Czas pracy w 2012 r. – sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe


Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe w 2012 r

Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe – pełny etat – dzień wolny: sobota

Styczeń – czerwiec

Wymiar czasu pracy (w godz.): 1000

Liczba dni roboczych po 8 godz.: 125

Liczba dni roboczych po 10 godz.: 100

Liczba dni roboczych po 12 godz.: 83 i 4 godz.

Liczba dni roboczych po 16 godz.: 62 i 8 godz.

Liczba dni roboczych po 24 godz.: 41 i 16 godz.

Lipiec – grudzień

Wymiar czasu pracy (w godz.): 1016

Liczba dni roboczych po 8 godz.: 127

Liczba dni roboczych po 10 godz.: 101 i 16 godz.

Liczba dni roboczych po 12 godz.: 84 i 8 godz.

Liczba dni roboczych po 16 godz.: 63 i 8 godz.

Liczba dni roboczych po 24 godz.: 42 i 8 godz.

Razem: 2016

Liczba dni roboczych po 8 godz.: 252

Liczba dni roboczych po 10 godz.: 201 i 6 godz.

Liczba dni roboczych po 12 godz.: 168

Liczba dni roboczych po 16 godz.: 126

Liczba dni roboczych po 24 godz.: 84

Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe – 1/2 etatu – dzień wolny: sobota

Styczeń – czerwiec

Wymiar czasu pracy (w godz.): 500

Liczba dni roboczych po 8 godz.: 62 i 4 godz.

Liczba dni roboczych po 10 godz.: 50

Liczba dni roboczych po 12 godz.: 41 i 8 godz.

Liczba dni roboczych po 16 godz.: 31 i 4 godz.

Liczba dni roboczych po 24 godz.: 20 i 20 godz.

Lipiec – grudzień

Wymiar czasu pracy (w godz.): 508

Liczba dni roboczych po 8 godz.: 63 i 4 godz.

Liczba dni roboczych po 10 godz.: 50 i 8 godz.

Liczba dni roboczych po 12 godz.: 42 i 4 godz.

Liczba dni roboczych po 16 godz.: 31 i 12 godz.

Liczba dni roboczych po 24 godz.: 21 i 4 godz.

Razem: 1008

Liczba dni roboczych po 8 godz.: 126

Liczba dni roboczych po 10 godz.: 100 i 8 godz.

Liczba dni roboczych po 12 godz.: 84

Liczba dni roboczych po 16 godz.: 63

Liczba dni roboczych po 24 godz.: 42

Sześciomiesięczne okresy rozliczeniowe – 1/3 etatu – dzień wolny: sobota

Styczeń – czerwiec

Wymiar czasu pracy (w godz.): 333 i 20 minut.

Liczba dni roboczych po 8 godz.: 41 i 5 godz. i 20 minut

Liczba dni roboczych po 10 godz.: 33 i 3 godz. i 20 minut

Liczba dni roboczych po 12 godz.: 27 i 9 godz. i 20 minut.

Liczba dni roboczych po 16 godz.: 20 i 13 godz. i 20 minut.

Liczba dni roboczych po 24 godz.: 13 i 21 godz i 20 minut.

Lipiec – grudzień

Wymiar czasu pracy (w godz.): 338 i 40 minut

Liczba dni roboczych po 8 godz.: 42 i 2 godz. i 40 minut.

Liczba dni roboczych po 10 godz.: 3 i 8 godz. i 40 minut.

Liczba dni roboczych po 12 godz.: 28 i 2 godz. i 40 minut.

Liczba dni roboczych po 16 godz.: 21 i 2 godz. i 40 minut.

Liczba dni roboczych po 24 godz.: 14 i 2 godz i 40 minut.

Razem: 672

Liczba dni roboczych po 8 godz.: 84

Liczba dni roboczych po 10 godz.: 67 i 2 godz.

Liczba dni roboczych po 12 godz.: 56

Liczba dni roboczych po 16 godz.: 42

Liczba dni roboczych po 24 godz.: 28

Czas pracy w 2012 r. – czteromiesięczne okresy rozliczeniowe


Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe w 2012 r.

Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe – pełny etat – dzień wolny: sobota

Styczeń – kwiecień

Wymiar czasu pracy (w godz.): 672

Liczba dni roboczych po 8 godz.: 84

Liczba dni roboczych po 10 godz.: 67 i 2 godz.

Liczba dni roboczych po 12 godz.: 56

Liczba dni roboczych po 16 godz.: 42

Liczba dni roboczych po 24 godz.: 28

Maj – sierpień

Wymiar czasu pracy (w godz.): 680

Liczba dni roboczych po 8 godz.: 85

Liczba dni roboczych po 10 godz.: 68

Liczba dni roboczych po 12 godz.: 56 i 8 godz.

Liczba dni roboczych po 16 godz.: 42 i 8 godz.

Liczba dni roboczych po 24 godz.: 28 i 8 godz.

