Zasiłek chorobowy po utracie pracy


Zasiłek chorobowy Pracownik, który stracił pracę, ma prawo otrzymywać od pracodawcy zasiłek chorobowy. Istnieją w prawie pracy takie zapisy, które pozwalają na uzyskanie przez pracownika wynagrodzenia za czas choroby nawet 3 miesiące po rozwiązaniu stosunku pracy. Dzieje się tak wtedy: Kiedy pracownik zachoruje w czasie 14 dni, od momentu rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, a… Czytaj dalej Zasiłek chorobowy po utracie pracy

Gdy pracodawca proponuje Ci zwolnienie za porozumieniem stron


Zwolnienie za porozumieniem stron Zwolnienie za porozumieniem stron polega na zgodnym oświadczeniu pracodawcy i pracownika w rozwiązaniu umowy o pracę. Dla pracownika często lepiej jest odrzucić propozycje pracodawcy rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, a przyjąć zwolnienie. (nawet dyscyplinarne). Dlatego że: Pracownik pod presją zwolnienia zgadza się na rozwiązanie umowy o pracę za porozumieniem… Czytaj dalej Gdy pracodawca proponuje Ci zwolnienie za porozumieniem stron

Warunki wymagane do przyznania wcześniejszej emerytury pracowniczej dla 60-letnich mężczyzn


Warunki do przyznania wcześniejszej emerytury Od 8 maja 2008 r do emerytury przewidzianej w art. 29 ustawy emerytalnej ma prawo także mężczyzna urodzony przed dniem 1.1 1949 r . który spełni następujące warunki: * ukończył 60 lat * udowodnił co najmniej 35 lat okresów składkowych i nieskładkowych Wymagane jest też : aby ostatnio przed zgłoszeniem wniosku… Czytaj dalej Warunki wymagane do przyznania wcześniejszej emerytury pracowniczej dla 60-letnich mężczyzn

Jak otrzymać świadczenie przedemerytalne?


Świadczenie przedemerytalne Świadczenie przedemerytalne wypłacane jest przez ZUS. Mogą się o nie starać kobiety, które ukończyły 55 lat i mają przynajmniej 20 letni staż pracy oraz mężczyźni, którzy ukończyli 60 lat z przynajmniej 25 letnim stażem pracy. Świadczenie przyznawane jest wszystkim w jednakowej wysokości, obecnie jest to 804,02 zł. Świadczenie przedemerytalne wypłacane jest osobom bezrobotnym w… Czytaj dalej Jak otrzymać świadczenie przedemerytalne?

Jakie prawa i obowiązki ma bezrobotny?


Prawa i obowiązki bezrobotnego Bezrobotny ma prawo: do korzystania z informacji o wolnych miejscach pracy, które posiada Urząd Pracy bezrobotny ma prawo do skierowania na kursy i szkolenia zawodowe być skierowany do wykonywania prac interwencyjnych, robót publicznych, stażu lub przygotowania zawodowego w miejscu pracy, korzystać z pomocy profesjonalnego doradcy personalnego, aby otrzymać odpowiednie zatrudnienie bezrobotny… Czytaj dalej Jakie prawa i obowiązki ma bezrobotny?

Staż pomoże Ci w znalezieniu pracy


Staż pomaga w znalezieniu pracy Jeżeli jesteś osoba bezrobotną, możesz zaproponować w urzędzie pracy, żeby skierowano Cię na staż w jakimś zakładzie pracy np. może to być biuro, sklep, pralnia itd.Taki staż możesz odbyć praktycznie w każdym zakładzie pracy, jeżeli wystąpi on z taka propozycja do urzędu pracy. Taki staż będzie trwać od 3 do… Czytaj dalej Staż pomoże Ci w znalezieniu pracy

Kursy i szkolenia z urzędu pracy


Dla kogo kursy i szkolenia z urzędu pracy? Osoba bezrobotna skierowana z urzędu pracy na kurs lub szkolenie może zdobyć nowy zawód lub dodatkowe umiejętności zawodowe. Urząd pracy najczęściej organizuje szkolenia: obsługa komputera fryzjerstwo nauka języków obsługa turystyczna księgowość podstawowe prace administracyjno-biurowe nauka aktywnego poszukiwania pracy Na szkolenie może zostać skierowana osoba, która jeszcze jest… Czytaj dalej Kursy i szkolenia z urzędu pracy