Dotacja z urzędu pracy na rozpoczęcie działalności


Dotacja z urzędu pracy

pomoc finansową na rozpoczęcie działalności gospodarczej może starać się osoba bezrobotna, która jest zarejestrowana w urzędzie pracy. Bezrobotny może zazwyczaj otrzymać pomoc w wysokości sześciokrotnego średniego wynagrodzenia za pracę (maksymalnie 23 761,8 zł).

Czy każdy bezrobotny ma szanse na pieniądze?

Nie.

Dotacji nie dostanie bezrobotny, który:

  • prowadził działalność gospodarczą w ciągu ostatniego roku,
  • w czasie 12 miesięcy, które poprzedzały dzień złożenia wniosku odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji zatrudnienia, stażu lub przygotowania zawodowego,
  • w czasie pięciu lat, które poprzedzały dzień złożenia wniosku dostał już jakieś dofinansowanie lub pożyczkę z Funduszu Pracy lub innych funduszy publicznych,
  • w okresie dwóch lat przed dniem złożenia wniosku był skazany za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Spełniam wszystkie wymagane kryteria – na co będę mógł wydać pieniądze?

Uzyskane środki finansowe będzie można przeznaczyć na zakup narzędzi i urządzeń ( np. można kupić wiertarkę lub oprogramowanie). Pieniędzy nie można jednak przeznaczyć na pokrycie kosztów administracyjnych (np. opłacenie składek ZUS, abonamentu telefonicznego itp.).

Jeżeli chodzi o inne cele, to zwykle wprowadza się procentowe limity (np. na zakup towaru będzie można wydać do 40 %, na reklamę do 20 % itp.)

Na zakup samochodu raczej pieniędzy też nie dostaniemy.

Szansa na dofinansowanie wzrasta, gdy bezrobotny posiada wkład własny. Jest to doskonały sposób na przekonanie urzędników, że poważnie podchodzi się do biznesu, bo gdyby się nie udało, to traci się własne oszczędności.

To trzeba wiedzieć

Jeżeli działalność gospodarcza upadnie w ciągu 12 miesięcy lub podczas kontroli bezrobotny, który otrzyma dotacje nie będzie mógł wykazać sprzętu, którego zakup zadeklarował, to całą kwotę dotacji wraz z odsetkami będzie musiał zwrócić do urzędu pracy.

Podczas pierwszego roku prowadzenia firmy nie trzeba dokumentować zysków, urzędy pracy tego nie wymagają.

Zabezpieczenie

Zdarza się tak, że niektóre urzędy pracy będą wymagać od bezrobotnego zabezpieczenia. Zwykle jest  to poręczenie w postaci dwóch poręczycieli, którzy są zatrudnieni bezterminowo na umowę o pracę, przedsiębiorców lub emerytów, którzy uzyskują dochód miesięczny, który wynosi co najmniej 50 % średniej krajowej.

W urzędzie pracy trzeba będzie okazać odpowiednie dokumenty/zaświadczenia, które potwierdzą uzyskiwane dochody.

Pamiętaj! Gdy urzędnicy nie przyznają Ci dofinansowania, to jeszcze nic straconego. Można złożyć wniosek w kolejnym terminie z bardziej dopracowanym biznesplanem.

Reklamy