Jak zlikwidować szkodę po zalaniu mieszkania?


Zlikwidowanie szkody po zalaniu mieszkania

Od zalania mieszkania należy się ubezpieczyć, ale o zwrot kosztów remontu można wystąpić nawet, gdy nie mamy polisy.

Zalanie mieszkania: zabezpiecz dowody

Od dobrego udokumentowania szkody może zależeć wysokość odszkodowania. Zanim więc zabierzesz się do sprzątania po zalaniu, sfotografuj zacieki na suficie, kałuże na podłodze, uszkodzone kafelki itp.

Uwaga! Zgłoś szkodę u zarządcy budynku i poproś o zaświadczenie o ewentualnej awarii. Może je wystawić także hydraulik.

Zalanie mieszkania: znajdź winnego

Odszkodowanie wypłacane jest z polisy lub kieszeni tego, kto przyczynił się do zalania Twoje mieszkania.

Może za nie odpowiadać:

 • sąsiad z góry, u którego miała miejsce awaria pralki, spłuczki itp;
 • zarządca budynku, gdy nastąpiła awaria w pionie kanalizacyjnym;
 • wykonawca robót, kiedy zalanie nastąpiło np. po niesolidnym pokryciu dachu;
 • Ty sam, gdy przyczyniłeś się do zalania. Wtedy odszkodowanie zależy od ogólnych warunków ubezpieczenia zawartych w Twojej polisie.

Zalanie mieszkania: wyceń straty

Przed zgłoszeniem szkody samemu oblicz straty, np. wartość zniszczonego sprzętu AGD, RTV, mebli, dywanów, ubrań, uszkodzonych instalacji.

Od tego może być uzależniona wysokość odszkodowania. Jeśli masz rachunki lub faktury za zalany sprzęt, parkiet, kafelki łatwiej Ci będzie oszacować straty. Jeśli nie, możesz sprawdzić ceny w sklepach. Zniszczone przedmioty pozostaw do czasu oględzin przez rzeczoznawcę przysłanego z zakładu ubezpieczeń.

Oblicz również orientacyjny koszt remontu mieszkania po zalaniu.

Zalanie mieszkania: zgłoś na piśmie

Szkodę zgłoś swojemu ubezpieczycielowi. Jeśli nie masz polisy, ubezpieczycielowi sprawcy. W piśmie podajesz:

 • datę, godzinę oraz dokładne miejsce szkody;
 • krótki opis okoliczności jej powstania;
 • Twój szacunek strat;
 • imię, nazwisko i adres sprawcy oraz nazwę jego ubezpieczyciela;
 • nazwiska ewentualnych świadków zdarzenia.

Do pisma dołącz protokół zarządcy budynku i ewentualnie straży pożarnej, policji (jeśli interweniowały). Wyceny dokona rzeczoznawca przysłany przez ubezpieczyciela.

Zalanie mieszkania: gdy nie masz polisy

Nawet, gdy ani Ty, ani sąsiad, który zalał Ci mieszkanie, nie macie polisy, możesz domagać się pokrycia szkód od sprawcy. Najlepiej zrobić to polubownie.

Spisz z nim umowę i uzyskaj zapewnienie, ze pokryje koszty zniszczeń lub usunie szkody (np. sam zrobi remont albo zapłaci ekipie). Umowa powinna być spisana w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i podpisana przez obie strony.

Uwaga! Gdy nie uda się dojść do porozumienia, pozostaje droga sądowa. O odszkodowanie występujesz do sądu cywilnego.

Zalanie mieszkania: kiedy nie dostaniesz odszkodowania

To, czy możesz liczyć na odszkodowanie, zależy od rodzaju polisy. Większość ubezpieczycieli nie wypłaci pieniędzy, gdy szkoda powstała w wyniku Twoich zaniedbań.

Z odmową możesz się liczyć, kiedy np. silny deszcz zaleje mieszkanie, bo zostawiłeś otwarte okno lub drzwi balkonowe. Chyba że Twoja polisa zawiera ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym.

Problem możesz mieć także wówczas, gdy zalej Cię sąsiad, który w swojej polisie nie posiada OC w życiu prywatnym.

Jak tanio wyremontować mieszkanie:
http://prawocywilne.blox.pl/2015/10/Jak-tanio-wyremontowac-mieszkanie.html

Miłego dnia 😉

Reklamy

Co musisz wiedzieć o emeryturze?


