Praca w godzinach nadliczbowych


Godziny nadliczbowe w pracy Pracownik wykonuje pracę w godzinach nadliczbowych, gdy praca: wykonywana jest ponad obowiązujące go normy czasu pracy, wykonywana jest ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, który wynika z obowiązującego go systemu i rozkładu czasu pracy. Dla przykładu: Jeżeli pracownik zatrudniony jest w podstawowym systemie czasu pracy, to praca ponad 8 godzin na… Czytaj dalej Praca w godzinach nadliczbowych

Jak rozliczyć godziny nadliczbowe ?


Kiedy wystąpi praca w godzinach nadliczbowych ? Rozliczanie pracy nadliczbowej niewątpliwie może przysparzać wielu problemów. Dlatego tak ważne jest usystematyzowanie wiedzy z tego zakresu. Praca nadliczbowa jest pracą ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy. Jako taka nie może być czymś powszechnym. Możesz ją polecać jedynie w określonych przypadkach, mianowicie w razie: 1) konieczności prowadzenia akcji… Czytaj dalej Jak rozliczyć godziny nadliczbowe ?

Wniosek o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny


Udzielenie czasu wolnego za nadgodziny Pracownikowi , który pracował w godzinach nadliczbowych należy się wynagrodzenie (zgodnie z jego stawką godzinową) za każdą przepracowaną godzinę oraz  dodatek pieniężny lub czas wolny. Decyzje o bonusie za pracę w godzinach nadliczbowych zwykle podejmuje pracodawca. Może się tak zdarzyć, że pracownik będzie wolał otrzymać czas wolny niż dodatek pieniężny i… Czytaj dalej Wniosek o udzielenie czasu wolnego za nadgodziny

Wniosek o wypłatę nadgodzin – wzór …


Wniosek o wypłatę wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych Jeżeli chodzi o pracę w godzinach nadliczbowych, to pracownik nie może jej odmówić. Tutaj wystarczy, że pracodawca poprosi pracownika o dłuższe zostanie w pracy. Wyjątkiem są pracownicę, które maja małe dzieci w wieku do 4 lat. One mają prawo odmówić pracy w godzinach nadliczbowych.  Pracy w… Czytaj dalej Wniosek o wypłatę nadgodzin – wzór …

Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych


Praca w godzinach nadliczbowych Pracownik, który pracował w godzinach nadliczbowych ma prawo do rekompensaty. Pracodawca według Kodeksu pracy rekompensuje taką pracę na dwa sposoby: wypłaca pracownikowi wynagrodzenie wraz z dodatkiem w wysokości 50 lub 100 % wynagrodzenia, udziela pracownikowi czasu wolnego. Wynagrodzenie plus dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych Art. 1511&1 mówi o tym, że za… Czytaj dalej Rekompensata pracy w godzinach nadliczbowych

Dyżur pracownika


Dyżur w pracy Pracodawca na podstawie art. 1515 Kp. może wydać pracownikowi polecenie zostania w pracy poza normalnymi godzinami w gotowości do wykonywania pracy, która wynika z umowy o pracę w zakładzie pracy lub innym miejscu, które zostanie wyznaczone przez pracodawcę. Podczas dyżuru pracowniczego, pracownik pozostaje w gotowości do pracy, ale tej pracy nie świadczy.… Czytaj dalej Dyżur pracownika

Godziny nadliczbowe w zatrudnieniu niepełnoetatowym


W przypadku zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, pracą w godzinach nadliczbowych jest praca ponad: a) 8 godzin na dobę, lub odpowiednio 12 godzin albo 16 godzin, w przypadku stosowania podstawowej lub równoważnych norm czasu pracy, b) praca w okresie rozliczeniowym ponad odpowiednią normę średniotygodniową wynikającą z zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, np. ponad… Czytaj dalej Godziny nadliczbowe w zatrudnieniu niepełnoetatowym