcjonować.

Dzięki temu pracownicy mogą wystąpić do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych o wypłatę zaległych pensji.

Uwaga! O faktycznym zaprzestaniu działalności przez pracodawcę można mówić, gdy przez ponad 2 miesiące: nie prowadził działalności gospodarczej, nie przebywał w siedzibie firmy i miejscu wykonywania działalności, nie wypłacał wynagrodzeń pracownikom, nie odprowadzał za nich składek d o ZUS-u i podatków.

Miłego dnia 😉

Co dalej z emeryturą pomostową?


Emerytura pomostowa

Jeżeli masz emeryturę pomostową lub częściową, świadczenie kompensacyjne, to Ciebie też dotyczą zmiany w przepisach.

Przepisy o obniżeniu wieku emerytalnego (60 lat kobiety i 65 lat mężczyźni) wejdą wżycie 1 października. Dotyczą one nie tylko osób, które chcą przejść na emeryturę, ale również tych, którzy już otrzymują świadczenia z ZUS:

  • emeryturę pomostową;
  • świadczenie kompensacyjne;
  • świadczenie przedemerytalne.

Uwaga! Jeśli otrzymujesz jedno z tych świadczeń, zachowasz do nich prawo aż do momentu osiągnięcia wieku emerytalnego, który obowiązuje teraz.

Inaczej będzie z osobami, które dopiero ubiegają się o takie świadczenia. Od 1 października 2017 r. emerytura pomostowa, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne i świadczenie przedemerytalne będą przysługiwały do dnia przed 60 urodzinami (kobiety) lub 65. (mężczyźni).

Wniosek o przyznanie emerytury

Jeśli ukończyłeś 60 lub 65 lat możesz od 1 października złożyć wniosek o przyznanie zwykłej emerytury. ZUS sam z siebie nie zmieni świadczenia tylko dlatego, że osiągnąłeś wiek emerytalny.

Uwaga! Oczywiście dotyczy to także osób, które ukończą 60 lub 65 lat później (po 30 września).

Co z emeryturą częściową?

Od 1 października 2017 roku nie będzie już przyznawana. Przepisy przewidują jednak jeden wyjątek od tej zasady.

Jeśli do końca września 2017 r. spełnisz warunki wymagane do tego, aby otrzymać emeryturę częściową, ZUS przyzna Ci to świadczenie.

Uwaga! Także wówczas, gdy złożysz wniosek po 30 września 2017 r. Prawo do tej emerytury oraz jej wysokość będzie ustalone na zasadach obowiązujących do 30 września 2017 r.

Po co występować po emeryturę częściową, skoro można dostać zwykłą?

W tym pierwszym przypadku nie będziesz musiał rezygnować z pracy, by ZUS przyznał Ci świadczenie. Tak wiec możesz dostawać pensje, i pieniądze z ZUS.

Uwaga! Każda pobrana emerytura częściowa pomniejsza wysokość emerytury powszechnej.

Z emerytury częściowej można zrezygnować w każdej chwili i wystąpić o przyznanie zwykłej. Musisz wówczas złożyć stosowny wniosek do ZUS.

Miłego dnia 😉

Pułapki w umowach na telefon


Umowy na telefon

Telewizja, internet, telefon… Liczba umów, które zawieramy, jest zawrotna. Uważaj! Wiele z nich zawiera przemyślne pułapki.

Umowa na telefon komórkowy

Nową ofertę dostajesz zwykle, gdy kończy Ci się umowa. Jeśli stare warunki Ci odpowiadają, bądź ostrożny, zanim zdecydujesz się na dodatkowe opcje.

1. Telefon za złotówkę.

Może okazać się, że złotówkę zapłacisz „na start”. Potem co miesiąc, oprócz abonamentu, trzeba będzie spłacać raty, np. po 40 zł miesięcznie.

2. Gratisy: serwis muzyczny, kanały TV, pakiet internetowy.

Zwykle po bezpłatnym okresie, trzeba je wyłączyć specjalnym kodem – inaczej poniesiesz koszty.

Umowa na telefon stacjonarny

Uważaj, gdy ktoś dzwoni do Ciebie z ofertą na telefon stacjonarny. Może się okazać, ze to zupełnie nowy operator! Na pewno nie potrzebujesz dwóch abonamentów.

1. Nowe pakiety.

Jesteś namawiany do zamówienia pakietów z nowej oferty, które … są droższe niż Twój obecny.

Nieważne, co twierdzi sprzedawca – nie mas obowiązku zmieniać pakietu na droższy.

Umowa przez telefon

Zgodnie z prawem nie wystarczy już powiedzieć „tak” przez telefon, aby umowa została zawarta. Przedsiębiorca musi jeszcze potwierdzić warunki zaproponowanej telefonicznie umowy przesyłając je pocztą , przez mail lub SMS.

