Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe?


Wynagrodzenie urlopowe Prawidłowe naliczenie wynagrodzenia urlopowego polega wpierw na ustaleniu, jakiego charakteru składniki wynagrodzenia otrzymuje dany pracownik. 3 rodzaje składników wynagrodzenia Rozporządzenie urlopowe rozróżnia 3 rodzaje składników wynagrodzenia: składniki wynagrodzenia określone w stawce miesięczne w stałej wysokości (są to m.in. miesięczne wynagrodzenie zasadnicze, dodatki stałe, takie jak stażowy, funkcyjny). Uwaga! Stała miesięczna premia regulaminowa jest uwzględniana… Czytaj dalej Jak obliczyć wynagrodzenie urlopowe?

Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop?


Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy Pracodawca wypłaca pracownikowi wynagrodzenie za urlop, które składa się ze stałych i zmiennych składników wynagrodzenia za pracę. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy obliczamy w następujący sposób: dzielimy podstawę wymiaru przez liczbę godzin faktycznej pracy danego pracownika, mnożymy tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik powinien przepracować, gdyby… Czytaj dalej Jak obliczyć wynagrodzenie za urlop?