Roczna karta ewidencji czasu pracy


Wzór rocznej karty ewidencji czasu pracy Do obowiązków pracodawcy należy również założenie i prowadzenie odrębnie dla każdego pracownika (§ 8 rozporządzenia) kart ewidencji czasu pracy w zakresie obejmującym pracę w poszczególnych dobach: w tym pracę w niedziele i w święta; w porze nocnej; w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu… Czytaj dalej Roczna karta ewidencji czasu pracy

Ewidencja czasu pracy – jak prowadzić?


Ewidencja czasu pracy pracowników Obowiązek ewidencji czasu pracy Autor: Grzegorz Orłowski Każdy pracodawca ma obowiązek prowadzenia dokumentacji dotyczącej stosunku pracy (art. 94 pkt 9a kp). W praktyce jest to m.in. obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy (art. 149 § 1 kp), z uwzględnieniem m.in. pracy w godzinach nadliczbowych. Pamiętajcie, że brak takiej ewidencji może w konkretnej… Czytaj dalej Ewidencja czasu pracy – jak prowadzić?