Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – jak wygląda ?


Jakie firmy kontroluje PIP? Generalnie Państwowa Inspekcja Pracy może skontrolować każdą firmę, w tym Twoją. Inspektorzy PIP przeprowadzają: kontrole zakładów pracy wynikające z planu działania PIP zatwierdzanego corocznie przez Radę Ochrony Pracy oraz kontrole skargowe, które inicjowane są głównie przez pracowników sygnalizujących naruszenia występujące u ich pracodawców. Kontrole wynikające z harmonogramu działania PIP obejmują różne… Czytaj dalej Kontrola Państwowej Inspekcji Pracy – jak wygląda ?