Wrzesień – grudzień

Wymiar czasu pracy (w godz.): 664

Liczba dni roboczych po 8 godz.: 83

Liczba dni roboczych po 10 godz.: 66 i 4 godz.

Liczba dni roboczych po 12 godz.: 55 i 4 godz

Liczba dni roboczych po 16 godz.: 41 i 8 godz.

Liczba dni roboczych po 24 godz.: 27 i 16 godz.

Razem: 2016

Liczba dni roboczych po 8 godz.: 252

Liczba dni roboczych po 10 godz.: 201 i 6 godz.

Liczba dni roboczych po 12 godz.: 168

Liczba dni roboczych po 16 godz.: 126

Liczba dni roboczych po 24 godz.: 84

Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe – 1/2 etatu – dzień wolny: sobota

Styczeń – kwiecień

Wymiar czasu pracy (w godz.): 336

Liczba dni roboczych po 8 godz.: 42

Liczba dni roboczych po 10 godz.: 33 i 6 godz.

Liczba dni roboczych po 12 godz.: 28

Liczba dni roboczych po 16 godz.: 21

Liczba dni roboczych po 24 godz.: 14

Maj – sierpień

Wymiar czasu pracy (w godz.): 340

Liczba dni roboczych po 8 godz.: 42 i 4 godz.

Liczba dni roboczych po 10 godz.: 34

Liczba dni roboczych po 12 godz.: 28 i 4 godz.

Liczba dni roboczych po 16 godz.: 21 i 4 godz.

Liczba dni roboczych po 24 godz.: 14 i 4 godz.

Wrzesień – grudzień

Wymiar czasu pracy (w godz.): 332

Liczba dni roboczych po 8 godz.: 41 i 4 godz.

Liczba dni roboczych po 10 godz.: 33 i 2 godz.

Liczba dni roboczych po 12 godz.: 27 i 8 godz

Liczba dni roboczych po 16 godz.: 20 i 12 godz.

Liczba dni roboczych po 24 godz.: 13 i 20 godz.

Razem: 1008

Liczba dni roboczych po 8 godz.: 126

Liczba dni roboczych po 10 godz.: 100 i 8 godz.

Liczba dni roboczych po 12 godz.: 84

Liczba dni roboczych po 16 godz.: 63

Liczba dni roboczych po 24 godz.: 42

Czteromiesięczne okresy rozliczeniowe – 1/3 etatu – dzień wolny: sobota

Styczeń – kwiecień

Wymiar czasu pracy (w godz.): 224

Liczba dni roboczych po 8 godz.: 28

Liczba dni roboczych po 10 godz.: 22 i 4 godz.

Liczba dni roboczych po 12 godz.: 18 i 8 godz.

Liczba dni roboczych po 16 godz.: 14

Liczba dni roboczych po 24 godz.: 9 i 8 godz

Maj – sierpień

Wymiar czasu pracy (w godz.): 226 i 40 minut.

Liczba dni roboczych po 8 godz.: 28 i 2 godz. i 40 minut.

Liczba dni roboczych po 10 godz.: 22 i 6 godz. i 40 minut.

Liczba dni roboczych po 12 godz.: 18 i 10 godz. i 40 minut.

Liczba dni roboczych po 16 godz.: 14 i 2 godz. i 40 minut.

Liczba dni roboczych po 24 godz.: 9 i 10 godz. i 40 minut.

Wrzesień – grudzień

Wymiar czasu pracy (w godz.): 221 i 20 minut.

Liczba dni roboczych po 8 godz.: 27 i 5 godz i 20 minut.

Liczba dni roboczych po 10 godz.: 22 i 1 godz i 20 minut.

Liczba dni roboczych po 12 godz.: 18 i 5 godz. i 20 minut.

Liczba dni roboczych po 16 godz.: 13 i 13 godz i 20 minut.

Liczba dni roboczych po 24 godz.: 9 i 5 godz. i 20 minut.

Razem: 672

Liczba dni roboczych po 8 godz.: 84

Liczba dni roboczych po 10 godz.: 67 i 2 godz.

Liczba dni roboczych po 12 godz.: 56

Liczba dni roboczych po 16 godz.: 42

Liczba dni roboczych po 24 godz.: 28

Czas pracy w 2012 r. – jednomiesięczne okresy rozliczeniowe


Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe w 2012 r.

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe – pełny etat – dzień wolny: sobota

Styczeń
Wymiar czasu pracy (w godz.): 168

4×40 godz. + 2×8 godz. (dni wystające) – 1×8 godz. (za 6 stycznia święto Trzech Króli.

Luty
Wymiar czasu pracy (w godz.): 168

4×40 godz. + 1×8 godz. (dzień wystający).

Marzec
Wymiar czasu pracy (w godz.): 176

4×40 godz. + 2×8 godz. (dni wystające).

Kwiecień
Wymiar czasu pracy (w godz.): 160

4×40 godz. + 1×8 godz. (dzień wystający) – 1×8 godz. (za drugi dzień Wielkanocy, który wypada w poniedziałek).

