Wzór regulaminu wynagradzania


Regulamin wynagradzania wzór Regulamin wynagradzania pracowników …………………………………… …………………………………… (nazwa i siedziba pracodawcy)   Art. 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu wynagradzania stanowią przepisy: 1) art. 77[2] kodeksu pracy 2) art. 27 ust. 4 i art. 30 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych (Tekst jednolity: Dz. U. 2001 r.… Czytaj dalej Wzór regulaminu wynagradzania

Wzór regulaminu pracy


Regulamin pracy wzór Regulamin pracy …………………………………. …………………………………. (nazwa i siedziba pracodawcy) Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Podstawę prawną ustalania Regulaminu pracy stanowią przepisy: 1) art. 104, art. 104[1]-104[3] Kodeksu pracy i przepisy wykonawcze wydane na ich podstawie. 2) art. 27 ust. 4 i art. 30 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 23 maja 1991… Czytaj dalej Wzór regulaminu pracy

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego


Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego Publikacja Awans zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego poświęcona jest rozwojowi zawodowemu nauczycieli wychowania fizycznego. Autor ukazuje perspektywy doskonalenia osobistej skuteczności, zarówno w teorii, jak i praktyce edukacji fizycznej. Książka ma pomóc szkolnym twórcom kultury fizycznej w przygotowaniu, planowaniu i wdrażaniu oddziaływań pedagogicznych, a także w wykorzystaniu wiedzy przedmiotowej w praktyce szkolnej.… Czytaj dalej Plan rozwoju zawodowego nauczyciela wychowania fizycznego

Regulamin pracy – co powinien zawierać?


Co w regulaminie pracy? W zakładzie pracy reguły dyktuje pracodawca i to on rządzi. Powinien on poinformować pracownika czego mu nie wolno. Każdy zakład pracy, który zatrudnia co najmniej 20 lub więcej pracowników musi posiadać regulamin pracy (art. 104 Kodeksu pracy). Pracodawca może określić w nim, czego pracownikowi nie wolno robić w godzinach pracy, a… Czytaj dalej Regulamin pracy – co powinien zawierać?

Ochrona wynagrodzenia za pracę


Ochrona wynagrodzenia Wynagrodzenie pracownika jest szczególnie chronione przez kodeks pracy. Nie może on zrzec się prawa do wynagrodzenia za pracę ani przenieść tego na inną osobę. Pamiętaj! Nawet, gdy pracownik wyrazi zgodę na to, by jego wynagrodzenia za pracę otrzymywała inna osoba lub będzie chciał pracować bez wynagrodzenia i złoży stosowne oświadczenie, to nie będzie… Czytaj dalej Ochrona wynagrodzenia za pracę

Zaległy urlop wypoczynkowy


Zaległy urlop – prawa pracownika i pracodawcy … Pracownik powinien do końca marca 2011 r. wykorzystać zaległy urlop wypoczynkowy za 2010 r. Co to oznacza dla pracodawcy i pracownika? W interesie pracodawcy leży to, by udzielał on prawidłowo urlopów swoim pracownikom. Bo, gdy podczas kontroli inspekcji pracy, zostaną stwierdzone nieprawidłowości, to może być na niego… Czytaj dalej Zaległy urlop wypoczynkowy

Kontrola zwolnienia przez ZUS


Jak ZUS kontroluje zwolnienia ZUS  podczas choroby pracownika, ma prawo skontrolować go na dwa sposoby. Może sprawdzić, czy lekarz, który wystawił zwolnienie, zrobił to prawidłowo i czy zwolnienie jest uzasadnione. Następnie może też sprawdzić, czy pracownik, który przebywa  na „L4” ( zwyczajowa nazwa ZUS ZLA) nie wykorzystuje przerwy w pracy na wakacje, porządki domowe i… Czytaj dalej Kontrola zwolnienia przez ZUS