Przejście na emeryturę

Nowe przepisy emerytalne zaczną obowiązywać od 1 października 2017 r. Nie wystarczy jednak skończyć 60 lat (kobiety) lub 65 (mężczyźni), aby dostać emeryturę.

Musisz o nią wystąpić, składając wniosek w ZUS. Możesz to zrobić najwcześniej 30 dni przed wejściem w życie przepisów o obniżeniu wieku emerytalnego, czyli 1 września 2017 r.

Jeśli nie zamierzasz pracować dłużej, nie zwlekaj z załatwieniem formalności. Do oddziałów ZUS może bowiem zgłosić się wielu chętnych.

Zostać czy odejść na emeryturę?

Pamiętaj, że o wysokości emerytury decydują głównie składki do ZUS. Im krócej pracujesz, tym ich mniej. Na szczęście przejście na emeryturę po osiągnięciu wymaganego wieku nie jest obowiązkiem, lecz przywilejem.

Jeśli masz siły i chęć, nadal możesz pracować.

Uwaga! Pracodawca nie może zwolnić osoby, która skończyła 60 lub 65 lat, tylko z powodu wieku. Musi to uzasadnić obiektywnymi przyczynami, np. koniecznością zatrudnienia osób o innych kwalifikacjach, reorganizacją firmy itp.

Doradca emerytalny

Jeśli nie możesz się zdecydować, czy przejść na emeryturę, czy pracować dłużej, zgłoś się do doradcy emerytalnego. Od lipca można zasięgnąć jego opinii w oddziałach ZUS.

Doradca pomoże Ci obliczyć wysokość świadczenia oraz wypełnić wnioski i formularze. Podpowie też, jakie dokumenty należy dołączyć. Sprawdzi, o ile może wzrosnąć Twoje świadczenie, jeśli postanowisz pracować dłużej.

Emerytura dla rolnika

Rolnicy mogą przejść na emeryturę w tym samym wieku co pozostali, jeśli przez 25 lat opłacali składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Dotychczas możliwe było zakończenie pracy w wieku 55 lat (kobiety) i 60 (mężczyźni) pod warunkiem opłacania składek przez 30 lat, a potem przekazania gospodarstwa dzieciom.

Po staremu emeryturę dostaną tylko ci, którzy warunki wiekowe i stażowe spełnią do końca 2017 r.

Emerytura minimalna po nowemu

Obniżenie wieku emerytalnego będzie wiązało się również ze zmianami dotyczącymi emerytury minimalnej.  Od 1 marca 2017 r. wynosi ona 1000 zł brutto. Aby ją otrzymać, kobiety będą musiały udokumentować 20-letni staż pracy, a mężczyźni 25-letni.

Do stażu wliczają się okresy składkowe, czyli gdy pracowałeś i do ZUS były odprowadzane składki, oraz nieskładkowe (np. bezpłatne urlopy).

Uwaga! Okresy nieskładkowe nie mogą przekroczyć 1/3 okresów składkowych.

Dorabianie na emeryturze bez zmian

Limity dorabiania, tak jak dotychczas, nie będą dotyczyły osób, które osiągną wymagany wiek i przejdą na emeryturę. Ci, którzy są na wcześniejszej emeryturze muszą się liczyć z ograniczeniami.

Gdy z dodatkowej pracy uzyskają dochód wyższy niż 70% przeciętnego wynagrodzenia, emerytura zostanie zmniejszona o kwotę przekroczenia limitu. Jeśli uda im się zarobić powyżej 130% przeciętnego wynagrodzenia, emerytura zostanie zawieszona.

Miłego dnia 😉

Windykacja długów


Jak postępować przy windykacji długów?

Jeśli dostaniesz list od firmy windykacyjnej żądającej spłaty długu, sprawdź, czy rzeczywiście masz jakieś nieuregulowane rachunki a prąd, gaz, telefon. A może zdarzyło Ci się nie zapłacić raty kredytu?

Nie unikaj kontaktu z firmą windykacyjną

Unikanie kontaktu to nie jest dobry pomysł. Zmiana numeru telefonu nic nie da. Firma przejęła dług od wierzyciela, z którym się nie rozliczyłeś i nie zrezygnuje z odzyskania pieniędzy.