Maj
Wymiar czasu pracy (w godz.): 168

4×40 godz. + 3×8 godz. (dni wystające) – 2×8 godz. (za 1 maja, który przypada we wtorek i za 3 maja, który przypada we czwartek).

Czerwiec
Wymiar czasu pracy (w godz.): 160

4×40 godz. + 1×8 godz. (dzień wystający) – 1×8 godz. (za święto Bożego Ciała, które wypada w czwartek).

Lipiec
Wymiar czasu pracy (w godz.): 176

4×40 godz. + 2×8 godz. (dni wystające).

Sierpień
Wymiar czasu pracy (w godz.): 176

4×40 godz. + 3×8 godz (dni wystające) – 1×8 godz. (za święto Wniebowzięcia najświętszej Maryi Panny, które wypada we środę).

Wrzesień
Wymiar czasu pracy (w godz.): 160

4×40 godz.

Październik
Wymiar czasu pracy (w godz.): 184

4×40 godz. + 3×8 godz. (dni wystające).

Listopad
Wymiar czasu pracy (w godz.): 168

4×40 godz. + 2×8 godz (dni wystające) – 1×8 godz. (za 1 listopada – Wszystkich Świętych wypadające we wtorek).

Grudzień
Wymiar czasu pracy (w godz.): 152

4×40 godz. + 1×8 godz. (dzień wystający) – 2×8 godz. (za 25 i 26 grudnia – Święta Bożego Narodzenia, które wypadają we wtorek i środę).

Razem: 2016 godzin.

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe – pełny etat – dzień wolny: sobota

Styczeń
Wymiar czasu pracy (w godz.): 168
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 21
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 16 i 8 godz.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 14
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 10 i 8 godz.

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 7

Luty
Wymiar czasu pracy (w godz.): 168
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 21
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 16 i 8 godz.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 14
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 10 i 8 godz.

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 7

Marzec
Wymiar czasu pracy (w godz.): 176
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 22
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 17 i 8 godz.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 14 i 8 godz.
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 11

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 7 i 8 godz.

Kwiecień
Wymiar czasu pracy (w godz.): 160
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 20
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 16
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 13 i 4 godz.
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 10

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 6 i 16 godz.

Maj
Wymiar czasu pracy (w godz.): 168
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 21
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 16 i 8 godz.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 14
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 10 i 8 godz.

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 7

Czerwiec
Wymiar czasu pracy (w godz.): 160
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 20
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 16
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 13 i 4 godz.
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 10

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 6 i 16 godz.

Lipiec
Wymiar czasu pracy (w godz.): 176
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 22
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 17 i 8 godz.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 14 i 8 godz.
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 11

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 7 i 8 godz.

Sierpień
Wymiar czasu pracy (w godz.): 176
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 22
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 17 i 8 godz.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 14 i 8 godz.
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 11

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 7 i 8 godz.

Wrzesień
Wymiar czasu pracy (w godz.): 160
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 20
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 16
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 13 i 4 godz.
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 10

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 6 i 16 godz.

Październik
Wymiar czasu pracy (w godz.): 184
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 23
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 18 i 4 godz.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 15 i 4 godz.
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 11 i 8 godz.

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 7 i 16 godz.

Listopad
Wymiar czasu pracy (w godz.): 168
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 21
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 16 i 8 godz.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 14
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 10 i 8 godz.

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 7

Grudzień
Wymiar czasu pracy (w godz.): 152
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 19
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 15 i 2 godz.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 12 i 8 godz.
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 9 i 8 godz.

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 6 i 8 godz

Razem: 2016 godzin.

Liczba dni roboczych po 8 godzin: 252
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 201 i 6 godz
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 168
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 126
Liczba dni roboczych po 24 godziny: 84

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe – 1/2 etatu – dzień wolny sobota

Styczeń
Wymiar czasu pracy (w godz.): 84
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 10 i 4 godz
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 8 i 4 godz.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 7
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 5 i 4 godz.

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 3 i 12 godz

Luty
Wymiar czasu pracy (w godz.): 84
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 10 i 4 godz
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 8 i 4 godz.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 7
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 5 i 4 godz.

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 3 i 12 godz.

Marzec
Wymiar czasu pracy (w godz.): 88
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 11
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 8 i 8 godz.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 7 i 4 godz.
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 5 i 8 godz.

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 3 i 16 godz.

Kwiecień
Wymiar czasu pracy (w godz.): 80
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 10
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 8
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 6 i 8 godz.
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 5

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 3 i 8 godz.

Maj
Wymiar czasu pracy (w godz.): 84
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 10 i 4 godz.
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 8 i 4 godz.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 7
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 5 i 4 godz.

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 3 i 8 godz.

Czerwiec
Wymiar czasu pracy (w godz.): 80
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 10
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 8
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 6 i 8 godz.
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 5

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 3 i 8 godz.

