Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy


Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy Przepisy prawa pracy nakazują by pracownik urlop wypoczynkowy odbierał w “naturze”. Gdyby pracodawca wypłacił mu pieniądze w zamian za to że nie pójdzie na urlop wypoczynkowy może zapłacić karę. Pracodawca wypłaca ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, tylko wtedy kiedy pracownik nie zdąży wziąć całego urlop wypoczynkowy lub jego części, a powodem… Czytaj dalej Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika z dnia na dzień?


Zwolnienie pracownika z dnia na dzień Pracodawca może zwolnić pracownika z dnia na dzień w dwóch sytuacjach: kiedy zwalnia pracownika dyscyplinarnie w przypadku długiej, usprawiedliwionej nieobecności ( pracownik przebywa na wielomiesięcznym zwolnieniu lekarskim) Zwolnienie dyscyplinarne Pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie, gdy ten : pije alkohol w miejscu pracy ukradł rzecz pracodawcy porzucił pracę Pracodawca nie… Czytaj dalej Kiedy pracodawca może zwolnić pracownika z dnia na dzień?

Utrata uprawnień zawodowych z winy i bez winy pracownika


Utrata uprawnień zawodowych Utrata uprawnień zawodowych z winy pracownika Pracownik traci uprawnienia zawodowe z własnej winy np. gdy świadomie zaniedba, nie dopełni obowiązków, nie odnowi uprawnień. Pracodawca za takie przewinienia może zawiesić pracownika w obowiązkach. Zwolnienie dyscyplinarne Pracodawca może zwolnić pracownika dyscyplinarnie, gdy zdarzenie zostanie wyjaśnione. Gdy np. zawodowy kierowca prowadził pod wpływem alkoholu i… Czytaj dalej Utrata uprawnień zawodowych z winy i bez winy pracownika

Kiedy pracodawca może zwolnic pracownika dyscyplinarnie ?


Zwolnienie dyscyplinarne Pracodawca zwalnia pracownika dyscyplinarnie w następujących przypadkach: gdy pracownik naruszy swoje podstawowe obowiązki jeżeli podczas trwania umowy o pracę, pracownik popełni przestępstwo uniemożliwiające mu dalszą pracę na zajmowanym przez niego stanowisku( potwierdzone prawomocnym wyrokiem sądu) pracownik traci uprawnienia pracownicze do pracy na zajmowanym przez niego stanowisku z własnej winy Jeżeli pracodawca chce zwolnić pracownika… Czytaj dalej Kiedy pracodawca może zwolnic pracownika dyscyplinarnie ?

Odwołanie z urlopu bezpłatnego


Urlop bezpłatny Pracodawca nie może odwołać pracownika z urlopu bezpłatnego, jeżeli udzielono go na okres dłuższy niż trzy miesiące. Jeżeli urlop bezpłatny trwa dłużej niż trzy miesiące, pracodawca ma prawo wezwać pracownika do pracy. Jest to możliwej jednak wtedy jeżeli pracodawca przed udzieleniem urlopu (dłuższym niż trzy miesiące) ustalił z pracownikiem na piśmie , że… Czytaj dalej Odwołanie z urlopu bezpłatnego