Jeśli będziesz się uchylać od spłaty, odda roszczenie do sądu, który wyda orzeczenie będące podstawą do przymusowej egzekucji długu przez komornika. A tego lepiej uniknąć.

Rozwiąż problem zadłużenia jak najszybciej

Nie możesz liczyć na taryfę ulgową, jeśli zalegasz z niewielką kwotą. Dla wierzyciela 200 zł od wielu osób składa się na dziesiątki tysięcy. Opłaca mu się ponieść koszty działań windykacyjnych, zwłaszcza, że doliczy jeszcze odsetki karne.

Może się okazać, ze będziesz musiał zapłacić nawet kilka razy więcej, niż początkowo wynosił dług.

Windykator ma doprowadzić do ugody…

Firma windykacyjna ma doprowadzić do ugody z dłużnikiem. Widząc, ze ma szansę odzyskania pieniędzy z reguły godzi się na pewne ustępstwa, np. na rozłożenie wierzytelności na raty. W wyjątkowych sytuacjach może nawet uda Ci się wytargować umorzenie części zobowiązania.

Dlatego warto negocjować sposób spłaty długu.

Uwaga! Zanim jednak podpiszesz ugodę, dokładnie ją przeczytaj, nie bój się pytać o szczegóły. Musisz wiedzieć, jakie będą konsekwencje spóźnienia się z zapłatę raty choćby o jeden dzień.

Czego nie wolno firmie windykacyjnej?

Przede wszystkim nie może straszyć dłużnika. Nękanie nieustannymi telefonami i SMS-ami jest karalne. Firma windykacyjna nie ma prawa wejść do mieszkania bez Twoje zgody.

Nie wolno mu również rozmawiać o Twoich problemach finansowych z sąsiadami czy kolegami z pracy. Nie może występować z ZUS czy innych urzędów z prośbą o ujawnienie źródeł Twojego majątku.

Uwaga! Na złe praktyki firmy windykacyjnej możesz się poskarżyć do UOKiK.

Warto widzieć:

1. Nie zaczynaj negocjacji z firmą windykacyjną bez zastanowienia się nas sytuacją finansową rodziny, czyli na co Cię stać.

2. Panuj nad emocjami – krzyk, płacz czy też odpowiedzi „wszystko mi jedno” na pewno nie pomogą w dojściu do porozumienia.

3. Nie obwiniaj za dług windykatora, to nie on odpowiada za sytuację, w jakiej się znajdujesz.

Dla kogo Karta Dużej Rodziny?


Karta Dużej Rodziny

O Kartę Dużej Rodziny mogą wystąpić rodziny z co najmniej trójką dzieci i nie ma tutaj znaczenia to, jakie dochody osiągają.

Karta Dużej Rodziny przysługuje przede wszystkim rodzinom z dziećmi poniżej 18. roku życia. Mogą z niej jednak korzystać rodziny studentów – do ukończenia przez nich 25 lat.

Uwaga! Wiek nie ma znaczenia w przypadku dzieci z orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności.

Na jakie zniżki mogą liczyć z Kartą Dużej Rodziny?

Posiadacze KRD zapłacą dużo mniej za wyrobienie paszportu: rodziców będzie to kosztować tylko 50% normalnej opłaty, a dzieci dostaną dokument aż 75% taniej.

Jeśli zdecydują się na wakacyjny wyjazd koleją, na bilety jednorazowe dostaną 37% zniżki, a na miesięczne – 49%.

Podobne przywileje przysługują uczącym się dzieciom. Dzieci do ukończenia 4. roku życia podróżują pociągami za darmo. Niektórzy przewoźnicy to tych ustawowych zniżek dokładają jeszcze coś od siebie. Posiadacz KRD dostanie dodatkowy rabat nie tylko na bilet. Czasem można też liczyć np. na tańszy posiłek dla rodziny w wagonach restauracyjnych.

Tym, którzy okażą KRD, największe sieci stacji benzynowych dają rabaty na paliwo. Zazwyczaj jest to od 5 do 10 groszy na litrze oleju napędowego lub benzyny. Dodatkowo oferują 20% zniżkę na zakupy gastronomiczne i usługi myjni.

KRD zapewnia bezpłatny wstęp do wszystkich polskich parków narodowych. Jej posiadacze zapłacą tez mniej w sporej części muzeów i ośrodków sportowych – np. za wynajem sprzętu pływackiego.