Lipiec
Wymiar czasu pracy (w godz.): 88
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 11
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 8 i 8 godz.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 7 i 4 godz.
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 5 i 8 godz.

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 3 i 16 godz.

Sierpień
Wymiar czasu pracy (w godz.): 88
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 11
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 8 i 8 godz.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 7 i 4 godz.
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 5 i 8 godz.

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 3 i 16 godz.

Wrzesień
Wymiar czasu pracy (w godz.): 80
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 10
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 8
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 6 i 8 godz.
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 5

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 3 i 8 godz.

Październik
Wymiar czasu pracy (w godz.): 92
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 11 i 4 godz.
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 9 i 2 godz.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 7 i 8 godz.
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 5 i 12 godz.

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 3 i 20 godz.

Listopad
Wymiar czasu pracy (w godz.): 84
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 10 i 4
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 8 i 4 godz.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 7
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 5 i 4 godz.

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 3 i 12

Grudzień
Wymiar czasu pracy (w godz.): 76
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 9 i 4 godz
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 7 i 6 godz.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 6 i 4 godz.
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 4 i 12 godz.

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 3 i 4 godz.

Razem: 1008 godzin.

Liczba dni roboczych po 8 godzin: 126
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 100 i 86 godz.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 84
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 63
Liczba dni roboczych po 24 godziny: 42

Jednomiesięczne okresy rozliczeniowe – 1/3 etatu – dzień wolny: sobota

Styczeń
Wymiar czasu pracy (w godz.): 56
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 7
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 5 i 6 godz.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 4 i 8 godz.
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 3 i  godz.

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 2 i 8 godz

Luty
Wymiar czasu pracy (w godz.): 56
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 7
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 5 i 6 godz.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 4 i 8 godz.
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 3 i  godz.

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 2 i 8 godz

Marzec
Wymiar czasu pracy (w godz.): 58 i 40 minut.
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 7 i 2 godz i 40 minut.
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 5 i 8 godz i 40 minut.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 4 i 10 godzin i 40 minut.
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 3 i 10 godzin i 40 minut

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 2 i 10 godzin i 40 minut.

Kwiecień
Wymiar czasu pracy (w godz.): 53 i 20 minut.
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 6 i 5 godzin i 20 minut.
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 5 i 3 godziny i 20 minut.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 4 i 5 godzin i 20 minut.
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 3 i 5 godzin i 20 minut.

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 2 i 5 godzin i 20 minut.

Maj
Wymiar czasu pracy (w godz.): 56
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 7
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 5 i 6 godz.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 4 i 8 godz.
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 3 i  godz.

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 2 i 8 godz

Czerwiec
Wymiar czasu pracy (w godz.): 53 i 20 minut.
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 6 i 5 godzin i 20 minut.
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 5 i 3 godziny i 20 minut.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 4 i 5 godzin i 20 minut.
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 3 i 5 godzin i 20 minut.

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 2 i 5 godzin i 20 minut.

Lipiec
Wymiar czasu pracy (w godz.): 58 i 40 minut.
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 7 i 2 godz i 40 minut.
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 5 i 8 godz i 40 minut.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 4 i 10 godzin i 40 minut.
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 3 i 10 godzin i 40 minut

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 2 i 10 godzin i 40 minut.

Sierpień
Wymiar czasu pracy (w godz.): 58 i 40 minut.
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 7 i 2 godz i 40 minut.
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 5 i 8 godz i 40 minut.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 4 i 10 godzin i 40 minut.
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 3 i 10 godzin i 40 minut

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 2 i 10 godzin i 40 minut.

Wrzesień
Wymiar czasu pracy (w godz.): 53 i 20 minut.
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 6 i 5 godzin i 20 minut.
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 5 i 3 godziny i 20 minut.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 4 i 5 godzin i 20 minut.
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 3 i 5 godzin i 20 minut.

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 2 i 5 godzin i 20 minut.

Październik
Wymiar czasu pracy (w godz.): 61 i 20 minut.
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 7 i 5 godzin i 20 minut.
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 6 i 1 godzina i 20 minut.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 5 i 1 godzina i 20 minut.
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 3 i 13 godzin i 20 minut.

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 2 i 13 godzin i 20 minut.

Listopad
Wymiar czasu pracy (w godz.): 56
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 7
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 5 i 6 godz.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 4 i 8 godz.
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 3 i  godz.

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 2 i 8 godz

Grudzień
Wymiar czasu pracy (w godz.): 50 i 40 minut
Liczba dni roboczych po 8 godzin: 6 i 2 godziny i 40 minut.
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 5 i 40 minut..
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 4 i 2 godziny i 40 minut.
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 3 i 2 godziny i 40 minut.

Liczba dni roboczych po 24 godziny: 2 i 2 godziny i 40 minut

Razem: 672 godzin.

