Sprzeciw pracownika od kary porządkowej


Sprzeciw od nagany pracodawcy – wzór Pracodawca może ukarać pracownika, który łamie regulamin pracy. Zwykle pracodawca wymierza naganę, od której pracownik może się odwołać. Pracownik, który uważa, że pracodawca niesłusznie ukarał go naganą ma prawo złożyć sprzeciw od kary porządkowej. Może to zrobić w ciągu 7 dni od daty otrzymania karty na piśmie. Powinien to… Czytaj dalej Sprzeciw pracownika od kary porządkowej