Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe?


Wynagrodzenie urlopowe Prawidłowe naliczenie wynagrodzenia urlopowego polega wpierw na ustaleniu, jakiego charakteru składniki wynagrodzenia otrzymuje dany pracownik. 3 rodzaje składników wynagrodzenia Rozporządzenie urlopowe rozróżnia 3 rodzaje składników wynagrodzenia: składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięczne w stałej wysokości (są to m.in. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, dodatki stałe, takie jak stażowy, funkcyjny). Uwaga! Stała miesięczna premia regulaminowa jest uwzględniana… Czytaj dalej Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe?

Karta miesięcznego wynagrodzenia pracownika


Wzór karty miesięcznego wynagrodzenia pracownika Jednym z wielu obowiązkowych dokumentów, które musi prowadzić pracodawca jest odrębne dla każdego pracownika imienne karty wypłacanego wynagrodzenia za pracę oraz innych świadczeń, które związane są z pracą (np. listy płac). Uwaga! Obowiązek te nałożył ustawodawca na pracodawców w związku z prowadzeniem dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz… Czytaj dalej Karta miesięcznego wynagrodzenia pracownika

Ewidencja urlopów wzór


Ewidencja urlopów Ewidencja urlopów  jest prowadzona w każdym roku kalendarzowym oddzielnie i indywidualnie dla każdego pracownika. Mogą być prowadzone osobne ewidencje urlopów, np. dla nauczycieli akademickich i pracowników nie będących nauczycielami akademickimi, ewentualnie dla robotników i obsługi. W ewidencji urlopów należy umieścić  wymiar i terminy wykorzystanego przez pracownika urlopu z zaznaczeniem, za który rok udzielany… Czytaj dalej Ewidencja urlopów wzór