Liczba dni roboczych po 8 godzin: 84
Liczba dni roboczych po 10 godzin: 67 i 2 godziny.
Liczba dni roboczych po 12 godzin: 56
Liczba dni roboczych po 16 godzin: 42
Liczba dni roboczych po 24 godziny: 28

Jak obliczyć czas pracy?


Obliczanie czasu pracy

Czas pracy w 2012 roku

Nowy rok nie przyniósł w zasadzie zmian przepisów dotyczących czasu pracy.

Pamiętaj! Przedsiębiorca nie może jedynie stosować już rozwiązań, które wynikają z tzw. ustawy antykryzysowej.

Pracodawcy, którzy planują, a następnie rozliczają czasu pracy będą zatem musieli stosować się do reguł, które wynikają z kodeksu pracy, a one zmieniły się ostatnio rok temu.

Przyjęto wtedy, że wymiar czasu pracy pracownika nie będzie obniżany o 8 godzin, gdy dzień świąteczny przypadnie w dniu, który dla pracownika ma być dniem wolnym od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy (nowy par. 21 art. 130 k.p.). Przed zmianami każde święto, które przypadało w okresie rozliczeniowym w innym dniu niż niedziela powodowało obniżenie obowiązującego pracownika wymiaru czasu pracy o 8 godzin.
Jak prawidłowo ustalić wymiar czasu pracy?

Pracodawca, który chce obliczyć nominalny czasu pracy pracownika, który obowiązuje go w okresie rozliczeniowym, musi:

 • liczbę tygodni w danym okresie rozliczeniowym pomnożyć przez  40 godzin;
 • liczbę dni, które występują po pełnych tygodniach w danym okresie rozliczeniowym, przypadających od poniedziałku do piątku, pomnożyć przez 8 godzin (tzw. dni wystające);
 • dodać wyniki powyższych mnożeń;
 • od powyżej sumy odjąć 8 godzin za każde święto, które przypada w dniu innym niż niedziela. Jeżeli jednak zgodnie z przyjętym rozkładem czasu pracy święto przypadnie w dniu wolnym od pracy, który wynika z rozkładu czasu pracy w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy, to nie obniża ono wymiaru czasu pracy.

Jeżeli przyjmie się takie zasady obliczania wymiaru czasu pracy, to będzie to oznaczało w praktyce, że nie będzie można ustalić jednego obowiązującego nominalnego czasu pracy dla wszystkich zatrudnionych na pełnym etacie pracowników.

Dla przykładu: pracownik zatrudniony w podstawowym czasie pracy i pracujący od poniedziałku do piątku.

W styczniu br. przepracuje on 168 godzin, który wynikają z następujących obliczeń:

 • 40 godzin x 4 tygodnie + 8 godzin x 2 (tzw. dni wystające ponad pełne tygodnie przypadające od poniedziałku do piątku) – 8 godzin x 1 (święto Trzech Króli, które wypada w piątek).

W przypadku pracownika, który także zatrudniony jest w podstawowym czasie pracy i jego dniem wolnym z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy jest piątek – w styczniu będzie pracował 176 godzin (o 8 godzin dłużej niż poprzednik), bo dla niego święto Trzech Króli, który wypada w piątek nie obniży wymiaru czasu pracy.

Metoda opisana wyżej służy także ustaleniu liczby godzin pracy w okresie rozliczeniowym dla pracownika, który zatrudniony jest w niepełnym wymiarze czasu pracy (1/2 etatu czy 1/3 etatu).

Prawidłowe ustalenie właściwej liczby godzin dla takiego pracownika polega na proporcjonalnym obniżeniu (np. odpowiednio do 80 godzin w przypadku 1/2 etatu i 53 godzin i 20 minut w przypadku 1/3 etatu) nominalnego czasu pracy w miesięcznym okresie rozliczeniowym, w którym nominalny czasu pracy wynosi 160 godzin i jest właściwy dla pracownika, który zatrudniony jest na całym etacie.

Pamiętaj! Podany sposób obliczania wymiaru czasu pracy nie jest stosowany dla wszystkich pracowników. Przede wszystkim chodzi tutaj o pracowników zatrudnionych w ruchu ciągłym.

Uwaga! Przepisy prawa pracy nie wykazują konkretnego tygodnia, który powinien być wolnym dniem dla pracownika z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy. Tak więc będzie to zależne od pracodawca, który ustala rozkład czasu pracy na dany okres rozliczeniowy.

Pracodawca, który ustala wymiar czasu pracy dla pracowników, którzy są zatrudnieni w tym systemie czasu pracy, powinien zatem:

 • pomnożyć 8 godzin przez liczbę dni kalendarzowych, które przypadają w okresie rozliczeniowym z pominięciem niedziel, świąt, które przypadają w inne dni niż niedziela oraz dni wolnych od pracy z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy;
 • do otrzymanej liczby godzin dodać 4 godziny, 8 godzin lub 12 godzin, w zależności od tego, czy tzw. łamanie zmian nastąpi 1,2 czy 3 razy w okresie rozliczeniowym.

