Obowiązki i uprawnienia pracownika tymczasowego.


Pracownik tymczasowy Pracownik tymczasowy wykonując swoją pracę ma takie same obowiązki jak inni pracownicy, którzy są zatrudnieni u pracodawcy u którego on wykonuje pracę tymczasową.A więc wykonuje swoja pracę sumiennie, starannie, stosuje się do poleceń przełożonych, które dotyczą jego pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy i umową o pracę.Pracownik tymczasowy przestrzega w… Czytaj dalej Obowiązki i uprawnienia pracownika tymczasowego.

Praca w Norwegii


Jak znaleźć pracę w Norwegi? Pracy w Norwegii można szukać po uprzednim zarejestrowaniu się jako osoba poszukująca pracy w urzędzie publicznych służb zatrudnienia (AETATEN) przez okres 6 miesięcy. Jeżeli się nie zarejestrujesz będziesz mógł przebywać na terenie Norwegii 3 miesiące . By podjąć pracę będziesz potrzebował pozwolenia na pobyt z możliwością podjęcia pracy. Pozwolenie nie… Czytaj dalej Praca w Norwegii

Jakie prawa ma pracownica karmiąca piersią?


Prawa pracownicy karmiącej piersią ( art.187 kodeksu pracy): dwie półgodzinne przerwy w pracy, wliczane do czasu pracy jeżeli karmi więcej niż jedno dziecko , dwie 45 – minutowe przerwy (przerwy mogą być udzielane łącznie) Jeżeli kobieta karmiąca piersią pracuje krócej niż 4 godziny dziennie , przerwy na karmienie jej nie przysługują. A jeżeli jej czas pracy… Czytaj dalej Jakie prawa ma pracownica karmiąca piersią?

Co to jest czas pracy w ruchu ciągłym i kiedy może być stosowany?


Praca w ruchu ciągłym Jeżeli pracę ze względu na technologię produkcji nie mogą być wstrzymane, to zgodnie z art. 138 Kodeksu pracy , pracodawca może zastosować system czasu pracy w ruchu ciągłym, w którym można dopuścić przedłużenie czasu pracy do 43 godzin przeciętnie w tygodniu, w okresie rozliczeniowym, który nie przekroczy 4 tygodni, a jednego dnia… Czytaj dalej Co to jest czas pracy w ruchu ciągłym i kiedy może być stosowany?

Ochrona pracownicy będącej w ciąży


Pracownica w ciąży Prawo pracy szczególną ochronę zapewnia pracownicy będącej w ciąży. Pracownica ma zapewnioną ochronę we wszystkich elementach stosunku pracy i przez cały okres trwania ciąży. Obowiązkiem pracodawcy jest niezatrudnianie pracownicy w ciąży przy pewnego rodzaju pracach. Do takich prac należy m.in : praca na taśmie, praca w pozycji stojącej łącznie 3 godziny w… Czytaj dalej Ochrona pracownicy będącej w ciąży

W jakim celu pracodawca wprowadza okres rozliczeniowy?


Pracodawca wprowadza tzw. “okres rozliczeniowy” w celu ustalenia wymiaru czasu pracy (liczba godzin, które pracownik musi przepracować w tym okresie) i rozplanować ten czas w harmonogramie pracy. Druga istotna sprawą wprowadzenia okresu rozliczeniowego jest możliwość obliczenia czy w tym okresie nie nastąpiło przekroczenie przeciętnej, tygodniowej normy czasu pracy lub czy pracownik nie dopracował liczby godzin,… Czytaj dalej W jakim celu pracodawca wprowadza okres rozliczeniowy?

Praca w Niemczech


Przyjeżdżając do pracy w Niemczech masz obowiązek w ciągu 7 dni od daty wjazdu zgłosić się do najbliższego urzędu meldunkowego (Meldenstelle, w Berlinie – Bürgeramt). Uzyskasz tam potwierdzenie zameldowania.W Niemczech możesz przebywać bez zezwolenia do trzech miesięcy. Musisz jednak posiadać środki na swoje utrzymanie. W wypadku gdybyś miał zamiar przebywać dłużej na terenie Niemiec, musisz… Czytaj dalej Praca w Niemczech