Planując wyjazd warto sprawdzić, czy tam dokąd się wybieramy, nie ma przypadkiem hoteli i pensjonatów dla dużych rodzin. Szanse są spore, bo takich obiektów jest w naszym kraju już ponad 300.

Uwaga! Kartę Dużej Rodziny wyrabia się w gminie – osobno dla każdego członka rodziny. Dzięki temu dzieci nie muszą być z rodzicami, by móc z niej skorzystać.

Zmiany w interpretacjach podatkowych


Interpretacje podatkowe

Jeżeli nie masz pewności, czy powinieneś zapłacić podatek, czy też nie, nie wiesz, jak wyliczyć zobowiązanie wobec urzędu skarbowego, to w takiej sytuacji możesz wystąpić o indywidualną interpretację podatkową do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (KIS).

Wcześniej (przed 1 marca) takie interpretacje składano do dyrektora jednej z pięciu izb skarbowych.

Uwaga! Warto pytać, jak fiskus interpretuje przepisy, zwłaszcza w przypadku dużych sum. Wbrew pozorom dotyczy to nie tylko właścicieli firm. Każdy z nas może stanąć przed dylematem, czy oddać urzędowi skarbowemu kilka, kilkanaście, a czasem nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Dotyczy to np. sytuacji, gdy odziedziczymy mieszkanie i postanowimy je sprzedać.

Dyrektor KIS może interpretować przepisy w zakresie wszystkich podatków ściganych przez organy skarbowe. Dochodowego od osób fizycznych i prawnych, VAT, akcyzy, podatku od spadku i darowizn czy od czynności prawnych.

Uwaga! Twoje pytanie może dotyczyć stanu faktycznego (np. otrzymałeś darowiznę i nie wiesz, czy musisz się z niej rozliczyć z fiskusem) lub też zdarzenia przyszłego (wiesz, ze niebawem dostaniesz darowiznę).

Wnioski o wydanie interpretacji podatkowej

Druk ORD-IN, oraz ewentualne załączniki ORD-IN/A są dostępne w urzędach skarbowych. Możesz je też wydrukować z internetu.

Uwaga! Wszystkie wnioski oraz inna korespondencję związaną z wydawanymi interpretacjami indywidualnymi należy kierować na adres: Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej: ul. Teodora Sixta 17; 43-300 Bielsko-Biała.

Jeśli masz tzw. Profil Zaufany (rodzaj elektronicznego podpisu) możesz zrobić to również droga elektroniczną. Logujesz się na platformie e-PUAP i wysyłasz wniosek na adres skrytki Krajowej Informacji Skarbowej.

Jakie opłaty?

Opłata za wniesienie wniosku wynosi 40 zł od każdego przedstawionego w nim odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego.

Należy ją wpłacić na konto KIS (25 1010 1212 0064 6422 3100 0000).

Dyrektor KIS ma na wydanie indywidualnej interpretacji podatkowej 3 miesiące od dnia otrzymania wniosku. Jego decyzję można zaskarżyć.

Jak się odwołać?

Jeśli interpretacja podatkowa nie będzie po Twojej myśli, możesz to zaskarżyć do sądu. Zwłaszcza, ze od 1 czerwca zmieniły się przepisy. Teraz jest to łatwiejsze i trwa krócej.

Skargę wnosisz bezpośrednio do wojewódzkiego sądu administracyjnego (WSA). Dawniej przed wniesieniem skargi do WSA trzeba było wezwać dyrektora KIS do usunięcia naruszenia prawa.

Skargę wnosisz za pośrednictwem dyrektora KIS w ciągu 30 dni od doręczenia interpretacji podatkowej.

Dyrektor KIS będzie mógł w ciągu 30 dni zmienić z urzędu interpretację, uwzględniając Twoją skargę do sądu administracyjnego.

Czy emerytury zostały dobrze wyliczone?


Dobrze wyliczone emerytury

ZUS co roku ma obowiązek wysyłać Informacje o Stanie Konta Ubezpieczonego. To pismo już dostało lub w najbliższym czasie dostanie ok. 19 mln Polaków.

Pismo zawiera m.in. informacje na temat składek na ubezpieczenie społeczne odprowadzonych do tej pory na nasze indywidualne konto oraz subkont w ZUS. Jednak największe zainteresowanie budzą wyliczenia naszych przyszłych emerytur. ZUS przedstawia je w czterech wariantach.