Pamiętaj! W przypadku pracy w ruchu ciągłym każdy dzień świąteczny, który przypada w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Święta w 2012 r.

 • 1 stycznia/niedziela – Nowy Rok;
 • 6 stycznia/piątek – Święto Trzech Króli;
 • 8 kwietnia/niedziela – pierwszy dzień Wielkanocy;
 • 9 kwietnia/poniedziałek – drugi dzień Wielkanocy;
 • 1 maja/wtorek – Święto Państwowe;
 • 3 maja/czwartek – Święto Narodowe Trzeciego Maja;
 • 27 maja/niedziela – pierwszy dzień Zielonych Świątek;
 • 7 czerwca/czwartek – dzień Bożego Ciała;
 • 15 sierpnia/czwartek – Wniebowstąpienie Najświętszej Maryi Panny;
 • 1 listopada/niedziela – Wszystkich Świętych;
 • 11 listopada/niedziela – Narodowe Święto Niepodległości;
 • 25 grudnia/wtorek – pierwszy dzień Bożego Narodzenia;
 • 26 grudnia/środa – drugi dzień Bożego Narodzenia;

Czy każda nieobecność ma wpływ na wymiar czasu pracy?

Wymiar czasu pracy pracownika może w konkretnym przypadku obejmować mniejszą liczbę godzin, niż wynikałoby to z przedstawionych wyżej obliczeń.

Stanie się tak, gdy w okresie rozliczeniowym pracownik będzie nieobecny w pracy z usprawiedliwionej przyczyny (choroba, wykorzystywanie urlopu wypoczynkowego ). Wtedy jego wymiar czasu pracy należy obniżyć o liczbę godzin tej usprawiedliwionej nieobecności, które przypadają do przepracowania w czasie tej nieobecności zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.

Tak więc, gdy pracownik jest nieobecny w pracy przez dwa dni z powodu choroby i są to dni jego 12-godzinnej pracy, to wymiar czasu pracy należy obniżyć o 24 godziny.

Pamiętaj! Pracodawca nie ma prawa żądać od pracownika odpracowania przez niego czasu jego usprawiedliwionej nieobecności w pracy.

Jaki jest czas pracy w 2012 roku?

 • Dzień wolny z tytułu pięciodniowego tygodnia pracy – sobota;
 • Roczny wymiar czasu pracy – 2016 godzin;
 • Łączna liczba niedziel i świąt nienakładających się na niedzielę – 62;
 • Dni kalendarzowe bez niedziel i świąt – 304 (366-62=304);
 • Liczba dni roboczych po 8 godzin – 252 (2016:8=252);
 • Liczba dni dodatkowo wolnych od pracy – 52 (304-252=52);
 • Współczynnik ekwiwalentowy – 21 (252;12=21).

Czas pracy – 37 gotowych wzorów z opisem…

Kliknij i sprawdź»

Miłego dnia 😉

Jakie okresy rozliczeniowe czasu pracy można stosować?


Okresy rozliczeniowe czasu pracy

Koniec ustawy antykryzysowej powoduje, że przedsiębiorcy nie mogą korzystać z możliwości wydłużenia okresy rozliczeniowego czasu pracy na zasadach, które przewidywane były w tej ustawie.

Pamiętaj! Obecnie należy pamiętać o przepisach kodeksu pracy, które regulują te kwestię.

Podstawowy okres rozliczeniowy czasu pracy w podstawowym systemie czasu pracy, to okres, który nie przekracza 4 miesięcy.

Pamiętaj! Wyjątkowo może on być wydłużony do 6 lub 12 miesięcy.

Jeżeli chodzi o systemy czasu pracy, które charakteryzują się pewną uciążliwością dla pracownika (różne systemy równoważnego czasu pracy, gdzie możliwe jest wykonywanie pracy dłużej niż 8 godzin w ciągu doby), z zasady stosuje się krótki, jednomiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy.

Pamiętaj! Pracodawcy mogą go wydłużyć do trzech lub czterech miesięcy tylko w wyjątkowych przypadkach.

W systemach czasu pracy, które są wprowadzane na wniosek pracownika, także ze względu na to, że przewidywana w nich jest możliwość wykonywania pracy w wymiarze, który przekracza 8 godzin na dobę, stosowany jest ochronny dla pracownika  jednomiesięczny okres rozliczeniowy czasu pracy.

Jak wybrać właściwy okres rozliczeniowy czasu pracy?

Podstawowy system czasu pracy (art. 129 k.p)

Okres rozliczeniowy:

 • do 4 miesięcy, który stosowany jest w każdym przypadku;
 • do 6 miesiecy, który stosowany jest w rolnictwie i hodowli, a także przy pilnowaniu mienia lub osób;
 • do 12 miesięcy, który stosowany jest w rolnictwie i hodowli oraz przy pilnowaniu mienia lub osób, gdy uzasadnione jest to dodatkowo nietypowymi warunkami organizacyjnymi lub technicznymi, które maja wpływ na przebieg procesu pracy.

