Jak starać się o urlop bezpłatny?


Urlop bezpłatny Praktycznie w każdym zakładzie pracy sporządzono gotowe formularze wniosków urlopowych. W rubryce rodzaj urlopu wystarczy wpisać “bezpłatny” Podajesz też termin urlopu i podpisujesz wniosek. Pracodawca ma prawo wiedzieć w jakim celu chcesz udać się na urlop bezpłatny, więc może Cię poprosić o wyjaśnienie. W przepisach prawa pracy nie określono jak długo może trwać… Czytaj dalej Jak starać się o urlop bezpłatny?

Odwołanie z urlopu bezpłatnego


Urlop bezpłatny Pracodawca nie może odwołać pracownika z urlopu bezpłatnego, jeżeli udzielono go na okres dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli urlop bezpłatny trwa dłużej niż trzy miesiące, pracodawca ma prawo wezwać pracownika do pracy. Jest to możliwej jednak wtedy jeżeli pracodawca przed udzieleniem urlopu (dłuższym niż trzy miesiące) ustalił z pracownikiem na piśmie , że… Czytaj dalej Odwołanie z urlopu bezpłatnego

Dopuszczalność pracy w niedziele i święta


Praca w niedziele i święta Praca w niedziele i święta dozwolona jest: gdy konieczne jest przeprowadzenie akcji ratowniczej , która ma na celu ochronę życia lub zdrowia ludzkiego , ochronę mienia lub środowiska lub gdy konieczne jest usunięcie awarii w ruchu ciągłym przy pracy zmianowej przy niezbędnych remontach w transporcie i komunikacji w zakładowych strażach pożarnych… Czytaj dalej Dopuszczalność pracy w niedziele i święta

Przepisy dotyczące zatrudniania dzieci


Zatrudnianie dzieci przepisy Dzieci poniżej 16 roku życia można zatrudnić: Jeżeli wyrazi na to zgodę Okręgowy Inspektorat Pracy. Składają się na nią: pisemna zgoda rodzica, pozytywna opinia poradni psychologicznej i pedagogicznej i orzeczenie lekarskie . Dzieci powyżej 16 roku życia mogą być zatrudnione: bez zgody rodzica na umowę o pracę lub zlecenie; Dzieci poniżej 16 roku… Czytaj dalej Przepisy dotyczące zatrudniania dzieci

Obliczanie urlopu przy wypłacie jednorazowego świadczenia urlopowego


Obliczając 14 dni urlopu wypoczynkowego w celu wypłaty świadczenia urlopowego, liczy się kolejne dni kalendarzowe , które obejmują zarówno dni robocze oraz i niedziele i święta. Nie ważne czy wymagany przez ustawę urlop przysługuje pracownikowi za bieżący rok , czy też obejmuje on dni urlopu zaległego z poprzednich lat. Pracodawca który nie ma obowiązku i nie… Czytaj dalej Obliczanie urlopu przy wypłacie jednorazowego świadczenia urlopowego

Zmniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego


Do obniżenia wymiaru urlopu wypoczynkowego dochodzi , gdy pracownik : jest zatrudniony na pełny etat i w ciągu roku zmienia go na część etatu zaczyna pracę w kolejnej firmie w innym roku niż ten , w którym rozstał się ze swoim poprzednim pracodawcą jeżeli zmieni pracę w ciągu roku , a przerwa między podjęciem drugiej… Czytaj dalej Zmniejszenie wymiaru urlopu wypoczynkowego

Jak zapisać składniki wynagrodzenia w umowie o pracę?


Gdy w umowie o pracę przewidziany jest tylko jeden składnik wynagrodzenia – wynagrodzenie zasadnicze to w umowie o pracę wymieniany jest tylko ten składnik wynagrodzenia . Pracownik i pracodawca sami ustalają wysokość oraz składniki wynagrodzenia jakie pracownik będzie otrzymywał. Jeżeli ustalą , że pracownik będzie otrzymywał wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze (np.określone stawka miesięczną) to powinno to… Czytaj dalej Jak zapisać składniki wynagrodzenia w umowie o pracę?