Przepisy dotyczące zatrudniania dzieci


Zatrudnianie dzieci przepisy Dzieci poniżej 16 roku życia można zatrudnić: Jeżeli wyrazi na to zgodę Okręgowy Inspektorat Pracy. Składają się na nią: pisemna zgoda rodzica, pozytywna opinia poradni psychologicznej i pedagogicznej i orzeczenie lekarskie . Dzieci powyżej 16 roku życia mogą być zatrudnione: bez zgody rodzica na umowę o pracę lub zlecenie; Dzieci poniżej 16 roku… Czytaj dalej Przepisy dotyczące zatrudniania dzieci

Obliczanie urlopu przy wypłacie jednorazowego świadczenia urlopowego


Obliczając 14 dni urlopu wypoczynkowego w celu wypłaty świadczenia urlopowego, liczy się kolejne dni kalendarzowe , które obejmują zarówno dni robocze oraz i niedziele i święta. Nie ważne czy wymagany przez ustawę urlop przysługuje pracownikowi za bieżący rok , czy też obejmuje on dni urlopu zaległego z poprzednich lat. Pracodawca który nie ma obowiązku i nie… Czytaj dalej Obliczanie urlopu przy wypłacie jednorazowego świadczenia urlopowego

Zmniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego


Do obniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego dochodzi , gdy pracownik : jest zatrudniony na pełny etat i w ciągu roku zmienia go na część etatu zaczyna pracę w kolejnej firmie w innym roku niż ten , w którym rozstał się ze swoim poprzednim pracodawcą jeżeli zmieni pracę w ciągu roku , a przerwa między podjęciem drugiej… Czytaj dalej Zmniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego

Jak zapisać składniki wynagrodzenia w umowie o pracę?


Gdy w umowie o pracę przewidziany jest tylko jeden składnik wynagrodzenia – wynagrodzenie zasadnicze to w umowie o pracę wymieniany jest tylko ten składnik wynagrodzenia . Pracownik i pracodawca sami ustalają wysokość oraz składniki wynagrodzenia jakie pracownik będzie otrzymywał. Jeżeli ustalą , że pracownik będzie otrzymywał wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze (np.określone stawka miesięczną) to powinno to… Czytaj dalej Jak zapisać składniki wynagrodzenia w umowie o pracę?

Zasiłek opiekuńczy


Dla kogo zasiłek opiekuńczy Pracownikowi lub pracownicy , którzy opiekują się osobiście dzieckiem za czas ich nieobecności w pracy należy się im zasiłek opiekuńczy. Zasiłek opiekuńczy należy się pracownikowi ubezpieczonemu , który podlega obowiązkowo ubezpieczeniu chorobowemu i jest zwolniony od wykonywania pracy , a powodem zwolnienia jest osobista opieka nad dzieckiem : 1 . dzieckiem… Czytaj dalej Zasiłek opiekuńczy

Zasiłek macierzyński


Zasiłek macierzyński przysługuje pracownicy , która w okresie ubezpieczenia chorobowego lub w okresie urlopu wychowawczego: urodziła dziecko przyjęła dziecko w wieku do 7 roku życia, a w przypadku dziecka wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, w wieku do 10 roku życia na wychowanie i wystąpiła do sądu opiekuńczego w sprawie jego przysposobienia, przyjęła… Czytaj dalej Zasiłek macierzyński

Zasiłek wyrównawczy


Zasiłek wyrównawczy dla pracownika Do zasiłku wyrównawczego ma prawo pracownik , który ma zmniejszoną sprawność do pracy i jego wynagrodzenie uległo obniżeniu dlatego , że poddał się się rehabilitacji zawodowej , której celem była adaptacja lub przyuczenie do określonej pracy. Zasiłek wyrównawczy przysługuje wówczas przez okres rehabilitacji, nie dłużej jednak niż przez 24. miesiące. Do… Czytaj dalej Zasiłek wyrównawczy