Równoważny czas pracy – podstawowy (art. 135 k.p)

Okres rozliczeniowy:

 • do 1 miesiąca, który jest stosowany w każdym przypadku;
 • do 3 miesięcy, który stosowany jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach;
 • do 4 miesięcy, który stosowany jest przy pracach, które są uzależnione od pory roku lub warunków atmosferycznych.

Równoważny czas pracy – przy dozorze urządzeń lub pozostawaniu w pogotowiu do pracy (art. 136 k.p)

Okres rozliczeniowy:

 • do 1 miesiąca, który jest stosowany w każdym przypadku.

Równoważny czas pracy – przy pilnowaniu osób lub ochronie mienia, w zakładowych strażach pożarnych i zakładowych służbach ratowniczych (art. 137 k.p)

Okres rozliczeniowy:

 • do 1 miesiąca, który stosowany jest w każdym przypadku;
 • do 3 miesięcy, który stosowany jest w szczególnie uzasadnionych przypadkach;
 • do 4 miesięcy, który jest stosowany przy pracach, które są uzależnione od pory roku lub warunków atmosferycznych.

Praca w ruch ciągłym (art.138 k.p)

Okres rozliczeniowy:

 • do 4 tygodni, który jest stosowany w każdym przypadku.

Przerywany czas pracy (art. 139 k.p)

Okres rozliczeniowy:

 • do 4 miesięcy, który stosowany jest w każdym przypadku.

Zadaniowy czas pracy (art. 140 k.p)

Okres rozliczeniowy:

 • do 1 miesiąca, który stosowany jest w każdym przypadku.

Skrócony tydzień pracy (art. 143 k.p)

Okres rozliczeniowy:

 • do 1 miesiąca, który stosowany jest w każdym przypadku.

Praca weekendowa (art. 144 k.p)

Okres rozliczeniowy:

 • do 1 miesiąca, który stosowany jest w każdym przypadku.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wzór


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Poniżej zamieszczam przykładowy wzór Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wzór może być oczywiście modyfikowany wedle własnych potrzeb…

Przedstawiony poniżej wzór jest tylko przykładem, a dane są fikcyjne.

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magma” Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Prostej 23
……………………………………………………

(nazwa i siedziba pracodawcy)

Art. 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych stanowią przepisy:

1) art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. 1996 r. Nr 70 poz. 335),

2) art. 27 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2001 r. Nr 79 poz. 854),

3) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14 marca 1994 r. w sprawie sposobu ustalania przeciętnej liczby zatrudnionych w celu naliczania odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Dz. U. 1994 r. Nr 43 poz. 168).

Art. 2. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego naliczonego w sposób określony obowiązującymi przepisami.

Art. 3. Osobami uprawnionymi do korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych są:

a) pracownicy zatrudnieni w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy,

b) pracownicy młodociani, z którymi zawarto umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego,

c) pracownicy przebywający na urlopach wychowawczych,

d) emeryci i renciści – byli pracownicy,

e) współmałżonkowie pracowników,

f) członkowie rodzin osób wymienionych w pkt a-d

g) pozostające na utrzymaniu i wychowaniu osób wymienionych w pkt a-d dzieci własne, dzieci przysposobione oraz przyjęte na wychowanie w ramach rodziny zastępczej, dzieci współmałżonków pracowników, a także pozostające na utrzymaniu osoby uprawnionej wnuki i rodzeństwo do lat 18, a jeśli się kształcą, do czasu ukończenia nauki, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 lat – bez względu na pobieranie lub niepobieranie zasiłku rodzinnego,

h) rodzice prowadzący wspólnie z pracownikiem gospodarstwo domowe,

i) w szczególnie uzasadnionych przypadkach – także niepracujący członkowie rodzin osób wymienionych w pkt a-d zamieszkujący oddzielnie.

Art. 4. Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mogą być przeznaczone na finansowanie (dofinansowanie):

a) wypoczynku dzieci do lat 14 (kolonie, obozy, zimowiska) – 1 raz w roku,

b) wypoczynku urlopowego, zorganizowanego i niezorganizowanego, pracownika i jego dzieci do lat 14 (pod warunkiem niekorzystania z dofinansowania, o którym mowa w pkt a),

c) działalności kulturalno-oświatowej,

d) wypoczynku w dni wolne od pracy,

e) zakupu sprzętu sportowo-turystycznego,

f) imprez sportowych (bilety wstępu),

g) zakupu upominków Mikołajowo-świątecznych dla pracowników lub ich dzieci,

h) pomocy rzeczowej osobom znajdującym się w szczególnie trudnej sytuacji materialnej lub zapomóg pieniężnych w wypadkach losowych.