Po otrzymaniu warunków umowy możesz ją potwierdzić np. odsyłając podpisaną umowę przesyłając swoją zgodę mailem lub SMS-em.

Uwaga! Bez potwierdzenia umowa nie obowiązuje.

Odstąpienie od umowy zawartej przez telefon

Na odstąpienie od umowy zawartej przez telefon masz 14 dni. Nie spiesz się przy zawieraniu umowy: zapoznaj się z je treścią, policz, ile usługa będzie Cię kosztować.

Twoja Telekomunikacja odstąpienie od umowy:
http://kodekspracy.blogspot.com/2017/11/twoja-telekomunikacja-odstapienie-od.html

Miłego dnia 😉

Emerytury będą trochę wyższe


Wyższe emerytury

Obniżenie wieku emerytalnego spowoduje, że niektóre osoby, które już dostają emeryturę, mogą mieć wyższe świadczenia.

Nowe przepisy emerytalne

1 października wejdą w życie przepisy przywracające wiek emerytalny 60 lat dla pań i 65 dla mężczyzn. W związku z tym tysiące obecnych emerytów może zyskać wyższe świadczenia, jeśli złożą wniosek o ponowne przeliczenie emerytury.

Uwaga! Dokładniej ci, którzy przeszli na emeryturę po podwyższeniu wieku emerytalnego (czyli przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2013 r.).

Na jakiej podstawie te wyliczenia emerytury mogą być wyższe niż wcześniejsze?

Przy wyliczaniu emerytury pod uwagę bierze się m.in. kwotę zgromadzonych przez nas składek oraz tabelę dalszego trwania życia, którą ogłasza prezes GUS.

Uwaga! Mówiąc wprost – kwota składek jest dzielona przez tyle miesięcy, ile od momentu przyznania emerytury żyje statystyczny Polak lub Polka.

Tabelę tę prezes GUS ogłasza co roku 1 kwietnia. I co roku średnia życia jest coraz dłuższa, a to – patrząc na wysokość emerytury – jest niekorzystne.  Bo im dłużej ma być wypłacane świadczenie, tym jest niższe.

Tak więc dzięki nowym przepisom o obniżeniu wieku emerytalnego, obecni emeryci mogą liczyć, że przy przeliczaniu świadczeń wzięta pod uwagę będzie wcześniejsza tabela trwania życia (ta, która obowiązywała, gdy mieli 60 lat – panie lub 65 lat – panowie).

Podwyżki nie będą duże – wyniosą ok. 1% otrzymywanego świadczenia, ale liczy się przecież każda złotówka.

Miłego dnia 😉

Co musisz wiedzieć o emeryturze?


Przejście na emeryturę

Nowe przepisy emerytalne zaczną obowiązywać od 1 października 2017 r. Nie wystarczy jednak skończyć 60 lat (kobiety) lub 65 (mężczyźni), aby dostać emeryturę.

Musisz o nią wystąpić, składając wniosek w ZUS. Możesz to zrobić najwcześniej 30 dni przed wejściem w życie przepisów o obniżeniu wieku emerytalnego, czyli 1 września 2017 r.

Jeśli nie zamierzasz pracować dłużej, nie zwlekaj z załatwieniem formalności. Do oddziałów ZUS może bowiem zgłosić się wielu chętnych.

Zostać czy odejść na emeryturę?

Pamiętaj, że o wysokości emerytury decydują głównie składki do ZUS. Im krócej pracujesz, tym ich mniej. Na szczęście przejście na emeryturę po osiągnięciu wymaganego wieku nie jest obowiązkiem, lecz przywilejem.

Jeśli masz siły i chęć, nadal możesz pracować.

Uwaga! Pracodawca nie może zwolnić osoby, która skończyła 60 lub 65 lat, tylko z powodu wieku. Musi to uzasadnić obiektywnymi przyczynami, np. koniecznością zatrudnienia osób o innych kwalifikacjach, reorganizacją firmy itp.

Doradca emerytalny

Jeśli nie możesz się zdecydować, czy przejść na emeryturę, czy pracować dłużej, zgłoś się do doradcy emerytalnego. Od lipca można zasięgnąć jego opinii w oddziałach ZUS.

Doradca pomoże Ci obliczyć wysokość świadczenia oraz wypełnić wnioski i formularze. Podpowie też, jakie dokumenty należy dołączyć. Sprawdzi, o ile może wzrosnąć Twoje świadczenie, jeśli postanowisz pracować dłużej.