Pierwsze dwa warianty informują, jaką będziemy mieć emeryturę w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego i w kolejnych 5 latach. Jeden oparty jest na założeniu, że do momentu przejścia na emeryturę składki będą wpłacane na nasze konto w ZUS tak jak obecnie, a druga zakłada, ze już żadna składka do ZUS nie wpłynie i emerytura będzie obliczona na podstawie pieniędzy, które o tej pory zgromadziliśmy.

Pozostałe dwa warianty uwzględniają także nasze składki zgromadzone w OFE.

Zaniżone emerytury

Okazuje się, że emerytury wyliczone przez ZUS w wielu przypadkach mogą być zaniżone, ale nie jest to wina urzędników, tylko przepisów na podstawie których wyliczana jest hipotetycznie emerytura.

Według nich ZUS bierze pod uwagę dwie rzeczy:

 • składki dotychczas zgromadzane (a w wariancie drugim także te przyszłe);
 • średnie dalsze trwanie życia w momencie prognozowanego przejścia na emeryturę.

Czyli pieniądze ze składek dzielone są przez prognozowaną liczbę miesięcy dalszego życia i w ten sposób wyliczana jest miesięczna emerytura. Ale składki są co roku waloryzowane (w 2016 r. było to aż 6%). Jednak symulacje nie biorą tego pod uwagę.

Jest więcej…

W piśmie z ZUS nie zostało uwzględnione, ze od października zostanie obniżony wiek emerytalny (dla kobiet do 60 lat, a dla mężczyzn – 65 lat). Tak więc 300 tys. osób, które mogą skorzystać z tych przepisów, dostało prognozowane emerytury wyliczone tak, jakby pracowały dłużej – według obecnych zasad.

Jeśli wiec z informacji przesłanych przez ZUS wynika, że przyszły emeryt dostanie 2000 zł miesięcznego świadczenia, może się okazać, że tak naprawdę będzie to 1800 zł.

Trzeba też pamiętać, że są to kwoty brutto, od których trzeba odliczyć składki i podatki. Tak wiec 200 zł podane przez ZUS skurczy się do niecałych 1500 zł na rękę.

Ile komornik może zabrać z emerytury?


Ile komornik może zabrać z emerytury lub renty?

Od 1 lipca weszły w życie przepisy, które zwiększają kwotę wolną od zajęcia egzekucyjnego przy emeryturach, rentach oraz zasiłkach z ubezpieczenia społecznego.

Teraz wynosi ona:

 • 750 złotych – w przypadku emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (wcześniej kwota wolna od potrąceń wynosiła 500 zł);
 • 562,50 złotych – w przypadku rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy (dotychczas było to 375 zł).

750 zł czyli 75% najniższej emerytury, musi pozostawić komornik nie tylko emerytom, ale także osobom, które otrzymują  z ZUS:

 • zasiłek chorobowy (czyli pracownikom na zwolnieniu lekarskim);
 • świadczenie rehabilitacyjne;
 • zasiłek macierzyński;
 • zasiłek opiekuńczy;
 • zasiłek wypadkowy.

Uwaga! Te przepisy nie dotyczą sytuacji, gdy egzekucja komornicza obejmuje zaległe alimenty, bo w tym przypadku (do 28 lutego 2018 r.) obowiązuje zasada, ze kwota wolna od zajęcia wynosi 50% najniższej emerytury – czyli 500 zł.

Dla seniorów, którzy nie są w stanie spłacą zadłużenia, każda złotówka jest ważna. To z myślą o nich zostały zmienione przepisy – by zapewnić im choć minimalną kwotę pieniędzy na przeżycie.

Może lepiej odmówić

Bardzo duża grupa seniorów nie jest w stanie spłacać zobowiązań finansowych, bo zaciągnęła kredyty lub wzięła pożyczki. Nie chodzi tu bynajmniej o finansową pomoc dla dzieci.  Dotyczy to wnuków.

Młodzi ludzie nie mają często zdolności kredytowej, a ich dziadkowie tak, bo gwarantuje to stały dochód – renta lub emerytura. Proszą więc np. dziadka, by kupił im na raty (albo pożyczył pieniądze) na nowy, często drogi telefon albo komputer.

Obiecują, że będą co miesiąc zwracać pieniądze. Dziadek nie odmawia, a potem obiecanych pieniędzy nie dostaje.