Art. 5. Fundusz może być wydatkowany na pożyczki przeznaczone na:

a) budowę domu jednorodzinnego lub lokalu w domu wielomieszkaniowym,

b) nadbudowę i rozbudowę budynku mieszkalnego,

c) uzupełnienie zaliczki na wkład budowlany,

d) remont i modernizację lokali i budynków mieszkalnych ,

e) finansowanie wkładów mieszkaniowych do spółdzielni dla dzieci przebywających w domach dziecka.

Art. 6. Przyznanie i wysokość dofinansowania z funduszu dla uprawnionych uzależnia się od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej, a w przypadku pomocy mieszkaniowej również od sytuacji mieszkaniowej.

Art. 7. W szczególnie trudnej sytuacji materialnej, życiowej, rodzinnej i zdrowotnej można udzielić pomocy finansowej częściowo lub całkowicie bezzwrotnej lub umorzyć część nie spłaconej pożyczki.

Art. 8. Podstawą uzyskania świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych jest umotywowany wniosek pracownika.

Art. 9. Wysokość dofinansowania, częstotliwość świadczeń, warunki spłaty pożyczki, okres spłaty, oprocentowanie, wymogi poręczenia, warunki umorzenia udzielonej pożyczki, ustala pracodawca w zależności od posiadanych środków.

Art. 10. Pracodawca ma prawo żądać dokumentów potwierdzających informacje zawarte we wniosku o świadczenie z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Art. 11. Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych gromadzone są na odrębnym rachunku bankowym.

Art. 12. Środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych nie wykorzystane w danym roku kalendarzowym przechodzą na rok następny.

Art. 13. Regulamin obowiązuje od dnia ……………………………………………………

Anna Kowalska
Prezes Zarządu

………………………………….
podpis i pieczęć pracodawcy

Umowa na czas zastępstwa


Pracownik na zastępstwo

Umowa na zastępstwo jest umową na czas określony, ale trzeba pamiętać o tym, że osoba, która jest zatrudniana na podstawie takiej umowy jest pełnoprawnym pracownikiem.

Podobnie jak pozostali pracownicy ma prawo korzystać m.in. z dostępu do szkoleń, świadczeń z funduszu socjalnego, urlopu wypoczynkowego.

Pamiętaj ! Praca na zastępstwo może mieć także minusy.

Wynagrodzenie za pracę pracownika zatrudnionego na zastępstwo nie musi być takie samo, jak zastępowanej osoby. Jednak nie powinno odbiegać zbytnio od pensji na danym stanowisku pracy.

Umowa na zastępstwo nie chroni pracownicy w ciąży przed zwolnieniem z pracy i gdy pracownica zajdzie w ciążę, to umowa o pracę nie będzie przedłużona do dnia porodu. Zostanie rozwiązana zgodnie z terminem w umowie.

Urlop wypoczynkowy

Wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego na zastępstwo, jak i innych pracowników, zależny jest od stażu pracy i wynosi:

 • 20 dni, przy stażu pracy, który wynosi mniej niż 10 lat;
 • 26 dni, gdy staż pracy to minimum 10 lat.

Wypowiedzenie umowy o pracę na zastępstwo wynosi 3 dni.

Pamiętaj ! Zastępcy nie przysługują dni wolne na poszukiwanie pracy.

Wzór umowy o pracę na zastępstwo

Przedstawiony poniżej wzór umowy o pracę na zastępstwo jest tylko przykładem, a dane osób są fikcyjne.

Umowa o zatrudnienie na zastępstwo

Zawarta 20 października 2011 r. w Katowicach między Magma sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ulicy Krzywej 23, reprezentowaną przez prezesa zarządu Annę Nowak, zwaną dalej Pracodawcą

a Magdaleną Wilk, zamieszkałą w Katowicach przy ulicy Mostowej 2/4, zwaną dalej Pracownikiem, o następującej treści.

Strony zgodnie  postanawiają, że niniejsza umowy o pracę  zostaje zawarta w celu czasowego  zastępstwa za Panią Marię Kowalską, która od 20 stycznia 2013 r. przebywa na urlopie wychowawczym.

Warunki zatrudnienia:

1) Stanowisko pracy – recepcjonistka.
2) Miejsce wykonywania pracy – Katowice, ul. Krzywa 23.
3) Wymiar czasu pracy – pełny, tj. 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień, w przyjętym trzymiesięcznym okresie rozliczeniowym.
4) Wynagrodzenie za pracę – 2400 zł (słownie: dwa tysiące czterysta złotych) brutto miesiecznie.
5) Termin rozpoczęcia pracy – 24 października 2011 r.
6) Umowa o pracę może ulec rozwiązaniu za 3-dniowym okresem wypowiedzenia.

Pracownik oświadcza, ze zapoznał się z regulaminem pracy obowiązującym u Pracodawcy, co poświadcza własnym podpisem na umowie o pracę.

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla każdej ze stron.

Pracownik                 Pracodawca
Magdalena Wilk         Anna Nowak