Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty


Odwołanie do sądu od decyzji ZUS Jeśli nie zgadasz się z ostateczną decyzją ZUS w sprawie renty, musisz wystąpić do sądu. Uwaga! Czas na odwołanie wynosi 1 miesiąc., licząc od dnia otrzymania decyzji (bo później staje się prawomocna). Jak składać odwołanie? Pisemne odwołanie od decyzji ZUS składa się do tego oddziału, który ją wydał. Oto… Czytaj dalej Odwołanie od decyzji ZUS w sprawie renty

Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe?


Wynagrodzenie urlopowe Prawidłowe naliczenie wynagrodzenia urlopowego polega wpierw na ustaleniu, jakiego charakteru składniki wynagrodzenia otrzymuje dany pracownik. 3 rodzaje składników wynagrodzenia Rozporządzenie urlopowe rozróżnia 3 rodzaje składników wynagrodzenia: składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięczne w stałej wysokości (są to m.in. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, dodatki stałe, takie jak stażowy, funkcyjny). Uwaga! Stała miesięczna premia regulaminowa jest uwzględniana… Czytaj dalej Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe?

Karta miesięcznego wynagrodzenia pracownika


Wzór karty miesięcznego wynagrodzenia pracownika Jednym z wielu obowiązkowych dokumentów, które musi prowadzić pracodawca jest odrębne dla każdego pracownika imienne karty wypłacanego wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń, które związane są z pracą (np. listy płac). Uwaga! Obowiązek te nałożył ustawodawca na pracodawców w związku z prowadzeniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz… Czytaj dalej Karta miesięcznego wynagrodzenia pracownika

Kwestionariusz osobowy dla pracownika wzór


Kwestionariusz osobowy – wzór Pracodawca w ramach obowiązku dokumentowania podjęcia pracy przez pracownika ma prawo żądać od osoby, która ubiega się o zatrudnienie złożenia m.in. wypełnionego kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Uwaga! Wcześniej przepis ten wskazywał na wypełniony kwestionariusz osobowy wraz z niezbędną liczą fotografii. W 2006 przepis ten zmianą rozporządzenia został… Czytaj dalej Kwestionariusz osobowy dla pracownika wzór

Zarządzanie czasem w pracy


Jak zarządzać czasem w pracy? Jeżeli nie nadążasz z wykonywaniem powierzonych Ci przez szefa zadań, to musisz odpowiedzieć sobie na podsadkowe pytanie: Dlaczego się tak dzieje? Może powodem jest tutaj Twoja nie najlepsza organizacja pracy? Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak wiele czasu marnuje się na niepotrzebne działania. Dla przykładu: zabieramy się… Czytaj dalej Zarządzanie czasem w pracy

Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wzór


Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Poniżej zamieszczam przykładowy wzór Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, wzór może być oczywiście modyfikowany wedle własnych potrzeb… Przedstawiony poniżej wzór jest tylko przykładem, a dane są fikcyjne. Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Magma” Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Prostej 23 …………………………………………………… (nazwa i siedziba pracodawcy) Art.… Czytaj dalej Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych wzór

Wzory wypowiedzeń umowy o pracę


Wzór wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę …………………….                                  ……………………… (pracodawca oraz jego siedziba                (miejscowość data) lub miejsce zamieszkania) Wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę Z dniem ……………..  wypowiadam Panu(i) ……………………………. umowę o pracę z dnia ……………….. z powodu…………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. (podać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie) Zgodnie z terminami art. 36 Kodeksu pracy umowa rozwiąże… Czytaj dalej Wzory wypowiedzeń umowy o pracę