Ewidencja urlopu wypoczynkowego


Urlop wypoczynkowy Zgodnie z § 8 pkt 1 Rozporządzenia MPiPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika – pracodawca zakłada i prowadzi odrębnie dla każdego pracownika kartę ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym: pracę w poszczególnych dobach,… Czytaj dalej Ewidencja urlopu wypoczynkowego

Pierwszy urlop wypoczynkowy


Prawo do pierwszego urlopu wypoczynkowego Pracownik, który podejmuje swoją pierwszą pracę, w roku kalendarzowym, w którym podjął pracę, uzyskuje prawo do urlopu wypoczynkowego z upływem każdego miesiąca pracy, w wymiarze 1/12 wymiaru urlopu, który przysługiwałby, gdyby przepracował 12 miesięcy. Prawo do kolejnych urlopów pracownik nabywa w każdym następnym roku kalendarzowym. Dla przykładu: Pracownik zaczyna swoją… Czytaj dalej Pierwszy urlop wypoczynkowy

Czas pracy


Czas pracy Nowelizując kodeks pracy wprowadzono szereg nowych definicji w zakresie czasu pracy: pracy zmianowej; pracownikach zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy; przez dobę; przez tydzień. Przepisy działu szóstego kodeksu pracy pozwalają wyodrębnić następujące systemy czasu pracy: system podstawowy czasu pracy; skrócony czas pracy; system równoważny czasu pracy; system zadaniowy czasu pracy; weekendowy system czasu… Czytaj dalej Czas pracy

Obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych


Praca w  godzinach nadliczbowych Przepisy Kodeksu pracy wyraźnie nie precyzują obowiązku pracy w godzinach nadliczbowych. Powinność tę wywodzi się z obowiązku dbałości o dobro zakładu pracy, zapisaną w art. 100 § 2 pkt 4 K.p. Moim zdaniem jest to twierdzenie niewystarczające, chociaż podzielam pogląd, iż taki obowiązek istnieje. Obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych wynika łącznie… Czytaj dalej Obowiązek pracy w godzinach nadliczbowych

Definicja pracy w godzinach nadliczbowych


Z definicji zawartej w art. 151 § 1 kodeksu pracy. wynika gramatycznie, że pracą w godzinach nadliczbowych jest praca ponad: a) 8 godzin na dobę, lub odpowiednio 12 godzin albo 16 godzin, względnie 24 godziny w przypadku stosowania podstawowej lub równoważnych norm czasu pracy, w przypadku zatrudnienia w pełnym rozmiarze czasu pracy (pełny etat), b)… Czytaj dalej Definicja pracy w godzinach nadliczbowych