Emerytura dla rolnika

Rolnicy mogą przejść na emeryturę w tym samym wieku co pozostali, jeśli przez 25 lat opłacali składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Dotychczas możliwe było zakończenie pracy w wieku 55 lat (kobiety) i 60 (mężczyźni) pod warunkiem opłacania składek przez 30 lat, a potem przekazania gospodarstwa dzieciom.

Po staremu emeryturę dostaną tylko ci, którzy warunki wiekowe i stażowe spełnią do końca 2017 r.

Emerytura minimalna po nowemu

Obniżenie wieku emerytalnego będzie wiązało się również ze zmianami dotyczącymi emerytury minimalnej.  Od 1 marca 2017 r. wynosi ona 1000 zł brutto. Aby ją otrzymać, kobiety będą musiały udokumentować 20-letni staż pracy, a mężczyźni 25-letni.

Do stażu wliczają się okresy składkowe, czyli gdy pracowałeś i do ZUS były odprowadzane składki, oraz nieskładkowe (np. bezpłatne urlopy).

Uwaga! Okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć 1/3 okresów składkowych.

Dorabianie na emeryturze bez zmian

Limity dorabiania, tak jak dotychczas, nie będą dotyczyły osób, które osiągną wymagany wiek i przejdą na emeryturę. Ci, którzy są na wcześniejszej emeryturze muszą się liczyć z ograniczeniami.

Gdy z dodatkowej pracy uzyskają dochód wyższy niż 70% przeciętnego wynagrodzenia, emerytura zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia limitu. Jeśli uda im się zarobić powyżej 130% przeciętnego wynagrodzenia, emerytura zostanie zawieszona.

Miłego dnia 😉

Windykacja długów


Jak postępować przy windykacji długów?

Jeśli dostaniesz list od firmy windykacyjnej żądającej spłaty długu, sprawdź, czy rzeczywiście masz jakieś nieuregulowane rachunki a prąd, gaz, telefon. A może zdarzyło Ci się nie zapłacić raty kredytu?

Nie unikaj kontaktu z firmą windykacyjną

Unikanie kontaktu to nie jest dobry pomysł. Zmiana numeru telefonu nic nie da. Firma przejęła dług od wierzyciela, z którym się nie rozliczyłeś i nie zrezygnuje z odzyskania pieniędzy.

Jeśli będziesz się uchylać od spłaty, odda roszczenie do sądu, który wyda orzeczenie będące podstawą do przymusowej egzekucji długu przez komornika. A tego lepiej uniknąć.

Rozwiąż problem zadłużenia jak najszybciej

Nie możesz liczyć na taryfę ulgową, jeśli zalegasz z niewielką kwotą. Dla wierzyciela 200 zł od wielu osób składa się na dziesiątki tysięcy. Opłaca mu się ponieść koszty działań windykacyjnych, zwłaszcza, że doliczy jeszcze odsetki karne.

Może się okazać, ze będziesz musiał zapłacić nawet kilka razy więcej, niż początkowo wynosił dług.

Windykator ma doprowadzić do ugody…

Firma windykacyjna ma doprowadzić do ugody z dłużnikiem. Widząc, ze ma szansę odzyskania pieniędzy z reguły godzi się na pewne ustępstwa, np. na rozłożenie wierzytelności na raty. W wyjątkowych sytuacjach może nawet uda Ci się wytargować umorzenie części zobowiązania.

Dlatego warto negocjować sposób spłaty długu.

Uwaga! Zanim jednak podpiszesz ugodę, dokładnie ją przeczytaj, nie bój się pytać o szczegóły. Musisz wiedzieć, jakie będą konsekwencje spóźnienia się z zapłatę raty choćby o jeden dzień.

Czego nie wolno firmie windykacyjnej?

Przede wszystkim nie może straszyć dłużnika. Nękanie nieustannymi telefonami i SMS-ami jest karalne. Firma windykacyjna nie ma prawa wejść do mieszkania bez Twoje zgody.

Nie wolno mu również rozmawiać o Twoich problemach finansowych z sąsiadami czy kolegami z pracy. Nie może występować z ZUS czy innych urzędów z prośbą o ujawnienie źródeł Twojego majątku.

Uwaga! Na złe praktyki firmy windykacyjnej możesz się poskarżyć do UOKiK.

Warto widzieć:

1. Nie zaczynaj negocjacji z firmą windykacyjną bez zastanowienia się nas sytuacją finansową rodziny, czyli na co Cię stać.

2. Panuj nad emocjami – krzyk, płacz czy też odpowiedzi „wszystko mi jedno” na pewno nie pomogą w dojściu do porozumienia.

3. Nie obwiniaj za dług windykatora, to nie on odpowiada za sytuację, w jakiej się znajdujesz.